Marriage Story Film İncelemesi

Marriage Story filmini bir bütün olarak incelediğimizde, olay örgüsünün yavaş yavaş kendini açığa çıkarttığını söyleyebilmemiz mümkün. Filmin başlarına baktığımızda birbirlerine aşkla bağlı bir çiftin karşılıklı olarak birbirlerinin olumlu yönlerini söylediklerini ve birbirlerine karşı sevgilerinin daha ön planda olduğunu görüyoruz. Fakat filmin sahnelerinin ilerlemesiyle beraber aslında konusunun daha farklı bir bakış açısıyla ele alındığını rahatça fark edebiliriz. Bu gözlemlere dayanarak filmin olay örgüsünün kademe kademe verilmesi, filmin daha akıcı olmasını sağladığını ve izleyen kişiler üzerinde merak uyandırmakla beraber filmi izleyen izleyicinin konuya olan ilgisinin kaybolmamasını sağlıyor. İzlediğimiz her sahneden sonra filmin olay örgüsüyle ilgili yeni bilgilerin verilmesi, filmin konusunun kafamızda yapboz parçalarının birleşmesi gibi tamamlanma hissiyatı verdiğini söyleyebiliriz. Filmin başta yarattığı izlenimi gözardı edecek olursak eğer, evliliklerinin sona ermesi gerektiğinin düşünen Nicole ve Chalie çiftinin boşanmasını temelinde konu almaktadır. İki tarafta bu sürecin kolay işleyeceğini düşünseler de buz dağının görünmeyen kısmı yani, evlilikleri boyunca birbirlerine yansıtmadıkları ve içten içe evliliklerinin sonlanmasına sebep olan nedenler gün yüzüne çıkmasının ardından çift aslında birbirlerine karşı hiç olmadıkları kadar dürüst bir şekilde düşünce ve hissiyatlarını paylaşırken çekinmiyorlar. Gerçek düşüncelerinin daha da ilişkilerine zarar vereceğini bilseler bile birbirlerini incitmekten çekinmez halde kendilerinini buluyorlar. Filmin başlarında gösterilen karakterin çok farklı yanlarının olduğunu boşanma süreçleri boyunca gözlemleyebilmemiz mümkün. Chairlie karakterinin kendi fikirleri ve yaşantısı Nicole’ ün karakterinden oldukça farklı olduüunu sahneler ilerledikçe daha net anlıyoruz. Kendi düşüncelerinin ve isteklerinin dışına çıkmayı sevmeyen, kendisi farketmese bile çevresini kendisine göre şekil aldıran bir karakter olduğunu görmekteyiz. Charlie’nin aksine Nicole karakterinin uyumluluğu aslında çifti tamamlayan bir özellik olarak görülmüştür. Fakat Nicole’ün kendinden ve hayallerinden bu kadar fedakarlık edişi ve bu durumdan hiç rahatsız olmayışı ve daima kendi isteklerini ön planda tutması Charlie’ nin bir süreliğine de olsa narsist yanını gizlemiştir. Nicole’ün farkındalığa ulaşmasından ve kendine daha çok önem vermesi gerektiğini anlamasından sonra Charlie’nin karakteri tam anlamıyla narsist yönünü  ortaya çıkarmıuştır. Evlilikleri süresi boyunca iyi birer ebeveyn olmalarına rağmen birbirlerinin düşüncelerine ve isteklerine yeterli önemi vermediklerini anlayan çift boşanmaya karar verir.Yıllardır dile getirilmeyen sorunların bir anda gün yüzüne çıkacak olması ve araya avukatların girmesiyle beraber işin içinden çıkılmaz bir hale gelir. Her ne kadar kolay bir boşanma süreci geçirmeseler de gerçek yüzleşmeyi yaşadıktan sonra birbirlerinin değer yargılarını anlayan çift uzlaşmaya vardıktan sonra mutlu bir ayrılık gerçekleştirdiklerini söyleyebiliriz.
Bir izleyici gözüyle konuya ve konunun işleniş şekline baktığımızda; olay örgüsününm bu denli kademeli ilerleyişi çekime de yansımıştır. Kameranın açısı ve çekim şekli olay örgüsüne göre farklı göstermesinin asıl nedeni kamera açılarınında bilinçaltımıza belirli kodlar göndermesidir. Her ne kadar biz bunun farkında olmasakta olay örgüsüyle bağlantılı bir şekilde mesajlar verir. Konunun işlenişine veya dikkat çekilen noktaya göre kamera açıları da değişir. Bizde uyandırması gereken duyguları oluşturacağı şekilde uyarlanır ve geçiş sağlanır. Marriage Story filminin sahne geçişlerine, kamera açılarına  ve hareketlerine baktığımızda konuyla birbirini bağdaştırılmış bir şekilde olduğunu farketmemek mümkün değildir. Kameranın her bir olay örgüsünde dikkat çekilmek istenen objeye veya kişiye göre ayarlanması ve sahnelere uyarlanılması, filmin kamera açıları ve hareketleri bakımından birbiriyle bağdaştığının gösterir. Bu özellikleri filmin başlangıcından itibaren değerlendirerek örnek verecek olursak eğer; filmin başlangıç sahnesinde baktığımızda Nicole karakterinin simsiyah bir görüntüden  yüzüne yansıtılmış olan ışıkla beraber yavaşça yukarıya bakarak kameraya doğru yaklaştığını ve yukarıya bakarak durduğunu görüyoruz Burada arka planın tamamen siyah olması aslında bizim çevreden ziyade karaktere odaklanmamız için yapıldığını ve odak noktasının Nicole karakterinin olduğunu söyleyebiliriz. Karakterin yavaş bir şekilde kameraya yaklaşması ve aynı zamanda  arka planda seçilen fon müziğinin Nicole karakteri üzerinden bir duyguyu ifade etmek istediği anlamına gelmektedir.  Filmin tüm açılarını ve kamera hareketlerini incelediğimizde sahnelerine baktığımızda kamera hareketlerine oldukça sık rastlıyoruz. Bu sahnelerden birkaç tane örnek vermemiz gerekirse,
•Filmim(00:00:33) saniyesinde amors kamera açısı kullanılmıştır. Amors kamera açısının kullanılmasının başlıca sebebi ikili diyaloğun olmasıdır.
•Nicole’ün ayakkabısını çıkarttığı sahnede yukarıdan aşağıya doğru yani tilt hareketi yapılmıştır.(00:01:38)

•Charlie Henry’nin kazağını ters giydiğini farketmesiyle beraber kamerada Charlie’yle beraber sağdan sola bir şekilde hareket etmiştir. Kullanılan bu kamera hareketinin adı pan hareketidir.(00:04:10)
•Filmin (00:10:08) dakikasında önce geniş açıya yer verilmiştir, ardından omuz hizzasındaki açıya yer  verilmiştir.
•Charlie’nin iş arkadaşlarına aldığı kahveyi en önde oturan arkadaşına vermesinin ardından önden arkaya bir şekilde uzatırken kademeli bir şekilde kameranın yukarıya yani kahveyi son alacak kişiye doğru çıkışı crane hareketidir. Kamera sağdan sola bir
şekilde hareket ettiği içinde aynı zamanda pan hareketi de yapılmıştır.(00:06:56)
•(00:11:40) dakikada Charlie ve nicole’ün metrobüste karşılıklı olarak duruyor olması ilk Charlie’nin göğüs plandan gösterilip daha sonra aynı şekilde Nicole’ün gösterilmesinden sonra en son geniş plan bir açı alınmıştır. 180 derece kuralına uygun bir kullanımdır.
•(00:14:49) Nicole odasına giderken ağlıyor. Nicole’le beraber kamerada yan profil olacak şekilde durarak onu takip ediyor.Dolly kamera açısı kullanılmıştır.
•(00:19:45-00:20:38) bu aralıklıktaki sahnede kamera ekibinin  toplu bir şekilde kamerayla beraber ilerlediğini görürüz. Dolly hareketi kullanılmıştır.
Kamera hareketlerini birkaç örnek üzerinden değerlendirdikten sonra detaylı bir şekilde üzerinde durmak istediğim iki sahneden bahsetmem gerekirse filmin içeriğinde iki tane tartışma sahnesine denk gelmekteyiz. Fakat iki ayrı tartışma sahnesinin çekim şeklinin benzer yanları olsa da oldukça farklı yanlarınında olduğunu söyleyebiliriz. İlk tartışma sahnesine baktığımızda Nicole’ün boşanmak için açtığı davanın tebliğini Charlie’ye kimin vereceği konusunda başlamıştır. Aslında tartışma kamera açısı olarak bakıldığında burada başlamamıştır. Sözlü olarak tartışma ortamının olduğu görülse de  tartışmanın kamera ile ifade edilişi (i00:33:34) Nicole’ün buzdolabının önündeyken kameraya karşı hızlı adımlar atmasının ardından sahnelerin sürekli olarak farklı açılardan gösterilmesi, film için gergin bir hava yaratmaktadır. Bu da kamera açısıyla tartışmanın bize yansımış halidir. Tartışma sırasında sürekli olarak düzeltmelerin olması izleyicinin filmin akışında kalmasını daha çok sağladığını ve yönetmenin bunu duyguları daha yoğun hissettirmesi açısından yararlandığını söylememiz mümkündür. Karşılıklı tartışan kişilerin daha konuşmaları bitmeden diğer kişinin gösterilmesi veya konuşmasının bittikten sonra bile karşı tarafın görüntüye daha sonradan

dahil olması tartışma ortamınının varlığını daha da belirgin bir hale getiriyor. Diğer tartışma sahnesinde ise Nicole ve Charlie’nin ilk kez birbirleriyle en açık şekilde yüzleştiğini ve tartışmanın daha şiddetli bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bu tartışmanın kamera açılarına ve hareketlerine baktığımızda en çok amors, alt ve üst açı kamera açısının kullanılmış olduğunu ve tartışmada diğer tartışmadaki gibi düzeltmelerin olmadığını tartışmanın daha bir bütün olarak sahnelendirildiğini gözlemlememiz mümkün. Aralarındaki yüzleşmeyle beraber tartışmanında seyri oldukça farklı bir hal almaya başladığında ise aradaki gerilimin iyice farkedilmesi adına karakterlerin göğüs plan açısından alınan sahnelerin tartışmanın seyri büyüdükçe omuz hizzasına,omuz hizzasından alınan sahnelerin de baş plana kadar yakınlaştırıldığını rahatlıkla görebiliriz . Karakterlerin kamera çekimleri sırasındaki bu hareket olayın daha büyüdüğünü ve daha hararetli bir tartışma boyutuna geçildiğinin kamera açısından göstergesidir. Tartışmanın ilerleyen ve artık kopma noktasına gelen kısmı ise Charlie’nin sinir krizine engel olamayıp ağlamaya başlamasıdır. Ağlayarak yere yavaşça çöken Chalie kendini çok çaresiz hissetmiştir. Kameranın Charlie’yi üstten bir şekilde çekmesi üst açının bir örneğidir. Üst açının sahneye kattığı anlam ise Charlie’ savunmasız bir halde olduğu anlamını vermektedir.
Filmi kurgu, ışık, sahne açıları olarak değerlendirdiğimiz zaman filmin kendine has bir kurgusunun olduğunu söyleyebiliriz. Filmin başından itibaren verilen izlenimin sonrasında bambaşka bir konuya dönüşü kurgusunun ne kadar olay örgüsüne bağlı olarak planlı bir şekilde yer aldığını gösteriyor. Sahne açıları olarak bir değerlendirme yapmamız gerekirse eğer; konusu itibariyle bir dram film türüdür. Ayrılık, aşk hasret, özlem gibi temel insan duygularını alan film türüne dram filmi denir.Türü itibariyle sosyal anlamda  oluşan problemlere gerçekçi ve samimi bir edayla sahneye yansıtılması beklenir. Filmde evlilik sonrası boşanma konucu gerçekçi bir şekilde yansıtılmakla kalmayıp kamera açıları ve hareketleriyle beraber konu desteklenmiştir.

busra-kilic
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
Eski sevgilin seni hatırlayabilir..
Sonraki
Ötegezegen – Bölüm 2 ( Part 1)

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.