Örnek Alınası Kadın Hükümdar Tomris'in İntikamı

          Türk kültüründe önemli yere sahip olan ve en az bir erkek kadar savaşçı yetiştirilebilen kadınlar bulunmaktadır. Adı ”demir” anlamına gelen, Alp Er Tunga’nın torunu olarak bilinen Tomris de bu savaşçı kadınlarımızdan bir tanesidir. 

         Sakaların Persleri bozguna uğratması sonucunda Alp Er Tunga ve Tomris’in eşi, Pers hükümdarı Kiros tarafından öldürülmüştür. Bu olay ile Tomris Hatun, Saka hükümdarı olmuş ve tarikteki ilk Türk kadın hükümdarı özelliğini kazanmıştır. 

          Ordusunun çoğunluğu kadınlardan oluşan Tomris Hatun, savunmaya önem veren bir hükümdardır. Bunu zayıflık olarak gören Pers hükümdarı Kiros, sürekli Saka topraklarına akın düzenlemiştir. Fakat Persler yaklaştıkça Sakalar geri çekiliyordur. Bunun nedeni Tomris Hatun’un uygun bir mevzi ve zaman beklemesidir. Bu sırada Kiros, Tomris Hatun’a evlenme teklifi etmiş; teklifini kabul etmesi şartıyla onunla uğraşmayacağını belirtmiştir. Tomris Hatun bu tuzağa düşmemiş ve evlenme teklifini kabul etmemiştir. Sonunda uygun mevzi bulunmuştur fakat gün batmak üzeredir. Savaşmak için günün ağarması beklenecektir. O zaman aralığında Kiros yine bir hile düşünmüş ve çadırda bir eğlence düzenlemiştir. Bu çadıra ansızın baskın yapan Tomris’in oğlu ve beraberindekiler, çadırdaki birkaç Pers’i öldürerek kendileri eğlenceye devam etmiştir. Birkaç saat sonra saldırıyı düzenleyen Persler, çadırı basmış ve Tomris Hatun’un oğlu ve beraberindekileri öldürmüşlerdir. Bu duruma üzülen ve sinirlenen Tomris, yemin ederek şöyle demiştir: Kana susamış Kiros! Sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım!  

          Sayıca kendilerinden fazla olan Persler karşısında durmaması gerektiğini söyleyenleri dinlemeyen Tomris, sabahın ilk ışıklarına kadar kapsamlı bir savaş planı üretmiştir. Savaş başlar başlamaz ilk önce askerlerini Pers ordusunun üzerine göndererek Persleri kendi üzerlerine çekmiştir. Daha sonra ordusuna geri çekilme emri vermiş ve Turan Taktiği uygulamıştır. Bunun sonucunda muhteşem bir zafer kazanılmıştır.

          Savaş bitince Kiros’un yanında iyice eğilen Tomris Hatun şu sözleri söylemiştir: Seni yendim Kiros! Bak ben ayaktayım sen ise kendinde değilsin. Seni, o çok övündüğün ordunu yendim. Perişan ettim. Hani bana diz çöktürecektin? Hani bana ayaklarının dibinde secde ettirecektin? Hani beni kendinehatun edecektin? Bekliyorum, kalk ve yap dediklerini. Senden öcümü aldım Kiros. Bütün acunun, zalimlik ettiğin bütün mazlum budunların öcünü aldım. Ama seninle işim daha bitmedi Kiros. Andım var! En yüce değerlere and içtim! Dedim ki, ‘Kiros’u kana doyuracağım. Onu kanda boğacağım!’ Duydun mu beni Kiros?

          Bu sözlerinden sonra Kiros’un kesik başını kan dolu bir fıçıya atam Tomris Hatun “Hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi seni kanla doyuruyorum!” sözleriyle zaferini kutlamıştır.

okur

Yazar: Fatmanur

Blog Okur

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.