Yenilenebilir Enerji K. Hidroelektrik Santral Hakkında Bilgi Ve İstatistikler

Hidrolik Enerji

Hidrolik enerji suyun akış ve düşüş hızı sayesinde elde edilen bir enerji çeşididir. Diğer bir ifadeyle hidrolik enerji, su enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi yoluyla elde edilmektedir. Maliyet açısından diğer yenilenebilir enerji çeşitlerine göre daha avantajlı olmasından ötürü hidrolik enerji dünya çapında kullanılan en yaygın yenilenebilir enerji kaynağıdır.

IEA Hidrojen Programı Yürütme Komitesi başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar ile ABD, Japonya ve Almanya gibi ülkeler hidrolik enerjinin kullanım ve maliyet sorunlarının çözülmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Özellikle Amerika ve Güney Doğu Asya gibi bölgelerde meydana gelen kuraklık problemi hidrolik enerji üretimini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu doğrultuda hem çevre hem de sürdürülebilir enerji temini açısından hidrolik enerji oldukça hassas bir yere sahiptir.

2015 yılındaki 28 GW’lık artış ile küresel hidrolik enerji kapasitesi yaklaşık 1.064 GW olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle dünya elektrik enerjisinin yüzde 16,4’ü hidrolik enerji tarafından karşılanmaktadır. Ülke bazında ise Çin toplam kapasite ve 2015 yılındaki kapasite artışı bakımından ilk sırada yer almaktadır.

 Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi hidrolik enerjide de ülkenin dünya üzerinde bulunduğu coğrafi konumu oldukça önemlidir. Özellikle engebeli araziler ve sulak bölgelerdeki ülkeler bu enerji çeşidinin potansiyeli açısından avantaja sahiptir. Bu özellikleri bünyesinde bulunduran Brezilya, Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Malezya gibi ülkeler de hidrolik enerji bakımından önemli kapasite artışları gerçekleştirmektedir.

http://IHA

Hes(Hidroelektrik santral ) işleyiş mantığı çok basit ve kullanışlı size şöyle gösterebilirim.

Tablo Kaynak: IHA

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.