KİNİZM FELSEFESİ

 ORTAYA ÇIKIŞI

    Bu düşüncenin ortay çıkması Sokrates’in öğrencisi ve Kinik Okulu’ nun da kurucusu Antisthenes (MÖ 446-MÖ 366)dir. Antisthenes için önemli olan erdem ve bilgeliktir. Antisthenes ’in bu akımın ortaya çıkmasında etkilendiği isim Sicilyalı Yunan filozof Gorgias(MÖ 483-MÖ 375)dir.

KİNİZM NEDİR?

Kelime anlamı Kyon sözcüğünden çıkmış köpeksi anlamındır.

    Kinizm(sinizm veya kuşkuculuk), insan mutluluğunun gösteriş, şatafat ve lüksten uzak olması gerektiğini ve insanın temel yaşamının sadelikte olduğunu savunan felsefi düşüncedir. Yunan şehir devletlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Kinizmde önemli olan özgürlük, sadelik ve kendine yeterliliktir. İnsan erdeme ancak bilgelikte ulaşabilir, bilgelik sadeliktedir. Bu düşünceye sahip filozoflar için bu soyut bir düşünce değil, somut bir düşüncedir.

KİNİZM’İN DÜŞÜNÜRLERİ

Diyojen

  Bu akımın en bilinen düşünürü ve yayıcısı ise Sinoplu Diyojen (MÖ 413-MÖ 323)dir. Diyojen ilk olarak babasıyla sürgüne Atina ya gitmiş orada tanıştığı filozof Antisthenes den Kinizm’ i öğrenmiş ve dinde, davranışta ve yaşayışta sadeliği esas almış modernliği reddetmiştir. Ve tepki olarak fıçıda yaşamaya başlamıştır.

Antisthenes

Kinik Okulu’ nun kurucusudur.Knizim’ in ortay açıkmasında Sokrates den etkilenmiş ve referans almıştır.Önemli olan bilgelik ve erdemdir.

Referanslar

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kinizm

okur

Yazar: Tanıl

Blog OkurBlog Yazar

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.