Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş Enerjisi’ni Daha Detaylı İnceleyelim

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi yeryüzünde en yaygın bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Bu enerji çeşidinden elektrik ve ısı elde etmek için faydalanılır. Diğer taraftan fotovoltaik panel kullanımı fosil yakıt tüketmekten daha maliyetli olduğu için yeryüzüne gelen güneş enerjisinin yalnızca yüzde 0,04’ü insanlar tarafından kullanılmaktadır.

Ancak son dönemde gerçekleştirilen güneş enerjisi üretim ve depolama teknolojilerindeki ilerleme ile birlikte maliyetlerin hızlı bir şekilde düşmesi bu alandaki yatırımların sayısını artırmaktadır.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 70 civarındadır. Bu oranın ilerleyen dönemlerde artabileceği varsayımı altında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik etmek kaçınılmaz bir hal almaktadır.

Güneş enerjisi piyasasının özellikle 2014 yılından sonra yüzde 25’lik bir büyüme kaydettiği görülmektedir. 2015 yılında güneş enerjisinde 50 GW’lık bir kapasite artışı gerçekleştirilmiş ve küresel ölçekte toplam 227 GW kapasiteye ulaşılmıştır. Bölgesel ölçekte güneş enerjisi kurulu gücünde en fazla kapasite Avrupa kıtasında bulunurken, onu Asya ve Kuzey Amerika takip etmektedir. Diğer taraftan dünya genelinde en fazla güneş fotovoltaik sistem kapasitesi sırasıyla Çin, Almanya, Japonya, ABD ve İtalya’ya aittir.

Dünya Enerji Konseyi

Kişi başına düşen güneş fotovoltaik sistem kapasitesi bakımından ise 2015 yılında Almanya ilk sırada yer alırken Çin, Japonya ve ABD’nin önemli kapasite artış performansı sergiledikleri görülmektedir. Bunun yanında güneş enerjisinden ısı elde etme kapasitesi açısından ilk sıralarda bulunan Çin, ABD ve Almanya’yı Türkiye takip etmektedir. Görüldüğü üzere Çin güneşten enerji üretme ve bundan yararlanma açısından oldukça önemli bir noktadadır.

Ancak hala fosil yakıtlara olan bağımlılığı ülkenin yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma amacını baltalamaktadır. 2015 yılı yoğunlaştırılmış güneş enerji sistemleri kapasite artışında Fas 160 MW’lık kapasite artırımı ile ilk sırada yer alırken Güney Afrika (150 MW) ve ABD (110 MW) ikinci ve üçüncü sıralarda bulunmaktadır. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi toplam kapasitesi bakımından ise İspanya ilk sıradadır. 2015 yılı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaştırılması açısından oldukça önemli bir dönem olmuş ve toplam kapasite bu yıldaki 40 GW termallik artışla beraber 435 GW termal düzeyine ulaşmıştır.

İleri teknoloji gerektiren güneş enerjisi, faydalanma açısından düşük seviyelerde kalmasına rağmen özellikle son yıllarda bu alandaki yatırımların artması ve teknolojik maliyetlerin düşmeye başlaması ile giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkelerin yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneşe ayrı bir önem verdikleri görülmektedir. Bu doğrultuda güneş enerjisinden elektrik üretmek adına önemli kanuni düzenlemeler ve teşvik mekanizmaları geliştirilmektedir.

NCB Renewable energy
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
Yaz Güzeli
Sonraki
Lingua Franca: Kültürler Arası İletişimde Köprü Bir Dil
Lingua Franca

Lingua Franca: Kültürler Arası İletişimde Köprü Bir Dil

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.