Çin Halk Cumhuriyeti Şeytan İmparatorluğudur

Çin Halk cumhuriyeti denen uluslar hapishanesi  şeytan imparatorluğudur. Mao  ve günümüzde  Çinin  başında bulunan liderler deccaldır.. Çin Halk kurtuluş ordusu deccalın ordusudur.

Türkiye  Çin halk cumhuriyeti denen  Şeytan imparatorluğunu savunanlar deccalın askerleridir.

Deccal veya deccalizm bu asırdaki materyalist ve dinsiz ruhun genel bir adıdır. Komünizm  ve onun kurucuları deccaldır. ,

Deccal, Cenabı-Hakkın düşmanı ve din yıkıcı kimselerdir. Her asrın irili ufaklı deccalları vardır.Bu asrin deccalı   kendini Cenabı-Hakkın yerine koyan  Çin diktatörü Şi Cinping’dır.

İslami  Çinlileştirmeye  çalışan  kendini  Rab yerine koyan Şi Cinping  döneminde   Doğu Türkistan’da 3500  cami yıkılmış Çin’in yıkım kampanyası tarihi Kaşgar kenti geneline yayıldı. Kaşgar’ın Tokkuzak bölgesinde 86 cami ve mescitten geriye sadece 20’si ayakta kalmış durumdadır.Ayrıca  kamu çalışanlarına oruç yasağının yanı sıra peçe ve sakal gibi kılık kıyafette kısıtlamaları bulunuyor.

Deccalın Mühim Kuvvetleri Çin devşirmesi Maocular

Ahirzaman fitnelerinin baş aktörü  bu Yecüc-Mecüc denen Çinliler olacaktır.“Deccalın mühim bir kuvveti mankurtlardan çıkacaktır.

Büyük deccal Maocu komünizmin fikir  babası Maodur. Günümüzde ise Maoculukla,Çin -Han milliyetçiliğini ve kapitalizmi birleştiren Yeni Çin Faşizminin kurucusu Şi Cinping’dır.

Deccalizm(komünizm) ,geçtiğimiz 20. yüzyılı kana bulamış bir ideolojidir. Lenin, Stalin, Mao veya Pol Pot gibi komünist diktatörler, tam 120 milyon insanı göz kırpmadan öldürmüştür. Bunların çoğu da kendi halklarının içinden öldürdükleri sivillerdir. On milyonlarca erkek, kadın, yaşlı, küçük çocuk, bebek, bu soğuk, katı, sert ve vahşi ideoloji nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

Deccaliyetin bir tezahürü olan komünizm, insanların sözde kör tesadüflerin eseri olduğu yalanını söyleyerek, Darwinizm sahtekarlığıyla insanları aldatarak, sosyal adalet getireceği gibi boş vaadlerde bulunarak, Rabin’ apaçık olan varlığını inkar ederek, aile, ahlak gibi tüm manevi değerleri yok sayarak, batılı hak, hakkı batıl gibi göstererek insanları kandırmıştır. Komünist ideoloji, fakirlerin hakkını koruduğunu, ezilen insanları savunduğunu ve sosyal adalet sağlayacağını iddia ederek milyonları peşinden sürüklemiş, ancak uygulamaya geçtiğinde kanlı eylemler gerçekleştiren,anarşi ve kargaşa meydana getiren,kadınları, çocukları, yaşlıları dahi gözünü kırpmadan katleden,insanları acımasızca sömüren,sadece yönetici sınıfın zenginleşmesini sağlayan,fakiri daha da fakirleştiren,yokluk içindeki insanları çalışma kamplarında insafsızca kullanan,insanları robotlaştıran,şefkati, merhameti, sevgiyi tamamen ortadan kaldıran,aileyi ve ahlaki değerleri yok eden,son derece katı, acımasız ve kan dökücü bir ideoloji olduğu gözler önüne serilmiştir.

Şeytan imparatorluğu  Çin Halk cumhuriyetinin Deccalı  Şi Cinping  islami  dönüştürerek Çinlieştirmek istiyor.İnanmadığı  birşeyi dönüştürmek istemek ancak hastalıklı beyinlerin işi olabilir.

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.