Kültürler Arası İletişim ve Beraberinde Gelen Zorluklar

intercultural

KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM

İnsanlar bir araya gelerek uzun zaman içerisinde yaşadıklarının da etkisi bir kültür oluştururlar. Küreselleşmenin de etkisi ile kültürler kapalı olmaktan çıkmak zorunda kaldılar. Sosyal varlık dediğimiz insan nasıl ki var olduğu sürece iletişim kurmaya muhtaç ise kültürler arasında da böyle bir iletişim söz konusudur. Bu kültürler arası iletişim farklı kültürlerin etkileşime geçmesi ile oluştuğundan o etkileşim esnasında da bazı zorluklar yaşanmaktadır.

intercultural

Çağımızda kültürleri birbirinden farklı olan toplum, grup ve bireylerin anlaşmaları, doğru iletişim kurmaları artık bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. Bunun bir sonucu olarak da, kültür ve iletişim arasındaki ilişki üzerinde daha çok durulmaya başlanmış ve bu alanda yapılan çalışmalar artmıştır. (Susar,2005:48)

İnsanların var oluşları gereği, başka insanlarla duygu, düşünce ve bilgi paylaşımı içinde olma gereksinimi bilinmektedir. İletişim faaliyetleri aracılığıyla diğer insanlarla bilgi, duygu ve fikir alışverişi gerçekleştirilmekte; aynı zamanda bir arada yaşamanın gerektirdiği toplumsal düzen oluşturma yönündeki girişimler insanlar arasındaki iletişim süreçleri ile şekillenmektedir. İnsanlar aralarında kurdukları iletişimle, toplumsal düzenin oluşturulması ve devamlılığının sağlanması açısından önem teşkil eden ve kültürün temel unsurları olan normlar, değerler, tutumlar, inançlar, semboller üzerinde anlaşmaya varmakta; toplumsal düzenle birlikte de kendilerine has bir kültür oluşturmaktadırlar. İletişim aynı zamanda kültürel zenginliklerin sonraki nesillere aktarılmasında da kritik bir rol üstlenmektedir.

Kültürler arası iletişimin gerçekleşmesi için farklı kültürlerden olma en az 2 kişi yahut 2 grup olması ve bunların bir şekilde etkileşime geçmeleri gerekmektedir.

Kültürler arası iletişim, insanların ve kültürlerin tarih boyunca her dönem karşılaşılabilecek iletişim süreçleri olarak dikkat çekmekte; ancak son yıllarda gelişen teknoloji ve ona paralel olarak yükselişe geçen küreselleşmesinin de etkisiyle önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak ölçüde yoğun bir hal almıştır. Uluslararası şirketlerde, siyasi konjonktür gereği göç alan ülkelerde ve hatta spor kulüplerinde yoğun bir kültürel çeşitlilik vardır. Bu çeşitlilik beraberinde kaçınılmaz olarak kültürler arası iletişimin oluşmasını mecbur kılmaktadır.

kültürlerarası iletişim

Kültürler arası İletişim ve Yaşanan Sorunlar

Kültürler arası iletişim alanı, farklı kültürel geçmişlere ve kültürel yapıya sahip insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi kapsadığından, bu farklılıklardan kaynaklı birtakım zorlukların ortaya çıkması da kaçınılmaz olmaktadır.   Kültürler arası iletişimde iletişim tarafları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan sorunları dil farklılıklarından kaynaklanan sorunlar, sözsüz iletişim farklarından kaynaklanan sorunlar, algı farklılıklarından kaynaklanan sorunlar ve etnomerkezcilikten kaynaklanan sorunlar olmak üzere sınıflandırmak mümkün olmaktadır.

Kültürel farklılılıkların nedenleri arasında insanların toplum olarak yaşadığı yerlerin farklı olması, geleneklerin, göreneklerin, dini inançların, ahlak kurallarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bir kültürün oluşması için, uzun zamanların geçmesi gerekmektedir. Bu da yaşanan toplumun kendi kültürlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

İnsanlar sahip oldukları kültürlerine karşı yoğun ama görünmeyen bağ ile bağlıdırlar. Bu bağlılık duygusu farklı kültüre sahip birey/grup ile karşılaşıldığında korumacı bir dirence dönüşür. Bu dirençte insanı yaşanılacak etkileşime ayak uydurmaktan alıkoyar. İnsanın değişen koşullara uyum göstermesi bir zorunluluktur. Değişime uyum gösteremeyenler kaybederler. Fakat insan aklı değişimi kabullenmekte zorlanır. Çoğu insan yaşadığı çevreyi, içinde bulunduğu ortamı hiç değişmeyecekmiş gibi görür, değişen koşullara uyum göstermek yerine mevcudu korumaya yönelik direnç gösterir.

Talha Sevim
2 Yorum
Beğenilenler
En Yeniler Eskiler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
Renewable energy (Yenilenebilir Enerji)
Sonraki
Bireysel ve Kolektif Hakların Olgunlaşma Süreci
insan hakları

Bireysel ve Kolektif Hakların Olgunlaşma Süreci

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.