Teknolojik Gelişme

Teknoloji Nedir?

Teknoloji bir insan etkinliğidir. İnsanlık tarihinde bilimden ve mühendislikten önce var olmuş olan bir kavramdır. Pek çok yönden bilimin uygulamaya geçirilmiş hali olarak görülmektedir. Teknoloji sayesinde insanların hayatta kalabilmesi için gerekli olan araç ve gereçlerin üretilmesi sağlanır. Ayrıca üretim yöntemlerinin, yeteneklerin bir araya gelmesini sağlayan bilgi bütününe de teknoloji olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde hayatın her alanında varlık gösteren teknolojik ürünler sayesinde yaşam oldukça kolaylaşmıştır. Teknoloji sayesinde üretim artmış, mesafeler kısalmış, bilgi tüm dünyaya yayılmış, gelişmiş düzeyi artmış, kişilerin yaşamları kolaylaşmıştır.

Teknolojinin Tarihi

Günümüz çağı bilim ve teknoloji çağı olarak anılıyor. Kümülatif gelişimle ilerleyen teknoloji, bilimden ayrı düşünülemiyor. Eski uygarlıklarda ampirik bilgi toplama aşamasıyla başlayan gelişim, Eski Yunan’da akılcı sistemlerin kurulmasıyla devam ediyor. Orta Çağ ile teknolojinin ilk başarılarından söz edilirken modern teknoloji rönesansla beraber insanlığın hayatına giriyor.

Teknolojinin oluşumu ve gelişimi için gerekli temel bileşenler; Know-How (Yapabilme bilgisi), teknikler, bilimsel prensipler, donanım ve organizasyon kavramlarından oluşmaktadır. Aşağıda şematik olarak gösterilen bu temel bileşenler teknolojinin meydana gelmesi ve geliştirilmesindeki en önemli hususlardır.

İçerisinde birçok bilim dalını bulunduran teknoloji kavramı, ülkelerin refah seviyesiyle de direkt alakalı olabilmektedir. Yakın geçmişte hayatımıza etki eden teknolojik gelişmelere bakacak olursak; otomobil ve cep telefonlarını örnek olarak gösterebiliriz. 

Teknolojide yaşanan bu gelişimler insan yaşantısında büyük kolaylık sağladığı ise hepimizin malumudur. Ulaşımda süreleri önemli ölçüde kısaltan otomobiller ve anlık iletişim ve daha fazlasına imkân tanıyan cep telefonlarının hayatımızda önemli bir yer tuttuğu gerçektir. Tüm bunların yanında yararlı olarak sayabileceğimiz bu teknolojik gelişmelerin insanlar üzerinde olumsuz etkileri de mevcut olabilmektedir. Bu etkiler, otomobillerde çevre ve doğayı kirletmede, cep telefonlarında ise insan sağlığını tehdit ederek kendini göstermektedir.

Teknolojinin gelişiminde temel olarak merak ve yüksek hayal gücü vardır. Örneğin otomobiller hayal gücüyle bir eğlence aracı olarak düşünülmüş ve nihayetinde de üretilmiştir. Otomobile olan ihtiyaç ise sonrasında doğmuştur. Şunu da söylememiz gerekir ki insanların gereksinimlerine paralellik gösteren çalışmalar/icatlar da bu teknolojik gelişime katkıda bulunabilir.

Teknolojinin Faydaları Nelerdir?

Teknolojinin saymakla bitmeyecek birçok faydası bulunuyor. Teknoloji öncelikle bilgiye ulaşmada kolaylık sağlıyor. İnsanlara ulaşım, tedavi yöntemleri, bilimsel çalışmalar, ev işleri ve daha birçok alanda zaman kazandırıyor. İletişimi daha kolay hale getirirken uzakları yakınlaştırıyor. Bankacılık gibi birçok sektörde inovasyon imkânı veriyor. Yapay zekâ kullanımıyla insanların yapamayacaklarını yapılabilir ve üstesinden gelinebilir kılıyor.

Teknolojik gelişmeler, çalışma ortamlarının ve işyerindeki insanların yaşam standardının iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Teknolojiye yatırım yapan işletmelerde çalışan motivasyonu, refah, yüksek verimlilik ve büyüme oranları artıyor. Teknoloji pandemi gibi olağanüstü durumlarda uzaktan çalışmaya izin veriyor. Dahili ve harici iletişim, proje yönetimi ve üretkenlik teknoloji araçları sayesinde daha kolay bir hal alıyor.

Teknolojinin faydalarından biri olan yapay zekâ kavramı hızla gelişiyor. Yapay zekâ henüz hayata geçirilen bir teknoloji olmasına rağmen özellikle sağlık ve endüstri alanlarındaki faydaları şimdiden saymakla bitmiyor. İnsanlar artık yalnızca hayal ediyor, geliştirmesi ve uygulaması yapay zekâya kalıyor. Modern teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş yükünün hafiflemesinde yapay zekânın rolünün de artacağı düşünülüyor.

Eğitimde teknoloji sınıflara eğlence getiriyor. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için öğretim becerileri geliştirilebiliyor, bilimsel yöntemler entegre edilebiliyor. Öğrencilere eğitimlerinde yardımcı olmak için yazılımlar ve teknolojik aletler bulunuyor. Bunları sınıf ortamına adapte etmek etkili öğrenmeye katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra uzaktan eğitim teknolojisi de teknolojinin en büyük faydalarından biri olarak kabul ediliyor.

Teknolojinin Zararları Nelerdir?

Teknolojinin zararları psikolojik ve fizyolojik olarak değerlendirilebiliyor. Psikolojik olumsuz etkilerinden biri izolasyon olarak biliniyor. Sosyal medya gibi teknolojiler insanları bir araya getirmek için tasarlanmasına rağmen bazen tersi etki yapabiliyor. Sosyal medya kullanımı yüksek seviyede olan kişilerin düşük seviyedekilere göre sosyal çevrelerinden üç kat fazla izole olduklarını ortaya koyan araştırmalar mevcut.

Teknolojinin fizyolojik olumsuzluklardan biri de göz yorgunluğu. Ayrıca teknoloji bağımlılığı ileri seviyelerde vücudun baş, boyun ve omuz bölgelerinde ağrıya neden olabiliyor. Uzun vadeli etkilerden olan duruş bozukluğu da zamanla kas-iskelet sisteminde sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar fiziksel olumsuzluklardan daha az etkilenmek için 20-20-20 kuralının (20 dakika ekran-20 saniye ara-20 adım yürüyüş) uygulanmasını öneriyor.

Ayrıca insanlar teknolojiye çok fazla güveniyor ve gerçek hayattaki şeylere olan ihtiyacı ve yardımlaşmayı unutabiliyor. Teknoloji bağımlılığı kimi zaman hastalık halini bile alabiliyor. Çocuklar sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyor ve siber zorbalığa maruz kalabiliyor. Bu da zihinsel durumlarını olumsuz yönde etkiliyor ve hayata karşı olan ilgilerini kaybetmelerine neden oluyor.

Kaynakçalar;

https://www.muhendisbeyinler.net/teknoloji-nedir-ve-onemli-teknolojik-gelismeler-nelerdir/

https://www.atakdomain.com/blog/teknoloji-nedir

https://www.vargonen.com/blog/teknoloji-nedir-gelecegin-teknolojileri/

https://www.mediaclick.com.tr/tr/blog/teknoloji-nedir

https://www.alastyr.com/blog/teknoloji-nedir-gelecegin-teknolojileri/

okur

Yazar: nisa-canki

Blog OkurBlog Yazar

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.