Zenon Kimdir?

      Zenon bir Yunan kenti olan Elea’da, 495 yılında dünyaya gelmiştir. Zenon’un kendi kendini matematik ve felsefe konusunda yetiştirdiği düşünülmektedir. Elea okulundaki en önemli filazoflar arasında yer almaktadır. Öğretmeni Parmenides’in fikirlerini savunmuş ve geliştirmiştir. Geliştirirken sunduğu örnekler ile ün kazanmıştır.                                                                                                                                                  Aristotales Zenon’u diyalektiğin kurucusu olarak nitelendirmiştir. Zenon’un mantık ve matematiği geliştiren paradoksları açıklık kazanmasına rağmen çözümsüz kalmıştır. Ortaya sunduğu bu paradokslara birçok ünlü düşünür, filozof kafa yormuştur. Olmayan ergi yöntemi bu paradokslara çok erken tarihlerde uygulanmıştır.                                                                                                                                                                           Zenon varlığın birliğine ve sürekliliğe sunduğu paradokslar ile karşı çıktı. Parmenides’in soyut, analitik tarzını devam ettirmiştir. Fakat bu tarz saçmaya indirgeme yöntemi ile çürütülmüştür.                             Son olarak Zenon Elea tiranına düzenlenen bir suikasta katılma gerekçesi ile 435 yılında öldürülmüştür.

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.