4.Hafta

Dijital okuryazar olarak 

1. Çeşitli kaynakları kullanmak ve bilgileriuygun platformlardan arayıp bulmak

2. Eleştirel düşünmek ve analiz etmek

3.Üretkenlik ve güçlü iletişim becerileri

zaytung= hayatı tiye alan haber sayfasıdır.

gözlem, eleştirel düşünme, düzgün kaynak bulma. deneme, yargıya varma. karar verme

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın!

Veriler tek başına anlam ifade etmez.

bilgelik, bilgi, enformasyon, veri

information kelimesinin asıl anlamıbilgi değil enformasyondur.

Bilgi özneldir, deneyimlere göre farklı yorumlanır.

Bilgisayar, medya ,veri, dijital okuryazarlık…

Belirli bir amaç için hangi verilerin kullanılmasının uygun olduğunu bilir.

Grafikler ve çizelgeler gibiveri görselleştimelerini yorumlar.

Veri analizi ile elde edilen bilgiler hakkında eleştirel düşünür.

Medya artık sosyal medyadan sağlanmakta, haber niteliğindedir.

Medya Okuryazarlığı: Medyaya erişim, farklı yönlerini anlama ve eleştiriler değerlendirme ve iletişim oluşturmaktır. (Avrupa Komisyonu,2007)

Görsel Okuryazarlık (1969, Uluslararası Görsel Okuryazarlık Derneği)

Stocks: bilgileri okuma anlama, görsel forma dönüştürme, doğal veya inşa edilmiş sembolleri ayırt etmek.

Teknoloji Okuryazarlığı: dijital ortamda bilgiyi değerlendirme, edinme ve iletme becerisi

Saygı göster, saygı gör. (Show respect, get respect:D)

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.