Anlayınca Çok Şey Değişir: Fatiha ve Bakara Meal Notları – Recep 1444

Kaynak belirtilmedi

İslam dininde, Hicri takvimdeki Recep, Şaban ve Ramazan ayları , “Üç Aylar” olarak özel bir isimle anılmaktadır. Müslümanlar için oldukça değerli olan bu zaman dilimi, Miladi takvimde 23 Ocak 2023 tarihine denk gelen Recep ayı ile başladı. Bu süreçte kutsal kitap Kuran-ı Kerim de yer alan bazı dikkat çekici ayetleri, “100BinDost” projesinden ilham alınarak isimlendirilen “Anlayınca Çok Şey Değişir” blog serisinde bulabilirsiniz. “O halde yaratanla yaratamayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz?” (Nahl, 17-19) mesajı dikkate alınarak, Ramazan ayının sonuna kadar kitabın tamamlanması hedeflenmektedir. Sure başlıklarına göre sınıflandırılarak paylaşılacak bu seri, bir çoğumuz için farkındalık kazandıracak niteliğe sahip olabilir. Keyifli okumalar!

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

Fatiha Suresi ✨

  • Hamd’in (övme ve övülmenin her türlüsü), âlemlerin tek Rabbi olan Allah’adır.
  •  O, Rahmân’dır (dünyada bütün yaratıklara bol merhamet edendir), Rahîm’dir (âhirette yalnız mü’minlere acıyıp mağfiret edecek olandır).
  • Din gününün (âhirette hesap ve karşılık görme gününün) mâliki/hükümrânıdır.
  •  Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibâdet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar/yardım dileriz.
  •  Bizi doğru yol olan İslâm’a ilet ve İslâm ile yaşat.
  • Kendilerine lütfundan nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet; emirlerine âsi olmuş ve gazaba uğramışların ve sapıtanların değil.

Bakara Suresi ✨

⭐ 10. Onların kalplerinde (batılı sevme, maddeperestlik, dünyevîlik, şüphe, münâfıklık ve küfür gibi mânevî ölüme götüren) bir tür hastalık vardır. Allah da onların bu hastalığını artırmıştır. İnanıyoruz diye yalan söylediklerinden dolayı onlar için dayanılmaz bir azap vardır. 

Çünkü yalan münâfıklık alametlerinin ilkidir.

⭐ 13. Yine onlara: “Gerçek mü’min insanların iman ettiği gibi samimi olarak iman edin.” denildiği zaman: “Biz ille de, o sefih ve ahmak kimselerin inandığı gibi mi iman edelim? Bizimki bize yeter.” derler. İyi bilin ki, asıl sefih olanlar kendileridir. Fakat bunu bilmezler.

⭐ 14. Ama münâfıklar ,yani Müslümanlık’tan geçinenler, mü’minlere rastlayınca: “Biz de sizin gibi iman ettik.” derler. Fakat kendi şeytan gibi olan yandaşlarıyla başbaşa kaldıklarında: “Şüphe yok ki biz fikir ve ideolojide sizinle beraberiz, biz sadece onlarla alay etmekteyiz.” derler. 

⭐ 17. O münâfıkların durumu karanlık bir sahrada, bir ateş tutuşturup aydınlanmak isteyen kimse gibidir ki o ateş yanıp da çevresini aydınlatınca faydalanmadılar, Allah da onların ışığını giderip kendilerini yine karanlıklar içinde, görmez ve şaşkın olarak bıraktı.

⭐ 22. O Allah ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde, Allah’a hiçbir şeyi denk tutmayın.

⭐ 23 – 24. Eğer kulumuz Muhammed’e indirdiğimiz Kur’ân-ı Kerîm’den şüphe ediyorsanız, haydi siz de aynı nitelikte, onun benzeri bir sûre getirin. Eğer “bu beşer sözüdür” diye iddianızda samimi iseniz, Allah’tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız yakıtı insanlar ve taşlar olan, kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. 

Kuran-ı Kerim by Pinterest

⭐ 25. ve 29. Resûlüm! İman eden, bir de sâlih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele! O Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin faydalanıp ibret almanız için yarattı; sonra iradesiyle göğe yönelip onları yedi kat gök olarak bir sistem üzere düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir.

⭐ 30. Ey Resûlüm! Hani Rabbin meleklere: “Ben, yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım.” demişti. Melekler de: “Yâ Rab! Biz seni hamd övgü ile yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın?” dediler. Allah da: “Şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.” dedi.

🍎 35-36. Yine dedik ki: “Ey Âdem! Sen ve eşin Havva cennette kalın, dilediğiniz yerde oradakilerden nimetlerinden bol bol yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın; yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz.” Derken, şeytan onları “cennette ebedî kalırsınız.” aldatmacasıyla o ağaçtakinden yedirdi ve ikisinin ayağını kaydırıp içinde bulundukları yerden cennetten çıkarmayı sağladı. Biz de: “Haydi! Şeytana uymakla birbirinizin düşmanı olarak hepiniz yeryüzüne inin. Sizin için bir vakte ömrünüzün sonuna kadar yeryüzünde ikamet etme ve faydalanma geçiminizi sağlama imkânı vardır.” dedik. 

⭐ 42. Hakkı gerçeği batıl ile bulayıp/örtüp de bile bile hakkı gizlemeyin hakkın üstüne örttüğünüz batılı hak diye göstermeyin.

⭐ 44. Siz Kitab’ı okuyup durduğunuz halde, kendinizi unutup da, diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvâyı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz?

⭐ 55-56. Yine vaktiyle siz: “Ey Musa! Biz, Allah’ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız.” demiştiniz. O sırada sizi yıldırımın dehşeti çarpıvermişti ve siz de serilip kımıldayamayacak bir halde bakakalmıştınız.  Sonra, şükredesiniz diye, ölüm halinizin ardından sizi yine diriltmiştik.

🐟  65. Cumartesi günü içinizden ibadet etmek yerine balık avlayarak haddi aşanları elbette bilmektesiniz. İşte onlara: “Aşağılık birer maymun olun.” dedik.

⭐ 77. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da hepsini bilmektedir?

⭐ 103. Eğer onlar Kur’an’a ve Peygamber’e iman edip de günahlardan sakınsalardı, Allah katında kazanacakları sevap daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

⭐ 110. Namazı dosdoğru kılın; zekâtı verin; hayır işlerden kendiniz için önden ne yapıp gönderirseniz, Allah katında onu bulacaksınız. Allah yaptıklarınızı şüphesiz görendir.

🧡 112.  Hayır, öyle değil; kim muhsin olarak iyilik ederek, işini güzel yaparak özünü Allah’a teslim edip şirk karıştırmadan O’na iman ve itaat ederse onun mükâfatı Rabbi katındadır, onlara korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir.

🕌 114.  Allah’ın mescidlerinde O’nun isminin anılmasını ve hükümlerinin yaşanır hâle gelmesini isteyeni engelleyen ve o mescidlerin harap olmasına koşan uğraşandan daha zalim kim vardır? Onların oralara istedikleri gibi değil ancak korka korka girmeleri gerekir. Onlara dünyada rezillik, âhirette de büyük azap vardır.

🌙 116 -117. Yahudi, Hristiyan ve müşrikler: “Allah çocuk edindi.” dediler ve kâfir oldular. Hâşâ! O, bundan uzak ve yücedir. Doğrusu göklerde ve yerde olanların hepsi O’nundur, hepsi O’na boyun eğmiştir. O göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır. O, bir işin olmasını isterse ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.

⭐ 119. Ey Muhammed! Doğrusu biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak Kur’an ile gönderdik; cehennemliklerden sen sorumlu değilsin.

🕋 125.  Biz, Beyt’i Kâbe’yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim’in makâmından bir namaz yeri edinin orada namaz kılın İbrahim ve İsmail’e de: “İbadet kastıyla Kâbe’yi tavaf edenler, i‘tikâfa çekilenler, rükû ve secde edenler için Evim’i tertemiz yapın.” diye emretmiştik.

🕋 126.  Hani o vakit İbrahim demişti ki: “Yâ Rabbi! Burasını emniyetli bir şehir yap, halkından Allah’a ve âhiret gününe iman edenleri, çeşitli mahsullerle rızıklandır.” Cenâb-ı Hak buyurdu ki: “Kâfir olanı dahi yaşadığı müddetçe biraz faydalandırır, sonra onu nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yer de ne kötüdür!

128. “Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl; soyumuzdan da sana boyun eğen müslüman bir ümmet meydana getir; bize ibadet yer ve usullerini göster, kusurlarımızı affedip tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin.”

💐 138.De ki: “Biz) Allah’ın İslâm) boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O’na kulluk edenleriz.”

 

KAYNAK: Feyzü’l Furkan , Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli

ahsen blog
observations, interviews, and what's more • enjoy! ✌ • 📨blog.ahsen@gmail.com
Önceki
[̲̅K][̲̅E][̲̅N][̲̅D][̲̅İ][̲̅N] [̲̅O][̲̅L]

[̲̅K][̲̅E][̲̅N][̲̅D][̲̅İ][̲̅N] [̲̅O][̲̅L]

Sonraki
Bir Anadolu Efsanesi ve Netflix: Şahmaran

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.