Dijital okuryazarlık

Önceleri bilgisayar okuryazarlığı olarak da adlandırılan bu kavram şu an günümüzde daha çok “Dijital okuryazarlık” olarak adlandırılmaktadır. Bireylerin teknolojiyi, dijital ortamları, sosyal medya gibi platformları daha etkili ve bilinçli bir şekilde kullanabilmeleri için sahip oldukları sosyal, bilişsel, psikolojik, duygusal vb. birçok beceriler olarak tanımlayabiliriz. Belirli tanımları bilmek teknolojinin kullanıldığı ortamlarda hangi bilginin daha doğru hangisinin daha yanıltıcı ve güvensiz olduğunu tespit etmemize de yardımcı olur. Dijital okuryazarlığın birçok temel unsurlardan oluştuğunu öğrendim. Mesela bilgi okuryazarlığı becerisine sahip olan bir insanın öğrendiği bilgileri en iyi şekilde kullanabilme, kaynakları ve konuları düzgün bir şekilde sınıflandırabilme ve etkin bir şekilde değerlendirebildiğini görmüş oldum. Veri okuryazarlığı becerisine sahip olan bir insanın birçok dijital, kişisel, sayısal verileri birçok ortamda etkin bir şekilde düzenleyip, birleştirip son şekliyle de yorumlayıp kullanabileceğini anladım. Aynı zamanda dijital yaratım, yenilik, araştırma iş birliği, katılım, iletişim, refah gibi birçok kavramın şimdi ve gelecekteki birçok alanda bize birçok platformda kolaylıklar sağlayacağını keşfetmiş oldum. Bu derste öğreneceğimiz ve uygulayacağımız birçok etkinlik olduğunun bilincinde olduğum için her ayrıntıyı dikkatle dinleyip öğrenmek için şimdiden heyecanla bekliyorum…

Kapak fotoğrafına erişim:https://synapsiscreative.com/storyboard-animation-powerpoint/

okur

Yazar: Şevval

Blog OkurBlog Yazar

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.