Yükselen Ama Hiç Düşmeyen 299 Adetlik Vergi Ödemeleri Listesi ve Miktarları

Yükselen Ama Hiç Düşmeyen 299 Adetlik Vergi Ödemeleri Listesi ve Miktarları

Vergi ödemeleri, eğitim hayatımızın hemen hemen ilk yıllarında adını tarih kitaplarından sıklıkla duyduğumuz ancak tam olarak ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir konudur. Çünkü henüz o yaşlarda alım satım işleriyle bir ilişkimiz yoktu. Tek yaptığımız şey aile büyüklerimizden aldığımız harçlıklar ile dondurma, içecek ve şekerleme gibi şeyler satın almaktı. Ama bizim için önemli olan aldığımız şeyin parasından ziyade damaklarımızda bıraktığı güzel tatlardı. Ne zaman yaşımız büyüdü ve elimize geçen paranın miktarında nispeten artış oldu işte o zaman vergi denilen bu “şeyle” tanışmış olduk. Çok teknik bir dile girmeden vergi; devletin vatandaş ve kurumlardan belirli kanunlar çerçevesinde kamusal faaliyetleri finanse etmek adına alınan karşılıksız paradır.

Peki sürekli olarak ödemekle yükümlü olduğumuz vergi ödemeleri nelerdir? 

Türkiye Vergi Ödemeleri Listesi 2021

1. 1 Yıllık Gelir Vergisi

2. Zirai Kazanç Gelir Vergisi

3. Gelir Vergisi

4. Gelir Götürü Ticari Kazanç

5. Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı

6. Gelir Götürü Ücret

7. Dağıtılmayan Kar Stopajı

8. Kurumlar Vergisi

9. Kurumlar Vergisi Stopajı (Kvkm24)

10. Gelir Vergisi (GMSI)

11. Basit Usulde Ticari Kazanç

12. Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi

13. Götürü Usulde Katma Değer Vergisi

14. Mep İştirakçisi Kurumlar Vergisi

15. Banka Muameleleri Vergisi

16. Sigorta Muameleleri Vergisi

17. Gelir Vergisi Geçici Vergi

18. Gelir Geçici Vergi

19. Kurum Geçici Vergi

20. Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)

21. Akaryakıt Tüketim Vergisi

22. Gelir V.M Talih Oyunları Asgari Vergi

23. Her Türlü İspirtolar Ve Füzel Yağından Alınan Ek Vergi

24. Kurumlar Talih Oyunları Vergisi

25. Diğer Ücretler

26. Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi

27. Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi

28. Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi

29. Mülga Maden Fonu

30. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi

31. Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu

32. G.V.K Geçici 67/11 Maddesine Göre Yalan İhtiyari Beyan

33. Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

34. Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

35. Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

36. Alkollü İçeceklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi

37. Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

38. Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

39. Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi

40. Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi

41. Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi

42. Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi

43. Eğitim, Gençlik, Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi

44. Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi

45. Fon Payı

46. 5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler Ait Faiz

47. 2004/5682 Sayılı BKK İle Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Dönüşenler Ait Faiz

48. 5335 Sayılı Kanuna Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait Faiz

49. Pişmanlık Zammı

50. Trafik Muayenesi Para Cezaları

51. E Katkı Payı

52. Özel İşlem Vergisi

53. Tevkifattan Alınan Damga Vergisi

54. Damga Vergisi

55. 5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi

56. Vergi Barısı Tefe Tutarı

57. Vergi Barısı Geç Ödeme Zammı

58. 5335 Sayılı Kanuna Göre Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Ait Geç Ödeme Zammı

59. 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Geç Ödeme Zammı

60. Düşük Olan Değerleme Tutarı

61. Vergi Yargı Harçları

62. Gecikme Faizi

63. Para Cezası Faizi

64. Gecikme Zammı

65. Erken Ödeme İndirimi

66. Peşin Ödeme İndirimi

67. Alınan Diğer Faizler

68. Kanuni Faiz

69. 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Alınan Faiz

70. Hesaplanan Faiz

71. Savunma Sanayi Destekleme Fonu

72. Konut Fonu

73. Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi

74. Cezai Faiz(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)

75. Usulsüzlük Cezası

76. Özel Usulsüzlük Cezası

77. Kusur Cezası

78. Ağır Kusur Cezası

79. Kaçakçılık Cezası

80. Vergi Ziyaı Cezası

81. VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz

82. Ek Gelir Vergisi

83. Ek Ücret Gelir Vergisi

84. Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi

85. Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi

86. Faiz Vergisi

87. Ek Emlak Vergisi

88. Gelir Dahili Tevkifat

89. Ek Kurumlar Vergisi

90. Kurumlar Vergisi ARGE Harcamaları

91. Kurum Dahili Tevkifat

92. Münferit Gelir Ekonomik Denge Vergisi

93. Ücretlerden Alınacak EDV

94. 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi

95. G.V.K Geçici 67. Maddeye Göre Yapılan Tevkifat

96. Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi

97. 4837 S.K. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

98. 4962 S.K Taşıt Vergisi

99. Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı

100. Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri

101. Gelir Ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi

102. 5035 RTÜK Eğitime Katkı Payı

103. Götürü Ekonomik Denge Vergisi

104. Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi

105. Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı

106. Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi

107. Şans Oyunları Vergisi

108. 5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı

109. Tekel Safi Hasılat

110. Tecilli Alacaklardan Tahsilat

111. İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi

112. Noter Harçları

113. GV Kanunu Geçici 70. Madde Kapsamında Muhtasr

114. Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

115. Ertelenen Gelir Stopaj

116. Ertelenen Gelir Stopaj

117. Münferit Kurum E.D.V

118. Net Aktif Vergisi

119. Kıymetli Maden Ve Ziynet Eşyasından Alınan Vergi

120. Özel İletişim Vergisi

121. 5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi

122. Vergi Barısı Matrah Artırımı Yıllık Gelir Vergisi

123. Vergi Barısı Matrah Artırımı Gelir Vergisi

124. Vergi Barısı Matrah Artırımı Dağıtılmayan Kar Stopajı

125. Vergi Barısı Matrah Artırımı Kurumlar Vergisi

126. Vergi Barısı Matrah Artırımı Gelir Vergisi (GMSİ)

127. Vergi Barısı Matrah Artırımı Basit Usulde Ticari Kazanç

128. Vergi Barısı Matrah Artırımı Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi

129. Vergi Barısı Kesinleşen Kamu Alacakları 2

130. Vergi Barısı Kesinleşen Kamu Alacakları 2

131. Vergi Barısı Kesinleşen Kamu Alacakları 2

132. Vergi Barısı Kesinleşmeyen Kamu Alacakları 3

133. Vergi Barısı İnceleme Ve Tarhiyat 5

134. Vergi Barısı Pişmanlık 6

135. Vergi Barısı Pişmanlık 6

136. Vergi Barısı Ecrimisil 15

137. Vergi Barısı Kıymetli Maden Ve Ziynet Eşyası Beyanı

138. 6183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı

139. E-Beyanname B Formu.140 67. Geçici Maddeye Göre Yapılan Tevkifat

140. 5569 Sayılı Kanun Uyarınca Kobi Tecilli Tahsilat

141. İdari Para Cezası (4703 Sk)

142. Emaneten Yapılan Tahsilat

143. Nüfus Para Cezası

144. Seçim Para Cezası

145. Askerlik Para Cezası

146. Adli Mahkeme Para Cezası

147. 1475 Sayılı İç Kanununa Bağlı Para Cezası

148. 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası

149. Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası

150. Turizm Para Cezası

151. Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası

152. Çevre Kirliliği Para Cezası

153. Esnaf Harç

154. Gümrük Vergisi

155. Yurt Dışı Çıkış Harcı

156. Katma Değer Vergisi Tevkifatı

157. Bilirkişi Ücreti

158. Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı

159. Yıllık Tonaj Harcı

160. Elektrik Piyasası Kanunu Para Cezası

161. Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar

162. 4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi

163. Kur Farkı Hesabı

164. Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı

165. Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı

166. İhracatta Vergi İadesi Hesabı

167. Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı

168. Çalışma İzin Harcı

169. Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı

170. Diploma Harcı

171. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

172. Veraset Ve İntikal Vergisi

173. Ek Taşıt Alım Vergisi

174. TAPDK İdari Para Cezası

175. Motorlu Taşıtlar Vergisi

176. Taşıt Alım Vergisi

177. Yiyecek Bedelleri

178. Teminat O. Yapılan Tahsilat

179. İadelerden Alacaklılar

180. Hesap Kart Ve Defterlerine İslenmeyen Tahsilatlar

181. Mera Fonu

182. Mera Fonu Para Cezası

183. Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri

184. Mülga Yatırım Teşvik Fonu

185. 4961 S.K Geçici Tahsilat

186. Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk

187. Özel Hesap Gelirleri

188. Tek Basına Alınabilen Damga Vergisi

189. 5035 Sayılı Kanuna Göre Harç

190. 4749 Kamu Finans Borç Kanun Hazine Alacakları

191. Karayolları Tasıma Kanunu İdari Para Cezası

192. Dış Seyahat Harcamaları Vergisi

193. Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri

194. Ecrimisil Gelirleri

195. Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri

196. Taşınır Mallar Satış Gelirleri

197. Doğalgaz Piyasası Kanunu Para Cezası

198. Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri

199. Petrolden Devlet Hakkı

200. Ticaret Sicil Harcı

201. Madenlerden Devlet Hakkı

202. Oyun Kağıdı Gelirleri

203. Tapu Harçları

204. Yeniden İnşa Olunacak Bina Vesair Tesisleri Tescil Harcı

205. Pasaport Ve Konsolosluk Harçları

206. Trafik Harçları

207. Yargı Harçları

208. İthal Ve İmal Ruhsat Ve Temdit Ücreti

209. Gemi Ve Liman Harçları

210. Diğer Harçlar

211. Değerli Kağıtlar Gelirleri

212. Tavizlerden Geri Alınanlar

213. İkrazlardan Geri Alınanlar

214. Yem Analiz Ücreti

215. Şeker Fiyat Farkı

216. Akaryakıt Fiyat Farkı

217. Başka Muhasebe Birimi Adına Yapılan Tahsilat

218. Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)

219. Gübre Deney Ve Analiz Ücreti

220. 4961 S. Kanuna Göre Geçici Para Cezası

221. Diğer Para Cezaları

222. Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular

223. Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular

224. Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu

225. İstihsal Vergisi

226. Trafik Cezaları

227. Hesaplanan Gecikme Zammı

228. Takip Giderleri Karşılığı Alınan

229. Çıraklık Fonu

230. 2000/2 Sayılı BKK Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar

231. Çeşitli Gelirler

232. Petrolden Devlet Hissesi

233. Yüksek Öğrenim Harç Kredisi

234. Resmi Arabuluculuk Ücreti

235. Em Gelirlerin THK Edilmesi Para Cezası

236. 4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler

237. Haksız Alınan Vergi İadesi

238. Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası

239. Kaldırılan Vergi Artıkları

240. Seker Kanunu İdari Para Cezası

241. Geçiş Ücreti Ve İdari Para Cezası

242. 5188 SK Göre Güvenlik Harcı

243. Telgraf Ve Telefon Kanunu

244. Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kan Uyarınca İdari Para Cezası. Madde İ.P.C

245. 4857 S.K M.A.D K.A.P İdari Para Cezaları

246. Enerji Desteği Ödemelerinden Geri Alınanlar

247. 4857 Sayılı Kanuna Göre Gelir Kaydedilecek Para Cezaları

248. 5326 S. Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası

249. 93/4000 Sayılı Yatırımların, Döviz K.A.Z H.İ.Z Teşvikine İlişkin V.K

250. Orköy Fonu Gelirleri

251. 2762 Sayılı Kanuna Göre Alınan Taviz Bedeli

252. Gelir Vergisi Tevkifatı

253. Yabancı Ülkede Güç Ve Muhtaç Duruma Düşenlere Yurda Dönüş İçin Ödünç Verilen Paralar

254. Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV

255. Hazine Zararının Geri Alınması

256. Evrensel Hizmetin Gelirleri Katkı Payı

257. Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Yatırılan Telgraf Ve Telefon Kanunu İdari Para Cezaları

258. Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Bedeli

259. Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %20 Si

260. 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu İPC

261. 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu İPC

262. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Ödenen Analiz Ücretinin Geri Alınması

263. Kişilerden Alacak Faizleri

264. Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine Göre Verilen Kredilerden Geri Alınanlar

265. 5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler

266. 2004/5682 Sayılı BKK İle Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredileri

267. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C

268. 4904 Sayılı İs Kurumu Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C

269. Veraset Ve İntikal Vergisi (Sair İvazsız İntikaller)

270. Kılavuzluk Ve Romörkörcülük Hizmet Payı

271. Mahalli İdarelerden Alınan Paylar

272. 4915 Ve 5035 SK Göre Ruhsat Harcı

273. Kirletilen Çevrenin İyileştirilmesi İçin Genel Bütçe Kaps İd Yapılan Harcamaların Tahsilatı

274. 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri

275. Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 Özel İdare Payı

276. Madenlerden Alınan Devlet Hakkının %30 Fazlaları(Orman Genel Müdürlüğü Payı)

277. Kadastro Harçları

278. Karar Ve İlam Harcı

279. Sorumlu Sıfatıyla Verilen ÖTV 1

280. Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %80’i

281. Çeşitli Gelirler(Gecikme Zammı Hesaplanan)

282. DSİ Sulama Tesisleri İşletme Ve Bakım Ücreti

283. DSİ Sulama Tesisleri Yatırım Bedeli

284. Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yapılan İ.P.C

285. Telgraf Ve Telefon Kanunu 2 Madde İdari Para Cezası

286. Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Uyarınca İPC

287. 1475 Sayılı İs Kanununa Bağlı Para Cezası

288. 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası

289. Turizm Para Cezası

290. 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi İ.P.C

291. Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca İ.P.C

292. Seker Kanunu İdari Para Cezası

293. 4054 Sayılı Rekabet Kanununun 55 Madde Kapsamında İPC

294. 5326 Sayılı Kanun Uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca Verilen İPC

295. 5326 Sayılı Kanun Uyarınca Mahkemeler Tarafından Verilen İ.P.C

296. Mera Fonu Para Cezası

297. Adi Ortaklık Mükellefiyetsiz Mükellef Kaydı İçin Vergi Kodu

298. Mera Fonu Para Cezası

299. Adi Ortaklık Mükellefiyetsiz Mükellef Kaydı İçin Vergi Kodu

2019 ve 2020 Vergi Ödemeleri ve Miktarları

Aşağıdaki infografiğin haber haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. Bazı vergi ödemelerinin ödeme tarihlerine ise Gelir İdaresi Başkanlığının sitesi üzerinden ay kırılımları ile bakabilirsiniz.

Yükselen Ama Hiç Düşmeyen 299 Adetlik Vergi Ödemeleri Listesi ve Miktarları

 

The Necmi
Necmiii Bilicii
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
Your İmagine

Your İmagine

Sonraki
Uygur tarihçisi Molla Musa Sayrami

İlginizi Çekebilir

kooplog'da yeni misin?
  • Kişisel akışını oluştur
  • Favori yazarlarını takip et
  • Yazılarını binlerce okura ulaştır
  • Yarışmalara katıl, ödüller kazan
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için kaydol!
kooplog'da yeni misin?
  • Kişisel akışını oluştur
  • Favori yazarlarını takip et
  • Yazılarını binlerce okura ulaştır
  • Yarışmalara katıl, ödüller kazan
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için kaydol!
kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.