21. Yüzyıl Becerileri

21. yüzyıl becerileri genel olarak, öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey becerileri ve öğrenme eğilimlerini ifade eder. Bu beceriler 21. yüzyıl toplumunda ve iş hayatında eğitimciler, iş dünyasının liderleri, akademisyenler ve hükümetlere bağlı kurumlar tarafından gerekli görülmektedir.

21. Yüzyıl Becerileri farklı şekiller de tanımlanmakta ve sıralanmaktadır. Harvard Üniversitesinden Tony Wagner tarafından 21. yüzyıl öğrencilerinin sahip olması gereken becerileri 7 madde de sıralanmıştır. 

  • Eleştirel düşünme ve Problem Çözme 
  • Ağlar Genelinde İş Birliği yapmak
  • Hız ve Uyum
  • Girişkenlik ve Girişimcilik 
  • Bilgiye Erişme ve Analiz Etme
  • Hayal Gücü ve Merak
  • Etkili, sözlü ve Yazılı İletişim

21. Yüzyıl Becerileri 3 kategoriye ayrılmaktadır. 

Öğrenme ve Yenilikçi Becerileri: İletişim ve iş birliği, yaratıcılık ve yenilikçilik, eleştirel düşünme ve problem çözme olmak üzere 3 alt başlığa ayrılır.

İletişim ve İş birliği: İş birliği, başkalarıyla birlikte etkili bir şekilde çalışma yeteneğidir. Bu beceri, başkalarının ihtiyaçlarına ve bakış açılarına saygı duymayı, birlikte çalışmayı ve yapılan işe katkıda bulunmayı ifade etmektedir. İletişim ise kişinin düşüncelerini, arzularını, ihtiyaçlarını vb. uygun bir dille sözlü ve sözsüz olarak ifade etme yeteneğidir. İletişim ve iş birliği içinde olan bireyler; etkili bir şekilde dinleme ve fikirleri ifade etme, birden fazla medya ve teknolojiden yaralanma yeteneğine sahiptir. 

Yaratıcılık ve Yenilikçilik: 21. yüzyıl dünya küresel ekonomisi için sürekli olarak yeni hizmetler, daha iyi süreçler ve iyileştirilmiş ürünler geliştirmeye yönelik talepleri göz önüne alarak gerekli olan yaratıcı bilgi çalışması için, yaratıcılığın şaşırtıcı olması gerekir. Yaratıcı ve yenilikçi bireyler belli başlı konularda başarılı olmalıdır. Bunlar: çeşitli fikir oluşturma tekniklerini kullanma, yeni ve değerli fikirler oluşturma, başarısızlığı, öğrenmek için bir fırsat olarak görme gösterilebilir. 

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme: Eleştirel düşünme ve problem çözme birçok kişi tarafından 21. yüzyıl becerilerinin yeni temelleri olarak kabul edilir. Eleştirel düşünme, bilginin nesnel analizi yeteneğidir. Problem çözme becerisi ise bir veri yığını içinde ilgili bilgi parçasının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Eleştirel düşünce ve problem çözme becerisine sahip bireyler; duruma uygun olarak çeşitli akıl yürütme türlerini kullanma, bilgileri yorumlama ve sonuçlar çıkarma becerilerine sahiptir.  

Dijital Okuryazarlık Becerileri: Bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı olmak üzere 3 alt başlığa ayrılır. 

Bilgi Okuryazarlığı: Bilgiye ihtiyaç duyma, bilgiye etkili ve verimli bir şekilde erişmedir. Bilgi okuryazarlığına sahip bireylerde; bilgiye verimli ve etkili erişme, bilgiyi eleştirel ve yetkin bir şekilde değerlendirme, çeşitli kaynaklardan gelen bilgi akışını yönetme yapabilmelidir. 

Medya Okuryazarlığı: Çeşitli platformlarda bilgilere erişme, bunları analiz etme, değerlendirme ve iletme becerisini içeren bir dizi iletişim yetkinliğidir. Medya Okuryazar bir birey şunları yapabilmelidir: bireylerin mesajları nasıl farklı bir şekilde yorumladıklarını, medya mesajlarının nasıl, neden ve hangi amaçlarla oluşturulduğunu anlamaya sahip olmalıdır. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı: Bilgi ve iletişim teknolojisi okuryazarlığı teknolojiyi kullanma, yönetme, anlama ve değerlendirme becerisidir. Bu okuryazarlığa sahip bireyler; bilgiyi araştırma, düzenleme, değerlendirme ve iletmek için teknolojiyi kullanma, sosyal ağları uygun şekilde kullanma becerisine sahip olmalıdır.

Yaşam ve Meslek Becerileri: Esneklik ve uyum, girişimcilik ve öz yönelim, sosyal ve kültürlerarası beceriler, üretkenlik ve sorumluluk son olarak da liderlik ve sorumluluk olmak üzere 5 alt başlığa ayrılır.

Esneklik ve Uyum: Teknolojik değişimin getirdiği hızlı tempo çoğumuzu yeni iletişim, öğrenme, çalışma ve yaşama yollarına hızla adapte olmaya zorluyor. 21. yüzyıl bilgi ekonomisinin değişmeyen birkaç yönünden biri, sınırlı kaynaklarla iyi tanımlanmış projeler organize etmektir. Elimizdeki proje hangi alanda olursa olsun hızla uyum sağlayabilmemiz gerekir. Stratejileri yeni koşullara uyum sağlayacak şekilde ayarlamak ve uyarlamak, herkesin hızla değişen zamanlarda geliştirmesi gereken temel bir “esneklik yeteneğidir”. Bu becerilere sahip bireyler: geri bildirimi etkili bir şekilde dahil etme ve çeşitli rollere, iş sorumluluklarına uyum sağlama göstermelidir. 

Girişimcilik ve Öz Yönelim: Bireylerde şu beceriler gözlemlenir: kısa ve uzun vadeli hedefleri dengeleme, görevleri tanımlama, önceliklendirme ve tanımlama. 

Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler: Ekip üyeleri ve sınıf arkadaşları ile kültür ve tarzdaki farklılıklardan bağımsız olarak etkili ve yaratıcı bir şekilde çalışabilme yeteneği, 21. yüzyıl temel bir yaşam becerisidir. Bu kapsamda bireylerden beklenen davranışlar: saygın ve profesyonel bir şekilde davranma, farklı fikirlere ve değerlere sahip olma olmalıdır.

Üretkenlik ve Sorumluluk: Üretken işçiler ve öğrenciler, yüzyıllar boyunca hem iş hem de eğitimde talep görmüştür. Verimlilik ve sorumluluk, tüm 21. yüzyıl okulda, işte ve yaşamda başarı için ihtiyaç duyulan önemli beceridir. Bu bireylerden beklenen davranışlar ise; olumlu ve etkili bir şekilde çalışma, zamanı ve projeleri etkili bir şekilde yönetme ve sonuçlardan sorumlu olmadır.

Liderlik ve Sorumluluk: Lider ve sorumluluk sahibi bireyler de başkalarına karşı sorumlu olma, etki ve gücü kullanırken dürüstlük ve etik davranış sergileme becerilerine sahip olması gerekir. 

Neslihan-Zengin
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
Eyvah Panik Atakta Değil Beyinde!!
Sonraki
Kayıp Kızın Günlüğü

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.