Kullanıcı & Gizlilik Sözleşmesi

kooplog Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), kooplog ile kooplog’a ait https://www.kooplog.com’u (Bundan sonra kısaca “kooplog.com” olarak anılacaktır)  ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 1. kooplog.com, kullanıcılarına blog içerik üretebilecekleri, farkındalık yaratabilecekleri, yorum ve tartışma yapabilecekleri bir sosyal ağ sağlayıcıdır.
 2. Kullanıcı, kooplog.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
 3. Kullanıcı, kooplog.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, kooplog tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 4. Kullanıcı’nın kooplog.com’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer kullanıcıları takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer kullanıcılarla mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “+Blog Yaz” bağlantısına tıklamak suretiyle; yazar adı, yazar e-posta adresi, yazı başlığı, içerik alanı, sosyal ağ linkleri ve kısaca tanıtım cümleleri talep edip giriş yaparak kooplog.com’a içerik eklemesi gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere olumlu/olumsuz oy ile tepki vermek, içeriklere yorum yapmak hizmetlerinden yararlanılabilir.
 5. Kullanıcı hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz. Yayın ilkelerine aykırı içerikler yayımlanmaz.
 6. Kullanıcı, blog hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
 7. Kullanıcı, içerik ekleme panelinde olan kısıma sosyal medya hesaplarının linklerini ekleyebilir, zorunluluk değildir, ihtiyaridir.
 8. Kullanıcı, kooplog’un dilediği zaman kullanıcıları bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak kullanıcılığına son verebileceğini, kullanıcı hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, kullanıcı hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda kooplog’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 9. Kullanıcı tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca kooplog.com’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen içerik üreticilerinin içeriklerini silebilir.
 10. kooplog.com alan adı ile kullanıcı hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar kooplog’a aittir. Kullanıcıların, kullanıcı hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen kullanıcı hesaplarının alt alan adları farklı kullanıcılarla kullanılabilir.
 11. kooplog.com’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan kullanıcılar, durumları incelendikten sonra kooplog tarafından kullanıcılıktan çıkarılabilecektir.
 12. kooplog.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, yorumlar, makaleler, yazılımlar kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, kooplog.com’a kullanıcılar tarafından girileceği gibi kooplog.com editörleri tarafından da girilebilecektir.
 13. Kullanıcı tarafından kooplog.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 14. kooplog, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden kooplog.com’un editörleri hiçbir şekilde sorumlu değildir. kooplog, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, kooplog’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 15. kooplog, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 16. kooplog.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, kooplog.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, kooplog.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 17. kooplog.com’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 18. Kullanıcı, kooplog.com’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı yazılar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 19. Kullanıcı, kooplog tarafından talep edilmeden ve/veya kooplog’dan yazılı onay almaksızın ve/veya kooplog ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın kooplog.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. kooplog.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen kooplog.com ile iletişim kurunuz.
 20. kooplog, kooplog.com’un belli alanlarını veya kategorilerini, kooplog.com’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
 21. Kullanıcı, kooplog.com’da yayınladığı içeriklerde telif hakkı kendisine ait olmayan görsel, yazı vb. unsurları paylaşmayacağını, aksi takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.
 22. kooplog, kullanıcı hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak kullanıcı hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, kullanıcı hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Kullanıcı hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal kooplog ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın kullanıcı hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
 23. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin kooplog.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve kooplog ile kooplog.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; kooplog tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 24. kooplog, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, kooplog.com’u kullanırken ya da kooplog.com’a içerik eklerken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, kooplog.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya kooplog’nun gerekli görmesi halinde kooplog.com’u kullanmasını engelleyebilir. Bu durumlarda kooplog’nun ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
 25. Tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo yazı dahil olmak üzere kooplog.com’da yer alan tüm içerikler ile kooplog markası ve kooplog.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları kooplog’a aittir veya kooplog tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler kooplog’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; kooplog tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 26. Tüm mali hakları kooplog’a ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
 27. kooplog.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için kooplog.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, kooplog.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması kooplog’nun yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 28. Kullanıcı, kooplog.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını kooplog.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir.(Kullanıcı hiçbir maddi ve/veya manevi gelir/hak/kazanç talep edemez.) Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı kooplog’un yazılı onayına tabidir.
 29. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı kooplog.com’un ve kooplog’nun uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 30. kooplog, kooplog.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı kooplog’nun sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple kooplog’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 31. kooplog, kooplog.com’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
 32. kooplog, kooplog.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya kooplog.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda kooplog’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.
 33. kooplog’un veya kooplog’un hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, kooplog’un sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
 34. kooplog, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
 35. Kullanıcı kooplog.com’a üye olarak, kooplog.com’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar edilmek üzere kooplog.com’un e-posta gönderim listesine kayıt olmuş kabul edilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için kooplog.com tarafından gönderilen e-postaların sonundaki ilgili bağlantıya tıklaması yeterlidir.
 36. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, kooplog’nun defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 37. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın kooplog.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile kooplog’un bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın kooplog.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini kooplog’a yazılı olarak bildirecektir. kooplog’un adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın kooplog’a bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve kooplog’un bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 38. Bu sözleşmeyi onaylayarak 13 yaşından büyük olduğunuzu beyan etmiş sayılırsınız.
 39. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
 40. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
 41. Bu Sözleşme, kooplog.com’a yeni özellikler eklendikçe veya kooplog.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın kooplog.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir.

KVKK Kapsamında kooplog Gizlilik Sözleşmesi

kooplog, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü  yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları kullanıcıların ve kooplog’un websitesini ve/veya mobil uygulamalarını kullanan 3. Kişilerin dikkatine sunar.

kooplog işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 • Kooplog’un Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı

Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Kooplog, kişisel verileri www.kooplog.com web sitesinden, web sitesinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş, teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 • Kooplog’un Kişisel Verilerin Toplanmasında Kullandığı Yöntemler

www.kooplog.com web sitesi üzerinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan kullanıcılarımızın verdikleri veriler, kullanıcılarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca kooplog tarafından işlenmektedir.

Kooplog’a ait olan www.kooplog.com sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz  konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.kooplog.com kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerini toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.kooplog.com çerezleri; günlük dosyaları, üçüncü taraf kaynaklı yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluışturmak amacıyla yapar.

www.kooplog.com çerezleri; web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesinde/mobil uygulama oturumuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaracak çerezleri ve web sitesini/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.kooplog.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirebilir.

www.kooplog.com’un Çerez Politikası hakkında bilgi almak isterseniz – https://www.kooplog.com/cerez-politikamiz/

 • Kooplog’un Kişisel Verilerinizi Koruması

Kooplog ile paylaşılan kişisel veriler, kooplog gözetimi ve kontrolü altındadır. Kooplog, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

 • Kullanıcıların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Hakları

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme
 2. İşlenmişse bilgi talep etme
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 5. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
 6. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 7. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
 • Kişisel Verilerle İlgili Mevzuat Değişikliklerinden Haberdar Olmak

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar kooplog’un yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinç ile ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişiklikler olması halinde web sitemizde yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

 • Verinin Güncelliği ve Doğruluğu

KVKK’nın 4. Maddesi uyarınca kooplog’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda kooplog’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirebilmesi için kullanıcılarımızın kooplog ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir.

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Kullanıcı ve  gizlilik sözleşmesiyle veya kooplog.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçebilirsiniz:

E-posta: bilgi@kooplog.com

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın kooplog.com’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle kooplog.com’un kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın kooplog.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

kooplog.com bir kooplog Medya Bilişim Teknoloji & Yazılım Ltd. Şti. girişimidir.

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.