Despotizmin Doğası Kitabının Tanıtımı

Bir Kitap Tanıtımı

Despotizmin Doğası Köleliğin İflası, Abdurrahman El-Kevakibi, Mana Yayınları

El-Kevakibi, 19.yüzyılda yaşamış, Halepli bir düşünce-aksiyon adamıdır. Halep’te çeşitli bürokratik kademelerde görev aldıktan sonra, umduğunu bulamayarak Mısır’a göç etti. 2. Abdulhamit döneminde (bir kısmı geçmişten miras kalan) yaşanan toplumsal kriz-çöküş de diyebiliriz- odaklı düşüncelerinden dolayı idarenin yakın takibinde kalsa da, bu bunalım sürecinden çıkış yolları üzerinde durdu ve çözümler sundu. Mısır’a gittikten sonra Cemalettin Afgani ve Muhammed Abduh çizgisindeki “el-Menar” ekolüne yaklaşarak, “Islah, ihya ve inşâ” temelli teori üzerine kafa yordu, fikirler üretti. İstibdâta karşı “anayasal şura” fikrini ortaya koydu. 2. Abdulhamit, O’nu İstanbul’a getirip göz hapsinde tutarak kontrol altında tutmayı düşünse de bu emeline ulaşamadı. Fikirleri, ölümünden sonra nesilden nesile geçerek günümüze kadar ulaştı. Özellikle 2011 Arap Baharı döneminde, diktatoryal rejimlerden bunalan mazlum milletler, bir umut kaynağı ve özgürlük meşalesi olarak gördü El-Kevakibi’yi. Etkileri hala süren El-Kevakibi’nin “Ümmü’l-Kur’an” isminde yayınlanmış bir kitabı daha bulunmaktadır. Bu kitabı, en kısa zamanda okumayı tasarlıyorum…

28.12.2020

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.