Nedir Bu Sağ ve Sol?

Fransız devrimi yaşandıktan sonra halk zenginlerin daha zengin olmasına karşı isyan etmişti. Köylüler kazmayı küreği kaptığı gibi patronlarının üzerine yürüdüler.  Ekmek bulamadıkları ve pasta da yiyemedikleri bir dönemdi. 1791 yılında ulusal mecliste kralı destekleyenler meclis başkanına göre meclisin sağına, krala karşı olanlar soluna oturmuşlardı.Bu olay sağ ve sol isimlendirmesinin doğuşu olarak bilinmektedir.

Zaman içinde yeniliklerin yapılmasını isteyenler, halkın yaşam standartlarının yükseltilmesine odaklananlar ve işlemeyen bir sistemin daha iyisiyle değiştirilmesi gerektiğini savunanlar sol görüş ile anılmaya başladılar. Sağ görüş ise mevcut düzenden memnun olanlar, sistemlerin değiştirilmesine karşı olanlar ve sermaye sahiplerinin haklarını çalışanların haklarından daha öncelikli olarak korumak gerektiğini savunanlar sağ görüşlü olarak bilinmeye başladılar.

Çeşitli tarihi olaylar sonucunda artık günümüze gelindiğinde sağ ve sol kanat içinde kendilerini tanımlayanlar şöyledir:Sol kanat: Yenilikçiler, komünistler, sosyal liberalizmi savunanlar, sosyal demokratlar, yeşiller, sosyalistler, laikler, feministler,  liberteryen sosyalistler, demokratik sosyalizmi savunanlar, özerklik yanlıları, anti-emperyalistler, anti-kapitalistler, anarşistlerSağ kanat: Muhafazakarlar, gelenekselciler, liberaller, kapitalistler, yeni-muhafazakarlar, yeni-liberaller, otorite yanlıları, monarşistler, teokratlar, milliyetçiler, faşistler, eskiyi savunanlarAncak Amerika Birleşik Devletleri’nde Kıta Avrupası’ndaki algıdan farklı olarak liberaller sol kanatta sayılmaktadır.Cumhuriyetçiler ve Demokratlar olarak iki büyük partiye sahip olan A.B.D’de, en kaba tabiriyleDemokratlar liberal, Cumhuriyetçiler muhafazakar olarak bilinir.

yazar

Yazar: Portekiz Usülü Tavuk

Elimde olsa bu dünyayı küçümserdim İyisine de kötüsüne de yuh çekerdim Daha doğrusu bu aşağılık yere Ne gelirdim ne yaşardım ne ölürdüm

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.