Nasıl Budist Olunur ve Kutsal Kitapları Nelerdir?

Nasıl Budist Olunur ve Kutsal Kitapları Nelerdir?

Nasıl Budist Olunur ve Kutsal Kitapları Nelerdir?

Budizm’in kurucusu Buda, M.Ö. 563-483 yılları arasında yaşayan bir filozof olarak kabul edilir. Esas olarak aydınlanmış anlamına gelen Buda’nın gerçek ismi Guatama ya da Gotama’dır. Budizmin yayılma dönemi Hint hükümdarı Aşoka (M.Ö. 273-236) zamanıdır. Bu dönemlerde Budizm çeşitli yerlerde de yayılmıştır. Bu yerlerin başında ise Srilanka, Suriye, Mısır, Hindistan, Makedonya gösterilebilir. Milattan sonra ise, Türkistan, Kore, Japonya ve Tibette de Budizm yayılmıştır. Günümüzde, batı dünyasının arayışları ile Avrupa ve Amerika’da da taraftarlar bulduğu görülmektedir.

Budist Olmas Şartı:  Nasıl ki diğer inançlarda olduğu gibi ilk girişte kutsal sayılan sözcüklerin veya yeminlerin edilmesi gerekiyorsa Budist olmak içinde benzer bir ritüyel vardır. Bunun için “Buda’ya sığınırım, Dhamma’ya sığınırım, Sangha’ya sığınırım” ifadesi söylemeniz gereklidir. Aksi durumunda Budist olarak kabul edilmiyorsunuz.

Budizm Nedir?

Kutsal Mekanları:

 •  Buda’nın doğum yeri (Lumbin),
 •  Aydınlanma yeri(Bodhi Gaya),
 •  Buda’nın ilk vaaz yeri geyik parkı( Sarnarth),
 •  Buda’nın öldüğü Uttar Prades,
 •  Ganj nehri.

 Budizm Kutsal Kitapları

Bilinen kutsal metinler, Pali dilinde yazılmıştır. Kutsal kitaplar, aydınlanma ve Nirvana seviyesine ulaşmış olan kişilerin öğretileridir. Normal yaşamın terk edilmesi, kendilerini Budha’ya ve aydınlaşmışların öğretilerine adamış öğrenciler tarafından ezberlenen metinlerin kitap haline getirilmesiyle oluşmuşlardır.  Budha, kast ayrımı yapmaksızın 45 yıl boyunca anlatımlarda bulunmuş, Tipitaka ve Mahayana’da bu anlatılara yer verilmiştir.

Pali Kanon, Buda vaazlarının toplandığı kitap Tripitaka, Budizmin Kutsal Kitabı, üç sepet anlamına gelir. Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma adlı üç bölümden oluşur. Kitaplarda rahip ve rahibelerin uymaşı gereken yaşam kurallarına, nasıl vaaz yapılması gerektiğine, giyinme ve beslemenin nasıl olması gibi birçok sosyal konulara yer verilmiştir.

Ayrıca Budizm Hinayana (Küçük Araba) ve Mahayana (Büyük Araba) şeklinde iki mezhebe sahiptir.

Budizm’e Göre Dört Yüce Gerçek: Budizm inancında da diğer inançlara benzer kabul edilmesi gereken gerçekler veya farz diyebileceğimiz olgular mevcuttur. Bunlar:

 • Acıların sona ermesi için sekiz basamaklı yol çıkılmalıdır,
 • İstek ve arzular terk edilirse acılar sona erer,
 • Acı hayatın ve varoluşun bir parçasıdır,
 • Acıların kaynağı arzu ve isteklerdir,

şeklinde sıralanabilir.

Önemli ve Kabul Edilmesi Gereken Sekiz Yol:

 • Gerçek Bilgi,
 •  Temiz zihniyet,
 •  Temiz söz,
 •  Temiz davranış,
 •  Temiz yaşam,
 •  Gerçek uğraşı,
 •  Gerçek dikkat,
 •  Gerçek uyanıklık.

Semavi dinlerden farklı olarak felsefi ögelere dayanan, zihinsel gelişim ve arınmışlık üzerine kurulu anlayışın esas olarak din olarak kabul edilmesi bile güçtür. Gerçekte bilinen ise Budha, hayatta iken hiçbir zaman Budizm’in ayrı bir din olduğu iddiasında bulunmamıştır. Bu karşın zamanla kavramasal olarak değişime uğramış ve kişisel gelişimle beden, ruhun ulaştığı seviye ayrı bir din gibi kabul edilmiştir.

Ülkemizde meditasyon kursları öğretileri olarak rastlanan anlayış, genel kültür bilgisi olarak akıllarda yer etmiştir.

Kaynakça:

en.wikipedia.org/wiki/Buddhism

www.gundembizim.com/budizm-nedir

thebuddhistcentre.com/buddhismwww.history.com/topics/religion/buddhism

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

5 yorum

Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.