NÜFUS AZALTMA PROJESİNİN KÖKENİ

Nüfusu azaltma   ve    ırkı arındırma     sanıldığı gibi salt NaziAlmanyasına özgü bir   uygulama değildir. Bu tür projeler veçalışmalar çok   önceleri  ABD ve İngiltere’de başlamıştı. 

İlk olarak   1907’de İngiliz Öjenik Eğitim Derneği (British EugenicsEducation Society) arkasından 1921’de “Amerikan Öjenik Derneği” (American Eugenics Society) kurulur.  Bu       kuruluşlar  nüfus  denetiminin yanı sıra sağlıklı  nüfusun çoğaltılması,sağlıksız  nüfusun ise çeşitli yöntemlerle azaltılmasıyoluyla insan  ırkının arınmasını ve geliştirilmesiniamaçlıyordu. Fakat insancıl amaçlarla kamufle edilmiş bir gizlihedefleri de vardı: Nüfus denetleme gerekçesiyle gereksizgördükleri ırkların, etnik grupların eritilmesi ve yok edilmesi.

 ÖzellikleI. Dünya Savaşından sonra ABD’de öjenik sterilizasyon vekısırlaştırma programlarına hız verildi. Kaliforniya diğer tümAmerikan eyaletlerinin toplamından daha fazla insanı zorlakısırlaştırdı. Bu programlar daha çok Siyahlar, Kızılderililerve Hispaniklere yönelikti.  Amerikalılar Alman bilimcileri ve tıpuzmanlarına bu konuda bilgi ve materyel gönderdiler.   1927’de    Rockefeller Vakfının desteğiyle Berlin’de “Kaiser Wilhelm İnsanKalıtımı ve Öjenik Antropoloji Enstitüsü” kuruldu. Enstitü insan genetiğinin yanı sıra fiziksel ve  toplumsal antropolojiüzerine çalışmalar da yürütüyordu. Hitler Landsberghapishanesindeyken  enstitü müdürü antropolog Eugen Fischer’in”İnsan Kalıtımı ve Irk Hijyeni İlkesi” adlı kitabınıokumuştu. 

Almanya’da1939’dan itibaren    ötanazi merkezleri kuruldu.   Bu merkezlerdegenetik hastalık,  doğuştan gelen rahatsızlıklar nedeniyle“yaşamasına gerek görülmeyen”   ve Alman ırkı için genetik bir tehdit olarak görülen kişiler   sistematik olaraköldürüldü.   Bernburg, Brandenburg, Grafeneck, Hadamar, Hartheimve Sonnenstein’ta ötanazi ve gaz odası tesisleri kuruldu. 

 NAZİ-AMERİKANİTTİFAKI  

AmerikalıTarihçi Edwin Black     “IBM ve Holokost: Nazi Almanyası ileAmerika’nın En Güçlü Şirketi arasındaki Stratejik İttifak”(IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance between Nazi Germanyand America’s Most Powerful Corporation) kitabında 1930 yıllarındanitibaren ve II. Dünya Savaşı boyunca IBM ile Hitler hükümetiarasındaki sıkı işbirliğini gün yüzüne çıkartır.   2001deyayımlanan kitapta Black, IBM’in     nüfus  denetleme verilerindekullanılan teknolojileri     Nazilere  vermekle Holokostukolaylaştırdığını ve hızlandırdığını  ana hatlarıylaaçıklar.

Black,San Fransisco Chronicles  internet sitesinde 9 Kasım 2003teyayımlanan “Öjenik ve Naziler – Kaliforniya Bağlantısı”(Eugenics and the Nazis — the California Connection)  yazısındaise Nazi – Amerikan ırkçı dayanışmasına dikkat çeker.Nazilerin Amerikan nüfus denetimi,  sterilizasyon ve zorlakısırlaştırma programlarından, özellikle Kaliforniya Eyaletinde yürürlüğe giren öjenik-ırkçı yasalardan  yararlandığınıaçığa çıkartır. 

Karanlık,tehlikeli ve art niyetlere hizmet eden nüfus denetleme projeleri herzaman ırkçılıkla yakından bağlantılı olmuştur, çünkünüfusu  denetleme arzusunun temelinde  insana ve başka ırklaraduyulan bastırılmış nefret vardır. Küresel nüfus  denetlemeprogramları ABD    ve Avrupa’nın eski emperyal güçlerinin özellikle Üçüncü Dünya ülkelerindeki       nüfusu azaltmayayönelik bir uygulamasıdır.    

 İnsanlarıyaşatmak yerine onları böcek  gibi ortadan kaldırarak dünyasorunlarına çare bulunamaz. Önemli olan dünyayı bu halegelmesinden sorumlu olan perde arkasındaki oligarkları ve elitleritasfiye etmek ve onların dayatmalarına karşı çıkmaktır. 

(Kaynakça:Holokost Ansiklopedisi)

Erdağ Duru
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
Nothing Arrived

Nothing Arrived

Sonraki
Üst düzey varlıklar tarafından yaratılmış olma ihtimalimiz

Üst düzey varlıklar tarafından yaratılmış olma ihtimalimiz

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.