Yenilenebilir Enerji K. Rüzgar Enerjisi Hakkında Bilgi Ve İstatistikler

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kapasitesi açısından en geniş kullanıma sahip kaynakların başında gelmektedir. Ayrıca rüzgar enerjisi elektrik üretiminde önemli bir etkendir ve elektrik talebini karşılamada gelişen bir role sahiptir. 2015 yılında Danimarka’nın toplam enerji üretiminin neredeyse yarısı rüzgar enerjisi tarafından karşılanmıştır.

Almanya’nın bazı bölgelerinde bu oran yüzde 60’a çıkmaktadır. Uruguay, Portekiz, İrlanda ve İspanya’da ise yüzde 15 civarlarındadır. Diğer taraftan dünyanın en büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden biri olan ve bu enerjiyi dış piyasalara satan ABD’de ülke içerisinde rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin oranı yüzde 4,5’te kalırken, Çin’de ise bu oran yüzde 3,2 civarlarındadır.

Ülkeler yıllar itibarıyla elektrik üretiminde rüzgar enerjisi kullanım oranlarını giderek artırmaktadır. IEA verilerine göre 2050 yılına gelindiğinde dünya üzerinde kullanılan elektriğin yüzde 18’lik kısmının rüzgar enerjisi tarafından sağlanacağı tahmin edilmektedir.

Bu öngörüye ulaşmak için halihazırdaki toplam kapasite sekiz ila on kat artırılmalı ve  bu alandaki yatırımlara hız verilmelidir. Bu bağlamda OECD üyesi olmayan ülkeler rüzgar tribünü imalatında lider olan Çin’in önderliğinde rüzgar enerjisi için uygun altyapı ve üstyapı çalışmaları yapmaktadır. Çin’in ardından imalat alanında pazar payı bakımından sırasıyla Danimarka, ABD ve Almanya gelmektedir. Diğer taraftan Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde yeni pazarlar oluşturulmaktadır. Kısacası birçok ülke rüzgar enerjisini uygun ve düşük maliyetli bir enerji kaynağına dönüştürmek adına uğraş vermektedir. Rüzgar enerjisi kapasitesi bakımından Çin ilk sırada yer alırken onu sırasıyla ABD, Almanya, Hindistan, İspanya ve Birleşik Krallık takip etmektedir. 2016 yılı kapasite artışı bakımından ise yine Çin yaklaşık 23 GW ile geçtiğimiz yıl en fazla gelişim gerçekleştiren ülke olarak bu alanda da liderliği almıştır.18 Görüldüğü üzere küresel rüzgar enerjisi sektöründe Çin hem kapasite hem de kapasite artışı bakımından başı çekmektedir.

Rüzgar enerjisi 2016 yılında özellikle Avrupa ve ABD’de enerji üretim kapasitesi bakımından öncü bir kaynak olmuştur. Kişi başına düşen rüzgar enerjisi kapasitelerine bakıldığında ise AB ülkelerinin ilk sıralarda yer aldıkları görülmektedir. Küresel ölçekte 2016 yılı için rüzgar enerjisi kapasite artışı 54 GW ve toplam kapasite ise yaklaşık 486 GW’tır. 19 Bu rakamlarla beraber özellikle rüzgar ve güneş gibi modern yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretim noktasında artık daha fazla tercih edildikleri görülmektedir. Dünya piyasaları hidrolik yerine rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinden faydalanarak elektrik üretme yönünde hamleler yapmaktadır. Bu da göstermektedir ki ilerleyen dönemlerde bu alanlardaki maliyetler hızlı bir biçimde düşürülecek ve modern yenilenebilir kaynaklar olarak tanımlanan rüzgar ve güneş enerjisi ile elektrik üretimi daha da yaygınlaştırılacaktır.

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.