Pazarlama Mercek Altında

Pazarlama Mercek Altında

Sizlere bir pazarlamacı nasıl olur, pazarlama denince akla gelen ilk bilgileri aktarmak için burdayım. İşletme öğrencisi olduğum için pazarlamaya hep ilgim vardı. gelin detaylıca pazarlama nasılmış beraber mercek altına alalım.

Pazarlama 

En geniş tanımıyla; kurulan bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetleri üreticiden tüketiciye doğru aktarılan organizasyon faa­liyetlerinin bütünüdür. Pazarlama, alıcı isteklerini belirleme ve kaliteli mallarla bu istekleri dinamik olarak karşılama ve bu malları üreticiye kâr getire­cek şekilde yöneltme sürecidir. Üretim ve bunun sonucunda oluşan tüketimdir aslında. Pazarlama müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemidir.

Pazarlama Yönetimi: Bir kâr amacıyla müşterilerin ihtiyaçlarını giderebilmek için mal ve hizmeti kullanarak pazarlama stratejisini uygulama görevi ile yükümlüdür. Değişimi kolaylaştırması. İnsan ihtiyaçlarının doyurulmasına yönelik olması. Değişken çevre koşullarında yapılması. İnsanlar ve örgütler tarafından yapılmasına pazarlama yönetimi denir.

Bütünleşmiş Pazarlama: Her şeyden önce organizasyonun sahip olduğu diğer bölümler ile pazarlamanın alacakları kararlarda uyumlu olmalarını ifade eder. İşletme bir bütün olarak tüketici ihtiyacının tatminine yönelmelidir. Bütünleşmiş pazarlamanın diğer bir anlamı ise, pazarlama karmasının kendi içinde satış, reklam, dağıtım, fiyat gibi unsurlarla uyumlu olmalıdır. Üçüncü unsur ise kârlılıktır. Bu, sadece tüketicinin tatmini değil işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi demektir.  Kârlılık sadece satışları arttırmak anlamına da gelmez. Satışlar, iş­letmenin ekonomik olan ve olmayan faydasını arttıracak şekilde ele alınmalıdır.

daktilo megafon pazarlama illustrasyon

Niş Pazarlama: Mal ve hizmet gereksinimi duyan benzer karakteristik ihtiyaçları olan, küçük bir tüketici grubunun ihtiyaç ve isteklerini daha iyi karşılamak amacıyla geliştiren dar kapsamlı, küçük bir pazarlama stratejisi olarak tanımlanır.  Yöneldiğiniz pazarda nasıl bir ürün veya hizmeti sunacağınızı net olarak tanımlayıp, hedef kitlesine bu ürün ve hizmeti tanıtmanız pazarlama yöntemi açısından oldukça önemlidir. Niş pazarın özelliklerinde:

 • Ürettiği ürün ve üretim hizmetine kattığı değer nedeniyle, maliyetin üzerinde önemli bir kar payı elde edebilir.
 •  Müşterilerinin istekleri doğrultusunda mallar üretir.
 • Sunulacak ürün veya hizmet özgün olmalı ve markanın bu alanda uzmanlaşmış olması gerek.
 • Hedef kitlesi küçük bir grubu temsil ettiği için pazarlama iletişimi çalışmaları daha az bütçeyle ihtiyaç duyulur.
 • Niş pazarlamada üretim miktarı ve satış oranı düşük, kar oranı yüksek bir pazardır.

Pazarlama görseli

Para ekonomisinin doğması ve gelişmesinden uzun bir müddet sonra kâr sağlamak amacıyla insanların üretim faaliyetinde bulunmalan yaygınlaşmıştır. Kitle üretimine dayalı ekonominin ortaya çıkmasıyla birlikte, bugünkü anlamda pazarlama kavramının ilk tohumları atılmıştır. İnsanlar, kâr elde etmeyi amaç olarak hayatlarına yerleştirmişlerdir. Sanayi devrimi ve gelişen teknolojiyle birlikte kitle üretimlerinin olması, bu dönemde üretici ile tüketiciyi tamamıyla birbirinden ayırmış ve malların pazarlanmasını ciddi bir problem çıkarmıştır. Ancak yine de pazarlamanın, işletmelerin ve toplumların merkezi bir fonksiyonu haline gelmesi birkaç safhada gerçekleşmiştir. İlk aşama 19. yüzyılda üretime yö­nelik anlayış safhasıdır. Üretim anlayışı üretilecek mal üzerinde yoğunlaşır, işletme yönetimi, tüketicilerin bir mala uygun bir fiyatla olumlu davranış göstereceğine inanır. Dolayısıyla işletmeler uygun fiyatla mümkün olduğu kadar mal üretmelidir. İkinci safha ise satış safhasıdır. Yeni bir işletmecilik felsefesi olarak ortaya çıkan pazarlama anlayışı, satış anlayışının aksine işletme faaliyetlerinin satıcının değil, alıcının istekleri doğrultusunda yönlendirilmesine dayanmaktadır. Satış, pazarlamanın alt elemanıdır. 

dijital pazarlama

Artan rekabet satışı zorlaştırırken, satış işlemlerine özel bir önem verilmesi zorunlu olmaya başlamış, işletme organizasyonu içinde satış faaliyetleri üretim fonksiyonundan aynı olarak ele alınmış ve pazarlama çabaları arttırılmıştır. Bu dönemde geniş çaplı satış arttırıcı çabalara girişilmedikçe tüketicinin mamulden yeterli ölçüde mal satın alma yoluna gitmeyeceği düşüncesi ön plana çıkmıştır.Günümüz pazarlama anlayışı, işletmelerin ürettiği mallara dönük bir tutum yerine, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik bir tutuma sahip olmalarını gerektiren bir çabadır. Bunun için tüketicilerin ihtiyaçlarının tanımlanması gerekir. 

pazarlama illustrasyon

Pazarlama İnovasyonu: Öncelikle inovasyonun kelime anlamına bakarsak; yenilikçi, yaratıcı ve sıradışı  anlamını tek başına çağrıştırmaktadır. Günümüzde ise yenilikçi ve yaratıcı olmak hem sosyal hayata hem de iş hayatına katkı sağlar. Yaratıcı, pratik ve işine odaklı olduğun zaman belki de çalıştığın yerden terfi alırsın. Ürün ve hizmetler pazara sunulmak amacıyla geliştirilir ve üretilir. Ürün ve hizmetlerin daha çok satılması için daha fazla sayıda müşteri çekebiliyor olması gerekir. Daha fazla müşteri çekebilmek için, ürün ve hizmetlerde farklı, değişik ve yeni tasarımların, ambalajların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilip kullanılması pazarlama inovasyonu olarak adlandırılır. Satılan bir üründe talep artarsa fiyat da otomatik olarak artacaktır.

İş kurmak isteyenler ve girişimciler için pazarlama taktikleri vermek istiyorum. İşte o stratejiler:

 1. Bir pazarlama planı yapın ya da var olan bir planınızı güncelleyin
 2. Sektör araştırması yapın. (Benim ürünüm daha önceden yapılmış mı? Taklit mi olacak?)
 3. Odaklanacağınız grubu tespit edin. (Benim ürünüm kimlere hitap etmeli diye kendinize sorular sorun)
 4. Orijinal bir satış manifestosu yazın
 5. Hedef kitlenizi ayrıştırın. (Niş pazarda mı çalışmak daha uygun yoksa yerel bir pazarda mı?)
 6. Ürün ve servis önerileri yelpazesini geniş tutun. (Yaratıcı fikirlere açık olun.
 7. Broşürlerinizi güncelleyin, tasarımlarına önem verin.
 8. Web sitenizde kullanılmak üzere broşürleri dijital olarak da tasarlayın.
 9. Katıldığınız etkinliklerde dağıtmak üzere yaratıcı pazarlama araçları üretin. 
 10. Website ya da blog için mail adresi kurun.
 11. İnsanların mail adreslerini eklemek için yaratıcı bir fikir ya da hediye kurgulayın.
 12. Listenizdeki insanlara düzenli mailler atın.

Pazarlamanın 4p’si

Dünyada pazarlama denilince ilk akla gelen isim olan Philip Kotler tarafından literatüre kazandırılan “4P” adını Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), Tutundurma (Promotion) almaktadır.

 • Ürün (Product) : Hammaddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek bir araya getirilmesiyle oluşturulan yeni bir bütündür.
 • Fiyat (Pricing) : Ürünün dolaşımını sağlayan sahip olduğu parasal değerdir. Ürünü fiyatlandırırken üretim maliyetleri önemli bir karar değişkenidir. 
 • Dağıtım (Place) : Ürünü doğru yere, doğru zamanda ulaştırmaktır.
 • Tutundurma (Promotion) : Ürünümüz var, doğru fiyatladık ve olması gerektiği yere ulaştırdık; ancak tüketici böyle bir ürünün farkında değilse başarılı olmanız pek olası değildir. Ürüne ihtiyacı olan bireyler ilk aşamada ürününüze bir şekilde ulaşmış ve kullanmış da olabilir. Ancak ürününüzü tanıtmamışsanız bu bir şanstır ve devamını beklemek çok daha büyük bir şansı gerektirir. Ürününüzü ilk aşamada tanıtmak sonrasında beklemekte yeterli değildir. 

Pazarlama Mercek Altında

Etkili Pazarlama Teknikleri

1. İşlemsel Pazarlama: Ürünü satma amaçlı indirim benzeri satış etkinlikleri düzenlenmesi ile oluşturulan stratejiler bütünüdür. İşlemsel pazarlama kampanyaları, bir ürün için diğer tüm stratejileri, taktikleri ve planları unutup sadece gerçek satış sürecine odaklanır.

2. Ağızdan Ağıza Pazarlama: Sözlü iletişim gücü ile ortaya çıkan ve daha inandırıcı hale gelerek satış sürecini hızlandıran bir teknik olarak karşımıza çıkar. Müşteriler, sevdikleri markaları ve ürünleri insanlarla paylaşma konusunda çok heyecanlıdır. Birçok tüketici, favori ürün ve hizmetleri paylaşarak anlam bulur. 

3. Viral Pazarlama: Viral pazarlama adını, küçük ama etkisi büyük olan virüsten alan bir pazarlama tekniğidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar arasındaki iletişim de global boyutlara ulaştı. Vermek istediğiniz bir mesajı saniyeler içerisinde dünyanın herhangi bir yerine ulaştıracak güce sahibiz artık. Sadece dikkat çeken ve viral etki yaratan bir mesajınız olması önemli.

4. İçerik Pazarlama: Geleneksel Pazarlamanın etkili olduğu ve dijital içeriklerin henüz oluşmadığı zamanlarda dergi, gazete gibi mecralarda kullanılan bir teknik iken, internet ile birlikte yeni ve ölçümlenebilir bir boyuta ulaşan İçerik Pazarlama; milyonlarca bilgi aktarımı sağlanan bir mecrada bizler sadece ilgimizi çeken içeriklere dikkat edebiliyoruz. Bu yüzden de doğru içeriği bulmak bu tekniğin vazgeçilmez unsuru oluyor. 

5. Doğrudan Pazarlama: Hiçbir araç kullanmadan doğrudan iletişime geçmektir. Doğrudan pazarlamada kullanılan yaygın yöntemlere gelince; e-posta pazarlama, el ilanları ve müşteriye katalog göndermek gibi düşünebiliriz.

Gerilla Pazarlama

Benim en sevdiğim pazarlama türüdür çünkü geleneksel olmayan bir teknikle marka bilinirliğine katkıda bulunmayı amaçlayan bir yöntemdir. Gerilla pazarlama kampanyaları genellikle, ucuz, yenilikçi ve oldukça yaratıcı stratejiler olarak karakterize edilir. Genellikle gerilla pazarlama stratejisinin amacı; virale gitmek ve tüketici gözünde markaya hızlı bir şekilde katkı sağlamaktır. Büyük firmalar geleneksel pazarlamanın her çeşitini kullanmak için yeterli bütçeye sahipken, orta ve küçük ölçekli firmaların bu alanda rekabet etmesi çok zordur. İşte burada gerilla pazarlama küçük firmaların, büyük bir gücünü ortaya koymasını sağlar. Geleneksel pazarlama; pazarlama için yüksek bütçeler isterken, Gerilla pazarlama; heyecan, enerji ve hayal gücü ister. Gerilla pazarlamanın ulaştığı insan sayısı azdır. Fakat akılda kalma oranı çok yüksektir. İnsanların karşısına beklemedikleri bir anda ve ilgi çekici bir şekilde çıktığı için hafızalarda yer edinir. Fark yaratarak ön plana çıkar. Üstelik bu faydaları sağlarken yüksek bütçelere ihtiyaç duymaz.

Aurora
Hello, everyone! My name is Bilgesu. I have been writing since I was a little girl. It became my passion. Beyond everything, I am a pianist and photographer/videographer. Every time I go out, the photos that I have captured. I have graduated MSc Marketing and Brand Management in the UK.
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
Diyetisyen Kimdir?
Sonraki
Dört Çiçeğin Gidişi Ardından
fatih'te 4 kişi siyanür içerek hayatına son verdi

Dört Çiçeğin Gidişi Ardından

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.