Dijital Okuryazarlık

1997’de Paul Gisner dijital okuryazarlık kavramının sadece teknolojiyi kullanmakla sınırlı kalmadığını aynı zamanda onu anlamak ve dijital fikirlere hakim olmayı da içerdiğini belirtmiş ve bu kavramı ilk kez kullanmış.Bireylerin dijital ortamları etkili bir biçimde kullanması için sahip olması gereken sosyolojik, motor, bilişselve duygusal gibi becerileri kapsar.

Üç temel unsuru vardır:

1) Bulma: hangi bilgiye ihtiyaç duyduğunu, bu bilginin kapsamını, gerekli kaynakları bulma

2) Kullanma: Ulaşılan bilginin kalitesini sorgulama

3) Yaygınlaştırma

Bilgi Okuryazarlığı: Dijital bilgileri en iyi şekilde bulma, tanımlama, işleme ve kullanma yeteneği. Bilgi okuryazarı dediğimiz kişi, dijital bilgileri bulur, okur ve düzenler. Gelecekte erişim için bilgileri kaydeder ve yönetir.

Medya Okuryazarlığı: Medya metinlerinin değerlendirilmesi ve üretilmesi. Medyaya erişme ve medya içeriğinin farklı yönlerini anlama

Veri Okuryazarlığı: Verileri yönetme, harmanlama, erişme ve kullanma kapasitesi. Dijital medyayı düzenler ve üretir.

Dijital Araştırma: Dijital yöntemleri kullanarak verileri toplama ve analiz etme kapasitesi

Dijital Yenilik: mesleki alanlarda dijital teknolojilerle yeni alanlar geliştirme kapasitesidir. Dijital fırsatlardan doğan yeni fırsatları yakalama Dijital İşbirliği: Dijital ekiplere ve çalışma gruplara katılma becerisi. etkili bir iş birliği. iş birliği araçlarının kullanımı

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.