Kaynak Ve İletişimin Uyumu

Kaynak ve iletişimin uyumu

İletişim sürecinin temelini kaynak oluşturmaktadır. Kaynak, iletişim sürecini başlatan, iletmek istediği duygusu, düşüncesi, fikirleri, mesajı olan kişi ya da kişilerdir. Kaynak, seçme, yorumlama, düşünme, algılama ve anlamlandırma ile ürettiği mesajın anlamını simgeler aracılığı ile kodlayarak belirli bir kod sistemi içinde gönderir. Kelime anlamı olarak ‘’çıkış yeri’’ anlamına gelen kaynağın iletişimdeki karşılığı ise çıkış noktası oluşturma ifadesidir. Kaynak kelimesi İngilizce’ de ‘’communicator’’ kelimesi ile belirtilmekte, kelimenin Türkçe karşılığı ise sinyal gönderen, konuşan kimse, iletişimci olarak açıklanabilir. Özetle kaynak; konuşan, yazan çizen ya da yüz ve beden hareketlerinde bulunan bir birey ya da gazete, televizyon, radyo bir resmi kuruluş vb. örgütler olabilir. İletişimin etkin olabilmesi için kaynağın sahip olduğu özellikler büyük bir önem arz etmektedir. İletişimi başlatan kişi kaynak olduğuna göre, kaynağın özellikleri de iletişimin şeklini ve sürecin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini doğrudan etkilemektedir. Kaynağın iletişimde başarılı olabilmesi için sahip olması gereken bazı özellikler;

İnsanlar çevreleriyle iletişim kurarak yaşarlar. İletişimde amaç anlaşılmaktır. Kimi zaman anlaşırız kimi zaman anlaşamayız. Ama iletişimde amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesiyle kişinin kendini ifade etmesi (duygu, düşünce ve beklentilerini aktarması) ve karşı tarafın tutum ve davranışlarını değiştirmektir. Karşı tarafta saydığım özellikler varsa bence bu özellikler iletişimi etkiler. Bence karşımızdaki kişiye daha çok inanırız. Örneğin dersi konuyu bilen biri anlatınca ona daha çok güveniriz, dinleriz, bilgi ediniriz. Ama bilmeyen birisi çıksa anlatsa onu dinlemeyiz bile. İletişimin bir işlevi de bilgiyi paylaşmaktır. Her insan için iletişim farklıdır ve farklı algılanır. İletişim sahip olduğumuz birikim tarafından etkilenir. Kaynakta bilgi, deneyim, geçmişi gibi faktörlerle güven uyandırmıyorsa kendini ifade edemez. Bu nedenle kaynak, alıcıyı tanımak zorundadır bence. Bizlerde de en az kaynakta olan özellikler olmalı onu anlayabilmemiz için. Yoksa arada bir iletişimsizlik olur. Bence kaynak düşünmeli öyle konuşmalı ya da önceden hazırlamalı kendini. Kaynakta ikna edici bir özellik olması gerekir. Kendini iyi ifade eden biri olmalı. Kaynak anlaşılabilir mesaj göndermeli. İnsan ister tek başına olsun, ister toplumla birlikte olsun, istediği şeye iletişim kurarak ulaşabilir. İnsanda iletişim kurma ihtiyacı, yaşadığı çevreyi orda ki insanları etkileme isteğinden kaynaklanır. Bu nedenle iletişim, ister bilgi vermek, ister öğretmek, ister eğlendirmek, ya da yalnızca bir şeyler anlatmak için olsun, asıl amaç, bilgi verme ve karşıdakini etkilemeyi istemektir. İletişim sürecinde eğer bu dediklerim varsa iletişim güzel geçer. Karşımızda ki kişi güzel konuşursa da etkili olur diğer insanlar üzerinde.

okur

Yazar: Emine-Kose

Blog OkurBlog Yazar

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.