Çağın Gerektirdiği Beceriler: 21.yüzyıl Becerileri ve Dijital Okuryazarlık

Çağın Gerektirdiği Beceriler: 21.yüzyıl Becerileri ve Dijital Okuryazarlık

21. yüzyılda öğrencilerin sahip olması gereken becerileri Harvard Üniversitesinden Tony Wagner 7 başlık altında toplamaktadır.

  • Girişkenlik ve Girişimcilik
  • Hız ve Uyum
  • Hayal Gücü ve Merak
  • Etkili, Sözlü ve Yazılı İletişim
  • Ağlar Genelinde İş Birliği Yapmak
  • Bilgiye Erişme ve Analiz Etme
  • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

21. yüzyıl becerileri genel olarak üç başlık altında incelenmektedir.

1) Öğrenme ve Yenilikçi Becerileri:

İletişim ve iş birliği

Diğer insanlarla gerçekleştirdiğiniz ortak iletişimdeki başarıyı temsil eder. Kendimizin dışındaki insanların ihtiyaçlarına saygılı olmayı ve iletişime katkı sağlamayı destekler.

İletişimi tanımlamak gerekirse kişinin kendini doğru ve etkili bir şekilde ifade etme biçimi olarak tanımlayabiliriz.

Yaratıcılık ve yenilikçilik

Sürekli değişen günümüz dünyasına sıradanlaşmadan katılım sağlayarak yaratıcılığımızı sergilemek elzemdir.

Eleştirel düşünme ve problem çözme

Eleştirel düşünme, bilgileri her yönüyle inceleme ve sübjektif bir bakış açısıyla öznellikten kurtulma yöntemine verilen addır. 21. yüzyıl becerilerinin temel yapı taşı olarak da bilinen eleştirel düşünme en önemli becerilerden biridir.

2) Dijital Okuryazarlık Becerileri:

Bilgi Okuryazarlığı

Bilgi okuryazarlığına sahip insanlar dijital bilgileri en doğru şekilde bulma, yönetme ve düzenleme yetisine sahiptir. Arama motorlarını doğru şekilde kullanarak hızlıca sonuca ulaşır. Bilgiyi fizanda olsa bulur blog yazılarını, wikileri, bilimsel dergileri ve e-kitapları avucunun içi gibi bilir. Bulduğu bilgileri daha sonra kullanmak için kolayca anlaşılacak bir şekilde etiketleme ile düzenler. Bilginin türünü ise akademik, kişisel ve profesyonel olarak kolaylıkla ayırt edebilir. Kısacası bilginin olduğu her yerde gider arar bulur ve depolayıp gerektiğinde uygun şekilde kullanabilir.

Medya Okuryazarlığı

Medya içeriğini her yönüyle inceleme, kullanma ve iletişim oluşturmak becerisidir. Medya denilince akla gelen tüm türlere hakimdir. Grafik, video, animasyon gibi içerik türlerini anlamlı şekilde kullanabilir, gerektiğinde üretebilir. Dijital medyanın arka planını bilir, keyif için de medyayı kullanır. Kişisel verilerini regülasyonlara uygun şekilde kullanılıp depolandığını kontrol eder; gerektiğinde izin verdiği verileri kontrol eder.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı

Gelişen teknolojiyi kavrama, öğrenme ve doğru şekilde ihtiyaçlara uygun şekilde kullanabilme yetisine sahip kişiler bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarıdır.

3) Yaşam ve Meslek Becerileri:

Esneklik ve Uyum

Her geçen gün yeni bir teknolojik gelişmeye tanık oluyoruz ve son 20 yılda son 100 yıla oranla kat ve kat fazla gelişme yaşandı. Bunlara adapte olabilmemiz ve doğru şekilde kullanacak esnekliğe sahip olmamız gerekiyor.

Girişimcilik ve Öz Yönelim

Somut ve soyut başarı kriterine sahip olup kıza ve uzun vadeli hedeflere kendini adapte edebilmeyi amaçlayan beceridir.

Üretkenlik ve Sorumluluk

Engel tanımadan sorumluluk bilinciyle sürekli yeni şeyler üretmeye meyilli olma haline destek veren beceri grubudur.

Sosyal ve kültürlerarası Beceriler

Topluluk içinde iletişim yeteneği yüksek farklı kültürleri destekleyen ve iletişime açık kişilerin sahip olması gereken beceri grubudur. Profesyonel davranmalı ve her farklı fikre saygı duymalıdır.

okur

Yazar: Berktuğ

Blog Yazar

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.