DİJİTAL OKURYAZARLIK-12. HAFTA (21. Yüzyıl Becerileri)

Herkese merhaba arkadaşlar!! Bu hafta dijital okuryazarlık dersimizde 21. Yüzyıl Becerileri konusundan bahsettik. Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip olabilmesi için gereken beceriler şu şekilde sıralanabilir:

1- Eleştirel düşünme ve Problem Çözme

2-Ağlar Genelinde İş Birliği Yapmak

3-Hız ve Uyum

4-Girişken ve Girişimcilik

5-Bilgiye Erişme ve Bilgiyi Analiz Etme

6-Hayal Gücü ve Merak

7- Etkili, Sözlü ve Yazılı İletişim

Şimdi sizlere 21. Yüzyıl Becerileri ile alakalı birkaç tanımdan bahsedeceğim

P21 (Partnershipfor 21. Century Skills /21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı): Öğrencilerin ya da herhangi bir bireyin 21. yüzyılda  akademik, üretkenlik, teknoloji, sanat gibi birçok alanda sahip olması gereken becerilerin olabilmesi adına bireylerin yetiştirilmesi gerektiğine inanan ve bunun için eğitim liderlerini, iş çevrelerini ve karar mekanizmalarını bir araya getiren uluslar arası bir organizasyondur.

21. Yüzyıl Becerileri 3 kategoriye ayrılmaktadır

1- Öğrenme ve Yenilikçi Becerileri

2- Dijital Okuryazarlık Becerileri

3- Yaşam ve Meslek Becerileri

Öğrenme ve yenilikçi becerileri de kendi içinde üçe ayrılır:

1-İletişim ve İş birliği: Bireylerin aynı alanda, aynı işin içinde etkili ve iletişimleri kuvvetli bir şekilde çalışma yeteneği olarak tanımlanabilir. Bireylerin karşılıklı saygı, hoşgörü ve yardımı sağlayarak birbirlerine katkı sağlama yeteneğidir.

Bu bireyler sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim becerilerini kullanarak kendilerini her anlamda etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneğine sahiptirler. Aynı zamanda karşı tarafı da aynı şekilde etkili bir biçimde dinleme ve anlama yeteneğine sahiptirler.

2-Yaratıcılık ve Yenilikçi: 21. yüzyılın dünyasında bir bireyin dünya ekonomisine ve daha birçok alanın daha gelişmesi adına kendini sürekli geliştirme, yenilikler katma ve yaratıcı olma becerisi olarak tanımlanabilir.

3-Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme: Eleştirel düşünme, bilginin nesnel analiz yeteneğidir. Bir konu hakkında detaylı olarak düşünme, sorgulama, parçaları birleştirme ve ilişkilendirme olarak da tanımlanabilir.

Dijital okuryazarlık da kendi içinde üçe ayrılır:

1- Bilgi Okuryazarlığı: Bireyin herhangi bir alanda bilgiye ihtiyaç duyması, etkili bir şekilde erişebilmesi, eleştirel olarak değerlendirmesi ve ilişkilendirebilmesi, doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanabilmesi olarak tanımlanabilir.

2-Medya Okuryazarlığı: Sözlü veya yazılı medyadaki çeşitli formlardaki bilgiye erişebilme, analiz etme, değerlendirme ve iletme becerisine sahip iletişim yeteneği olarak tanımlanır.

3-Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı: Dijital platformlardaki sözlü veya yazılı çeşitli formlardaki bilgiye teknoloji aracılığıyla erişebilme, anlama, analiz etme, değerlendirme ve iletme becerisidir.

Yaşam ve Meslek Becerileri:

1-Esneklik ve uyum içinde olabilme

2- Girişimcilik ve Öz Yönelim

3-Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler

4-Üretkenlik ve Sorumluluk

5-Liderlik ve Sorumluluk

Referanslar:

Dijital Okuryazarlık Dersi 12. Hafta Gizli Görevi- 21. Yüzyıl Becerileri

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386403#:~:text=bilgiler%20analiz%20edilmi%C5%9Ftir.-,21.%20yy.,Becerileri%20ana%20ba%C5%9Fl%C4%B1klar%C4%B1%20alt%C4%B1nda%20tan%C4%B1mlanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.

https://www.turkiyeegitim.com/cocuklara-21-yuzyil-becerilerini-neden-kazandiramadik-104526h.htm

Şevval
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
AN VE ANI
Sonraki
Dijital Okuryazarlık- 13. Hafta (Bulut Teknolojisi)

Dijital Okuryazarlık- 13. Hafta (Bulut Teknolojisi)

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.