Teizm ve Deizm

İnsanoğlu hayatı boyunca bir din arayışı içinde bulunmuştur. Cevaplar bulmaya çalışmıştır. Bizi tanrı mı yarattı? yoksa sadece evrimin bir ürünü müyüz ? Tanrı’nın varlığına ilişkin birçok görüş ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerden iki tanesi teizm ve deizm.

TEİZM

Tanrıcılık, en belirgin anlatımıyla en az bir Tanrı’nın var olduğuna inanılır. Bu tanrının insanlığı doğru ve iyi yola sokmak için peygamberler ve kitaplar gönderdiğine inanılır. Tanrı’nın evrende üstün güce sahip olduğunu açıklar. Tanrı dünyayla ve insanlar ile sürekli ilişki içerisindedir. Bu teoriye inanan kişilere de Teist denir. Teizm içerisinde monoteizm tek tanrı inancı ve politeizm çok tanrı inancı gibi inançlar görülmüştür. Sokrates, Anaxagoras, platon, rene descartes bazı teist filozoflardır.

DEİZM

Yaradancılık, deizme göre tanrı sadece akıl yoluyla kavranabilmektedir. Deizm tüm dinleri reddeder tanrıya inanır. Evreni tanrı tarafından yaratıldığını düşünür. Fakat tanrı dünya ile ilgilenmez. Bu evreni yarattı ve geri çekildiği, hatta şu an insandan bile güçsüz olabileceğini savunur. Deizm dini olasılıklara dayanır. Deizme inanan kişilere ise deist denir. Deizm ilk olarak 17. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Temsilcileri, J. Locke, Voltaire gibi filozoflardır.

DEİZM ve TEİZM farkı

Bu iki din birbirine çok benzediği için karıştırılmaktadır. İkisinde de tanrının var olduğu, evreni yarattığı söz konusudur. Fakat deizm, melekleri, peygamberleri, kitapları reddeder ve tanrının dünya aleminde aktif olmadığını savunur. Teizm ise bunun tam tersidir.

okur

Yazar: Zeynep

Blog Okur

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.