Türk Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Ünlü 5 Askeri

Türk Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Ünlü 5 Askeri

 

Türk Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Ünlü 5 Askeri

Türk tarihi pek çok başarılı devlete ve imparatorluğa ev sahipliği yaptı. Bu devletlerin başarısına başarı katan da Türk tarihine iz bırakan usta askerlerdi. Sizin için Türk tarihinin gelmiş geçmiş en ünlü 5 askerini derledik…

5. Büyük Hun Hakanı Mete Han

Türk Tarihin Gelmiş Geçmiş En Ünlü 5 Askeri

Asya Hun İmparatorluğu‘nun kurucusu olan Teoman’ın oğludur. Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Kağan olarak adlandırılmıştır. M.Ö. 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmıştır. Ünlü Oğuz Kağan Destanı, Mete Han’ın hayatını konu almıştır. Birçok göçebe kavmin kullandığı çavuş oku adı verilen ıslıklı okun mucidinin Mete Han olduğu kabul edilir. Mete Han, okunu çevirdiği yere emrindeki askerlerinin de saldırmasını emretmesiyle de bilinir. Eğer bir asker öldürürken tereddüt ederse onu da öldürtürdü. Bu konuda o kadar acımasız ve katıydı ki zamanı geldiğinde kendi babasını da öldürtmüştür.

Mete Han günümüz ordularının temellerini atmıştır. Ordusunda onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümen başı gibi rütbeler kullanmıştır. Günümüzde Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılı Mete Han’ın tahta geçtiği MÖ. 209 yılı olarak kabul edilmektedir. Asya milletlerini tek çatı altında toplayan ilk hükümdar olarak bilinir. Mete Han, MÖ 174 yılında öldüğünde, birçok kavimleri çatısı altında birleştiren büyük bir imparatorluğu ardında bıraktı. Bu imparatorluk yaklaşık 18 milyon km2 büyüklüğe sahipti. İmparatorluğunun sınırları doğudan batıya Japon Denizi’nden İdil Nehrine ve kuzeyden güneye Sibirya’dan Tibet ve Keşmir’e uzanıyordu. Çinliler tarafından acımasız ve çok güçlü bir asker olarak biliniyordu.

4. Attila

Türk Tarihin Gelmiş Geçmiş En Ünlü 5 Askeri

Avrupa Hun İmparatorluğu’nun hükümdarı olan Attila, kimilerine göre barbar kimilerine göre kahramandı. 434–453 yılları arasında hüküm sürdü. Batı Roma İmparatorluğu’nu haraca bağlamasının önünü açan bir dizi savaş ve akınları yönetmiştir. Orta Çağ batı kaynaklarında acımasızlığı ile bilinir. Bu nedenle de Avrupa’da Attila’ya “Tanrının Kırbacı” denilmiştir. Attila’nın Avrupa’da yaptığı akınların ve çarpışmaların etkisi bugüne dek yansıyan, toplumların farklı coğrafyalarda göç ederek yer değiştirmelerine neden olmuştur.

Ayrıca Attila, Batı Roma İmparatorluğu’na sefer düzenlerken Papa Büyük Leo‘nun araya girmesiyle seferi durdurmuş ve Romalıları haraca bağlamıştır. Bu olay nedeniyle, papanın diz çöktüğü tek insanın, Attila olduğu anlatılmaktadır. Öte yandan barbarlığının aksine Attila’nın sarayında birçok Germen hükümdarı yaşamıştır. Alman efsanelerinde Attila, çok büyük ve iyiliksever bir hükümdardır. Attila, ünlü Alman Nibelungen Destanı’nda da anlatılır. Bu destanda Attila, Etzel adında büyük otoriteye sahip, barışsever ve yalnız asilere karşı kılıç kuşanan asil ruhlu bir hükümdardır. Şüphesiz Türk ve Avrupa tarihinin en önemli asker ve hükümdarlarından biridir.

3. Alp Arslan

Türk Tarihin Gelmiş Geçmiş En Ünlü 5 Askeri

Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci sultanı olan Türk hükümdardır. 1063-1072 yılları arasında hükümdar olmuştur. Ancak Türk tarihine damga vurmasının en büyük sebebi, Alp Arslan’ın Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan olmasıdır. İlk seferinde Bizans’ın elinden Kars ve çevresini almıştır. Alp Arslan 1071 yılında, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi‘ni kazanmış ve Türklere Anadolu’nun kapılarını açmıştır. Ayrıca bu savaşta dünya savaş tarihine geçen turan taktiğini uygulayarak, sayıca üstün olan ordulara karşı zafer kazanmıştır. Askeri dehasıyla bilinen Alp Arslan, Türk, İslam, Avrupa tarihi açısından da Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının Malazgirt ile sonuçlandırarak tarihe geçmiştir. Anadolu ve Avrupa’daki güç dengelerini değiştiren büyük bir olaya imza atmıştı.

2. Fatih Sultan Mehmet

Türk Tarihin Gelmiş Geçmiş En Ünlü 5 Askeri

1444-1446 ve 1451-1481 yılları olmak üzere iki dönem hüküm sürdü. Ancak ikinci dönem asıl büyük işler başardığı zaman periyodudur. Osmanlı İmparatorluğu‘nun yedinci padişahı olan Fatih Sultan Mehmet, Dünya tarihinin en büyük asker ve imparatorlarındandır. Sadece 21 yaşındayken bir türlü ele geçirilemeyen İstanbul’u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu’na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Trabzon İmparatorluğu’na da son vererek Anadolu’nun tamamen Türk hâkimiyetine girmesini sağlamıştır. Askeri zekası ve stratejik fikirleriyle hükmettiği dönem boyunca Osmanlı’nın denizde de güçlü olmasını sağlamıştır. O dönemin denizde en başarılı devleti olan Venedikliler de Osmanlı’dan korkmuştur.

1. Mustafa Kemal Atatürk

Türk Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Ünlü 5 Askeri

Birinci Dünya Savaşı’nda pek çok devlet tarafından paylaşılan Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının büyük bir kısmını her şeyin bittiği anda geri alan Mustafa Kemal Atatürk, önemli bir devlet adamı olmadan önce başarılı bir askerdi. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından başlattığı Kurtuluş Savaşı’nda pek çok cephede arkadaşlarıyla birlikte yer aldı. Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal Arıburnu’na çıkan ANZAC (Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu) birliklerinin yarımada içine ilerlemesini Conkbayırı’nda durdurdu. Bu başarı üzerine 1 Haziran 1915’te Miralaylığa yükseldi.

Çanakkale zaferi Türkler için yeni bir umut oldu. Daha sonra Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde “Gazi” unvanını aldı ve mareşalliğe yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardındaki savaşlarda Atatürk’ün askeri dehasının dışında binlerce askerin de azmi ve gücü vardı. Ancak Atatürk’ün liderlik özelliği, askeri stratejileri zekasıyla yönlendirmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasındaki en önemli etkenlerden olmuştur.

kooplogger

Yazar: Pelin Aykın

26 Şubat 1996’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik mezunu. 2 yıl bir gazetede çalıştı. Yazmayı, okumayı, seyahat etmeyi ve farklı renkleri tanımayı sever. En önemli özelliği ise Rock’n Roll aşığı olması.

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

10 Yorum

  1. Hayatımda bu kadar mantıksız ve gerçeklerden yoksun bir başka makale bilmiyorum.Nedeni de,bu tür yazıları yazanların tarihle uzak yakın hiç bir alakaları bulunmamalarından kaynaklanmaktadır. Yahu “Türk,1924 Kurucu Anayasa’sının 88.Maddesine göre Osmanlı’nın bakiyesi olan Müslim ve Gayrimüslim vatandaşlarının tümünün ismidir” değilmidir? Hal böyle iken nasıl olur da,İslam sistemli Osmanlı devletinin ataları olarak Mete veya Atilla olarak bilinen ve tüm dünya’nın ittifak halinde Barbar olarak bildikleri şahısları var sayarsınız. Kaldı ki Yaklaşık M.Ö 200 yıllarında yaşadığından başka bir belge ve bilgisi bulunmayan METE denen şahsın ortjinal ismi MOUTUN yani Çincedir. Yaklaşık M.S.400 yıllarında yaşadığı iddia edilen ATİLLA denen şahsın da Macaristanda ki göçebeler Konfederasyonu anlamına gelen HSİUNG-NU birliğinin başında bulunduğu,karısı tarafından zehirlenerek öldürülmesinden sonra bu birlikten bir eser kalmadığını Dünya Tarihi profesör’ü William Mc. Nail açık bir şekilde belirtmektedir. Bu nedenledir ki,Macaristan’ın ismi de ondan esinlenerek HUNGARYA’dır.bunların nesinin Osmanlı devleti ve biz bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyetinin neuzubillah atası varsayılsın.

  2. Kusura bakmayın lakin TÜRK tarihinin 5 büyük askeri diye sıralama yapıyorsanız 1. Sıraya Tanrıkut Mete Han’ı koymalısınız. Dünyanın en iyi beş askeri diye yaptığınız sırlamayı mantıksal ve tarihsel olarak alakasız buluyorum. Sebebi ise Koca Türk cihângiri olan ve hiç yenilmeyen Emir Timur yok. Türk tarihin beş büyük askeri sıralamasında neden Kürşad Ata yok, Emir Timur yok ve Mete Han 5. Sırada tarih mi okumuyorsunuz yoksa tarih üzerinden prim mi yapıyorsunuz? Türk tarihini iyi bilen bir insan elbette Dünyanın en büyük komutanın Mete Han olduğunu bilir, çünkü o yüce Türk ırkını ilk kez tek bayrak altında toplayan kişidir.
    Timur’un TÜRK tarihindeki Turan’ı kuran son komutan olduğunu bilir. Mümkünse harp tarihine dayalı bir araştırma yapınız ve ilk beş listesini tekrar yapınız. Amacım sizi kötülemek değil sadece sıralama hususunda daha iyi bir sıralama yaparsanız sevinirim.

  3. ”Öte yandan barbarlığının aksine Atilla’nın sarayında” Nasıl bir cümledir bu? İnsan atasına nasıl barbar der, cümle mi bulamadın da bu sıfatı kullandın!Yazıklar Olsun… Bu arada Poyraz denen müptezele de söylenecek sözüm var, Tarih sıralamasına göre sıralandırılmış, işiniz gücünüz Atatürk’e laf atmak, sonra Allah kitap dersiniz! Tarihimiz bizim Atatürk bizim Osmanlı bizim Selçuklu bizim daha öncesi de bizim Türksen övün değilsen itaat et. Tarihimize laf edenlerin bu ülkede bir çivi çakmamış olması ortak noktaları! Ya soytarılar ya deliler!