Eğitimli Anne ve Babanın Çocuğun Başarısına Olan Etkisi

Eğitimli Anne ve Babanın Çocuğun Başarısına Olan Etkisi

Eğitimli Anne ve Babanın Çocuğun Başarısına Olan Etkisi

Günümüzde öğrenci başarısı; akademik derslerde gösterilen başarı ile ölçülmektedir. Her ne kadar spor, sanat, el becerisi vb. başarılar olsa da bunlar daha çok kabiliyetle doğru orantılı kabul edilmekte ve akademik başarıdan ayrı tutulmaktadır.

Öğrencilerin gelecekte iyi bir kariyer ve iş hayatına sahip olmaları, onların özellikle ortaokul ve lise çağlarında ana branş dersleri olarak kabul edilen derslerden belirli bir net oranına erişip, hedefledikleri üniversiteye yerleşmeleriyle gerçekleşmektedir. Akademik başarıya ulaşmada birçok faktör bulunmaktadır. Öğrencinin zekâ düzeyi, öğretmenleri, okulu, arkadaş çevresi gibi etken sebeplerin yanı sıra anne ve babanın eğitim seviyesi de öğrencinin akademik başarısında önemli rol oynamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019 yılı Liselere Giriş Sınavı sonuçlarına göre anne ve babanın eğitim seviyesi arttıkça, öğrencinin akademik başarısı artış göstermektedir. Aşağıdaki şekil 1 de annenin, şekil 2 de ise babanın eğitim seviyesine göre öğrencilerin akademik başarı durumları görülmektedir. 

Şekil 1 – Öğrencilerin Anne Eğitim Düzeyine Göre Liselere Giriş Sınavı Puan Ortalaması 

 

Şekil 2 – Öğrencilerin Baba Eğitim Düzeyine Göre Liselere Giriş Sınavı Puan Ortalaması

 

Grafiklerden de rahat anlaşılıyor ki anne ve babanın eğitim seviyesi öğrencinin akademik başarısıyla doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Elbette ki çeşitli sebeplerle eğitimini tamamlayamamış ebeveynlerin çocuklarında da yüksek akademik başarı gösteren öğrenciler çıkabilmektedir. Bunun olması da normaldir. Fakat istisnalar kaideleri bozmaz.

Abdurrahman KUL

Eğitim Koordinatörü

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.