Öğretmenlerin Kullandıkları Yazılımlar

Öğretim yazılımları, bilgisayar destekli öğretimi gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmış, öğretim materyalleridir. Öğretilecek konuların bilgisayar programlama dillerinden, yazarlık araçlarından ya da yazarlık dillerinden yararlanılarak, öğretim amacıyla bilgisayarda hazırlanan öğretim materyallerine, öğretim yazılımları denilmektedir (Kazu ve Yavuzalp, 2008).Ayrıca öğretim yazılımları işlenecek konunun bilgisayar destekli olarak ele alınması için düzenlenmiş olan bilgisayar programlarıdır.

Öğretim yazılımlarının etkili bir şekilde kullanılabilmesi için sahip olması gereken özelliklere yönelik olarak da; öğretim yazılımının belirlenen hedef kitlenin yaşına, öğrenme düzeyine ve bilgisayar deneyimine uygun olması gerektiğini, öğretim yazılımlarının program içeriği ve bu içeriğin amaçları ile tutarlı olmasını ve öğrenciye aktif katılımı sağlayacak şekilde oyun, benzetim (simülasyon)ve görsellerle desteklenmelidir. Hali hazırda bulunan öğretim yazılımları öğrenci seviyeleri de dikkate alınarak oyunlarla zenginleştirilmeli ve özellikle eğitici türde oyunlar kesinlikle yer almalıdır.

Web 2.0 araçlarının bir çığ gibi büyüdüğü günümüzde, sunum hazırlamak konusunda PowerPoint’in tahtını sarsan birçok basit ve etkileyici web aracı bulunmaktadır. Etkili sunum oluşturmak için Web 2,0 araçları arasında Visme, Creaza, Empressr (icon-empressr-lg), Prezi, Blendspace ile Ders Hazırlama, Periscope & Meerkat Örneği, Replay, Keynote, GoodReader, Notability gibi araçlar sayılabilir.

Matematik derslerinde; Kahoot! , “Daum Equation Editor”, Socrative, Google Apps & “FlippedClassroom”‘un Tamamlayıcısı Gamification, MyScript Calculator, Calculator Pro for iPad gibi yazılımlar ve programlar kullanılmaktadır.

İngilizce derslerinde; VoScreen, Quizlet, Skype ve Google Hangout, DynEd gibi yazılımlar ve programlar kullanılmaktadır.

Resim derslerinde; Bubl Draw, Hyperlapse, Litely gibi yazılımlar ve programlar kullanılmaktadır.  

Müzik derslerinde; GarageBand, iMovie, Draw Something gibi yazılımlar ve programlar kullanılmaktadır.

 Coğrafya derslerinde; Google Earth, GeoTech gibi yazılımlar ve programlar kullanılmaktadır.

Fen derslerinde; ideaLStudio, Etudyo, LearnPad, Xerte, Classroom Bundle, einteinTM World, Science kit gibi yazılımlar ve programlarını kullanarak fen öğretmenleri derslerini daha iyi hazırlayabilirler.

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.