Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders

Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders

Kitlesel açık çevrimiçi ders (KAÇD)[1], uzaktan eğitim anlayışının bir uzantısı olarak ortaya çıkan açıklık hareketinin pedagojik bağlamda yaşamboyu öğrenenlere sunulmasının bir sonucudur. İngilizce Massive Open Online Course (MOOC) olarak kısaltılan yaşamboyu öğrenme modelinde yer alan kelimeler bu uygulamamanın felsefesini de yansıtmaktadır. Kitlesel anlamına gelen massive kelimesi öğrenme süreçlerinde kitleselliği (dersi aynı anda alabilenlerin sayısının alışılagelmişten çok daha fazla olabileceğini) ve çeşitliliği, açık anlamına gelen open kelimesi öğrenime ulaşımda engellerin kaldırılmasını, çevrimiçi anlamına gelen online kelimesi bilgisayar ağlarına dayalı öğrenme yaklaşımını, ve ders anlamına gelen course kelimesi ise öğrenme içeriklerinin belirli bir pedagojik yaklaşımla verilmesini ifade etmektedir.[1][2][3]. Temelde iki farklı pedagojik yaklaşıma göre çeşitlenmektedir: Bağlantıcı KAÇD’ler (cMOOCs) ve geleneksel KAÇD’ler (xMOOCs)[4].

Dünyaca tanınmış üniversitelerin masraflarının çok küçük bir parçası karşılığı benzer ya da daha üstün olabilecek dereceler daha az tanınan ama MOOC tekniğini iyi kullanan üniversitelerden şimdiden alınabiliyor [5].

Bu, bilişim teknolojilerinin aynen bankacılık ve müzik endüstrisine olan etkisinin eğitim sektöründe de tekrarlanacağı anlamına geliyor. Bir başka benzetme de sinemanın ve video teknolojilerinin tiyatroya yaptığı olabilir. Daha önceleri sadece seçkin bir zümrenin ulaşabildiği bir hizmet (örneklerde bankacılık hizmetleri, sahne sanatları, KAÇD’da ise yüksek eğitim), birden çok daha geniş gruplarca ulaşılabilir hale gelmektedir; hizmetin bir fazla kişiye sunumu yani marjinal masrafı sıfıra yaklaşmaktadır.[6]

Örneğin üniversite eğitiminin ucuzlaması ve maliyet dışındaki külfetlerinin de azalmasıyla, yüksek egitimliliğin gelecekte çok daha yaygın olacağı yapılan tahminlerden biri. Gene aynı sebepten, diplomalılara eğitimin ne bilgi ve beceriler vermiş olması gerektiği beklentilerinin de bugüne göre çok daha yükseleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bazı yetersiz eğitim veren okulların da rağbetten düşüp kapanmak zorunda kalacak olması da bir başka olası yan etkidir.

Yirmi birinci yüzyılda teknoloji sadece gelişmekle kalmamış, günlük hayatımızın bir parçası olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda yalnızca bireyler ve toplumda değil; eğitimde de bir değerler dizisi (paradigma) değişimi yaşanmıştır. Bilgi toplumunda bu değişimlerin bir yansıması olarak yeni öğrenme ortamları ve yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu değişimin sonuçlarından biri de bireylerin yaşamboyu öğrenme gereksinimini karşılayan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerdir (KAÇD). Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler öğrenenlere geleneksel x-Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler, bağlantıcı (c-Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler) veya Melez Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler yaklaşımlarıyla sunulabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı öyküleyici alanyazın taraması yöntemini kullanarak alanyazında yer alan dağıtık bulguların özetlenmesi ve sentezlenmesi; bu doğrultuda kitlesel açık çevrimiçi derslere yönelik görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Daha çok Amerikan kolej ve üniversitelerince sunulan Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersleri (KAÇD), öğrencilere birçok dersin içeriğine ücretsiz olarak ulaşım imkânı sağlamakla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflemektedir. Bu tip dersler günden güne yüksek öğretimde popülerleşerek gelişmeye devam etmektedir. Bu dersler ile ilgili olarak yayımlanan makalelerden yola çıkarak bu derslerin neler olduğu, önemi, nasıl çalıştığı, nasıl ortaya çıktığı, amaçları, pedagojisi, geleceği ve öğrenme için neler ifade ettiği hususlarında birçok soruya cevap vererek okuyuculara bu tür çalışmalar hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerinin genel olarak ana hedefleri şu şekilde özetlenebilir: Ulaşım ve kullanımı yaygınlaştırmak, marka oluşturup devamlılığını sağlamak, giderleri azaltarak veya gelirleri arttırarak ekonomiyi güçlendirmek, eğitim çıktılarını arttırmak, yenilik ve öğretme ve öğrenme üzerine araştırmalar yapmak.

Onur Çakılı
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
Teknolojik Değişim
Sonraki
Bulut Bilişim

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.