Uygur Mezalimini Reddeden Sahte Anti-Emperyalizm!

Neden bazı Batılı “anti-emperyalistler” Çin’in Uygurlara karşı iyi belgelenmiş soykırım suçlarını aklamaya kararlı?

Çin hükümetinin Uygur Türk Müslümanlara yönelik zulmünün kanıtı olarak – toplama kamplarının uydu görüntüleri ; kamplardan sızdırılmış devlet belgeleri; hayatta kalanların kaybolmaları, işkence ve cinsel istismara dair tanıklıklar – uluslararası tepkilerdeki siyasi çelişkiler de öyle.Sadece ABD ve müttefiklerinin Çin’in insan hakları ihlallerini kınaması, Çin ve müttefiklerinin bu tür ihlalleri reddetmesi ve Batı’ya kendi insan hakları ihlallerini hatırlatması değil, şu anda bir grup Batılı “anti-emperyalist” var.

 Çin’den yana tavır almak, çünkü ABD’nin söylediği her şeyi şüpheli hissediyorlar ve bu nedenle Çin’in iddia ettiği gibi değil.Pakistan Başbakanı İmran Han gibi genellikle ezilen Müslümanlar için güçlü savunucular olarak görülen bir liderin, Çin hükümetini rencide etmemek için Çin   parasıyla yürütülen  destekli kalkınma projelerini tehlikeye atmaktan kaçınmak için “Uygur soykırımını”     görmeyerek   Uygurlar  soykırım yapılmıyor  yalanına  imza attılar. Tabii  ki bu olayda  etken olan Çine ekonomik yönden bağımlı  olmalarındandır. Böylece, Uygurlara dört kez haksızlık ediliyor: Çin’in baskısı, Amerikan emperyalist işbirliği, sol kanattaki inkâr ve Müslüman liderlerin ihmalı.Trump yönetimi için, Uygurların içinde bulunduğu kötü durum, Hong Kong ve Çin virüsüyle birlikte Çin’de oynanacak başka bir karttı. Dikkate değer bir tersine dönerek, Trump, kitlesel Uygur hapishanesini “yapılacak doğru şey” olarak övmekten, onu soykırım olarak etiketlemeye geçti – bu arada bir Müslüman yasağı uygularken ve binlerce göçmeni ABD’nin geniş bir “toplama kampı” sisteminde hapsederken. ABD şirketleri, Trump’ın şeffaf Sinofobik tiyatrolarının cephesinin ardında, Uygur baskı laboratuvarında geliştirilen Çin gözetim teknolojisini uygulamaya devam etti.

Şu anki ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Müslüman toplulukların karşı radikalleşme adına kolektif olarak kriminalize edilmesinin öncüsü olan Obama yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Çin’i soykırımla suçlarken iki partili fikir birliğini sürdürdü.

Eski Temsilciler Meclisi Sözcüsü Newt Gingrich gibi bir zamanlar Uygur karşıtı ajitatörler bile, Çin’in “modern soykırımına” karşı Uygurlarla edimsel ittifak kervanına katıldı. Gingrich’in Uygurları kadın düşmanı, “eğitimli kitle katilleri” ve “teröristler” olarak aşağıladığı ve Guantanamo Körfezi’nde ABD tarafından haksız yere yakalanmaları ve işkence gördükleri için tezahürat yaptığı 2009’dan bu yana ne büyük bir değişim.Amerikan siyasi liderlerinden gelen bu kararsız ve kendine hizmet eden “dayanışma” nın aksine, akademisyenler ve insan hakları örgütleri, Amerikan imparatorluğunun reel politikasıyla çelişirken bile, Çin’in Uygurlara karşı zulüm politikalarını ifşa etmekte ve onlara karşı çıkmakta uzun zamandır tutarlı olmuştur.

Uluslararası Af Örgütü’nün Uygurlara yönelik zulümler hakkındaki ilk raporu , gizli gözaltılar, yargısız infazlar ve dini ifadenin bastırılması dahil olmak üzere “1989’dan beri Doğu Türkistan’da ortaya çıkmış gibi görünen  insan hakları ihlallerini belgeleyen 1992 yılına ait.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD hükümetine, 1998’den beri, o zamanki Başkan Bill Clinton’ın ABD-Çin ticaretini artırmak uğruna sessiz kalması karşısında, Uygurlara muamelesi konusunda Çin’e baskı yapmaya çağırıyor.

Ve 2004’teki “teröre karşı savaş” çılgınlığının ortasında, Georgetown Üniversitesi Uygur uzmanı James Millward, Çin’in Uygur “terörist” tehdidine dair sansasyonel ve kanıtlanmamış projeksiyonlarını yetkili bir şekilde yıktı – ABD’nin Uygur grubu Doğu Türkistan İslami Hareketi olarak tanımlanmasının temeli. (ETIM) 2002’de Çin hükümetinin Irak’ın yasadışı işgaline desteğini kazanmak için bir terör örgütü olarak.

Yine de solun bazı kesimleri, “anti-emperyal” kafalarını gömmek için kum dağları uyduran bir Amerikan emperyalist manevrası olarak Çin’in zulmüne ilişkin haberleri görmezden gelmeye devam ediyor.

İnkarcılığın en sadık kalesi, kendisini “özgün araştırmacı gazeteciliğe ve siyaset ve imparatorluk analizlerine adanmış bağımsız bir haber sitesi” olarak tanımlayan Grayzone (Gri  Bölge)olmuştur. Onların çalışma şekli, esas olarak, mesajın ardında büyük ölçüde dokunulmamış çok sayıda kanıt bırakırken, Uygur’un zulmüne dikkat çeken bazı önde gelen habercilerin itibarını sarsmaya odaklanmaktır.

Bu kanıtların çoğu Çin devlet aygıtının kendisinden kaynaklanıyor. Doğu Türkistan’da Uygurların uzun vadeli demografik olarak baskın Han etnik grubuyla yer değiştirdiğini gösteren nüfus sayımı verileri – Han göçü ve yerleşimi için hükümet teşvikleriyle teşvik ediliyor.
2017 ile 2018 arasında Doğu Türkistan’da doğum oranlarında yüzde 33 (yüzde 15,88’den yüzde 10,69’a) ve nüfus artış oranlarında yüzde 46 (yüzde 11,40’tan yüzde 6,13’e) hızlı bir düşüş gösteren istatistikler – Grayzone’da ideolojik muhaliflerini “istatistiksel yanlış uygulama” ve “veri suistimali” için ifşa etse bile sadece yüzde 5.
Başörtüsü takma ve sakal bırakma gibi dini uygulamaları hedef alan terörle mücadele kanunları ve “aşırılıktan arındırma” düzenlemeleri.
Aksu ve Karakax listeleri gibi, Uygurların ve diğer Türk Müslümanların Kuran okumak, yurtdışına seyahat etmek veya “genel olarak güvenilmez” olmak gibi “suçlardan” yargısız olarak tutuklanmalarını detaylandıran sızdırılmış tutuklu listeleri.
Gözaltı merkezlerinin hapishane benzeri güvenlikleştirilmesi ve silahlandırılmasına tanıklık eden satın alma ve bütçe belgeleri, “mesleki eğitim” tesisleri olarak kamuoyu tarafından savunulan, ancak elektrik  verilmiş tellerle  çevrili, işkence  teçhizatı, göz yaşartıcı gaz, şok tabancaları, özel sorgulama sandalyeleri ve çivili sopalarla donatılmıştı.
Bu gözaltı merkezlerinin işletilmesi ve genişletilmesi için prosedürleri, siyasi ve psikolojik telkin yöntemlerini ve “katı gizlilik” ve “kaçışları önleme” talimatlarını belirten, hükümet tarafından çıkarılan  emirler.
Gözaltı kapsamını gösteren eyalet “bültenleri” – bildirildiğine göre 15.683 kişi, yalnızca 2017 yılında bir hafta boyunca dört vilayetten kamplara toplandı.
Herkes için Fiziksel, kitlesel biyometrik ve DNA toplamayı zorunlu kılan ve Aile Olmak gibi resmi politikalar, hükümet yetkililerini Uygurlarla birlikte yaşamaları ve evlerinde izlemeleri için yerleştiriyor.
Uygur çocuklarının yatılı okullarda toplu olarak kurumsallaştırılması ve Uygur kadınlarının kitlesel olarak kısırlaştırılması için planları ortaya koyan politika belgeleri – aksi takdirde Çin devlet memurlarında “bebek yapma makineleri” olarak bilinir.
Çin  işgal  hükümeti tarafından yayınlanan Beyaz Kitaplar ve diğer propaganda materyalleri Uygur halkını, yerli halkını ve kimliğini siliyor ve Uygurların işgücü programları için yerli topraklarından büyük ölçekli transferini anlatıyor.
Kamu görevlilerinin Uygurların köklerini kırma, soylarını kırma, bağlantılarını koparma ve kökenlerini kırma” emrini veren ve Uygur  Müslümanlarına   karşı   ÇKP’nin Uygurları İslam’dan atıfta bulunarak “kötü huylu tümör”, “virüs” ve “ot”  açıklamaları – Uluslararası hukuka göre soykırım olarak tanımlanan Uygur halkını bir halk olarak yok etme niyetinin kanıtı.Çin devlet kuruluşları, bu uygulamaları reddetmek yerine, onları haklı çıkarmaya çalıştılar – Grayzone(Gri  Bölge) gazetecileri tarafından yapılan analizlerde eleştirisiz bir şekilde yeniden üretilen “gerekçeler”. Kitlesel gözaltı, “terörizm ve aşırıcılıkla mücadele” olarak tanımlanıyor. Hapsedilen Uygur akademisyenler, “ayrılıkçılık” ve “şiddet içeren militanlık” savunucuları olarak gösteriliyor – hiçbir kanıt sunulmadan. Zorla çalıştırma programları “yoksulluğun azaltılması” olarak açıklanıyor. Zorlayıcı kısırlaştırmanın kanıtı, “aile planlaması” ve “ücretsiz sağlık hizmeti” olarak paketlenmiştir. Çocukların  ailelerinden alınarak zorla  Çinlileştirme  merkezleri olan   devlet  kreş  ve yuvalarına  konulması “sorumsuz ebeveynler” tarafından “terk edilme” olarak ifade ediliyor.

Uygurları karalamak söz konusu olduğunda, zamansal tutarsızlık bir engel değil: Örneğin, Doğu Türkistan İslami Hareketi, Gri  bölge  gazetecileri 1990’da başlayan “terörist” saldırılardan sorumlu tutuluyor – grubun sözde kuruluşundan sekiz yıl önce. Bazı Doğu Türkistan uzmanları, bunun ikna edici bir organizasyon olarak var olup olmadığından şüphe etmeye devam ediyor.

Siyasi tutarsızlık da bariz değildir: Yakın zamanda Uygurlara yönelik zulmün uluslararası soykırım tanımına uyduğunu iddia eden bir rapor yayınlayan Newlines Enstitüsü, Grayzone tarafından CIA, İsrail’in beklenmedik üçlüsü ile aynı anda yatakta olmakla suçlanıyor. lobi ve Müslüman Kardeşler. Newlines soykırım raporu, Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü Direktörü Helena Kennedy, İnsan Hakları Araştırma ve Eğitim Merkezi Direktörü John Packer ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Barolar Birliği’nin eski Başkanı Charles Taku’nun da aralarında bulunduğu seçkin hukuk uzmanlarına danışılarak üretildi.Gri bölge gazetecileri, eleştirdikleri kişileri Amerikan emperyalist yardakçıları olarak suçlarken, Uygur tehdidinin hikayesini desteklemeye hizmet ettikleri sürece, Amerikan imparatorluğunun tam göbeğinden üretilen kaynakları kolayca kullanıyor.

Örneğin, tarihsel olarak CIA dostu Tayland ulusal polisi ve ABD hükümetinin – Filistin kurtuluş hareketlerini de suç saydığı için kötü şöhretli – terörist teşkilat listeleri, Uygur terör tehdidinin yetkili kanıtı olarak gösteriliyor.

Bu arada, Amerikalı terörle mücadele kurbanlarını destekleyen Uygurlar – örneğin, Uygur Guantanamo  tutsaklarının tercümanı olan Ruşhan Abbas, eleştirel araştırmacı gazeteci Andy Worthington’un sözleriyle “‘teröre karşı savaşın’ acımasız etkilerini hafifletmeye” yardımcı oldu. itiraz edildi.

Newt Gingrich’i 2009 yılındaki Uygurlara kanalize eden dünün emperyalizmi, görünüşe göre bugünün “anti-emperyalizmi” dir.Gri bölge kendi seçilerek alıntılanan kaynaklarından bazıları bile, istenen anlatıyı ciddi şekilde baltalıyor. Örneğin, Gri bölgeden tarafından Uygur militanlığının tehlikesini göstermek için alıntılanan bir Associated Press hikayesi, aslında bu tür militanlığı “Çin baskısının” “kendi kendini gerçekleştiren kehaneti” olarak tanımlamaktadır. Yazı, Çin polisi tarafından bir Uygur adama yapılan işkencenin anlatımıyla başlıyor.

Benzer şekilde, tarihçi Linda Benson’un 1944-1949 Uygur İli İsyanı üzerine kitabı – Gri bölge gazetecileri, Uygurları kadın düşmanı olarak tasvir eden bir anekdot çıkardı . “Doğu Türkistan’daki Çin politikaları, Müslümanlar arasında Han Çinlilerine yönelik yerel antipatiyi artırmaya hizmet etti. Ve istemeden Uygur milliyetçiliğini teşvik etmek… Çin politikasının özü, Han Çinli azınlığın askeri ve siyasi egemenliği olmaya devam etti. “

Uygurlara yönelik mevcut saldırı, uzun bir yerleşimci sömürgeleştirme, siyasi egemenlik, kaynak çıkarma ve jeopolitik sömürü tarihinin devamıdır – şu anda 11 Eylül’den beri “halkın teröre karşı savaşı” adlı yalanı altında yürütülmektedir.

Grayzone(Gri  Bölge) ve diğer inkarcıların öne sürdüğü gibi, Amerikan manipülasyonunun yakın zamanda üretilmiş bir eseri olmaktan çok uzak, Uygurların Çin devlet yönetimine muhalefeti, bu kuralın kendisinin dayatması kadar eskidir. Bağımsız Uygur devletleri 1865, 1933 ve 1944’te ilan edildi. Bazı “anti-emperyalistler”, Uygurları hiçbir özerk siyaset veya bağımsızlık özlemleri olmaksızın Büyük Güç piyonlarından biraz daha fazlasına indirgeyerek, karşı çıktıkları emperyal hegemonyayı yeniden üretiyorlar.

Benson, “Uyguristandaki karışıklık,” diye yazıyor, “daha büyük siyasi varlıklar içinde yer alan diğer sömürge veya” özne “insanlarınkine benziyordu … bugün ulusal kurtuluş mücadeleleri olarak anılanlar.” Çin’in işgali altında olan Doğu Türkistan’ın  adı Çince ”Sincan” kelimenin tam anlamıyla “yeni sınır” anlamına geliyor.Uygurların mücadelesini gayri meşrulaştırmak için kullanılan anlatılar, Amerika’dan Filistin’e ve Keşmir’e kadar diğer yerleşimci-sömürge rejimlerininkini yansıtıyor: Yerli tarihini inkar etmek; Yerli halkları “az gelişmiş”, “medeniyetsiz” ve “teröristler” olarak insanlıktan çıkarmak; yerleşimci egemenliğini iyiliksever olarak gizlemek ve Yerli direnişini tepkiden çok şiddetin kaynağı olarak şeytanlaştırmak.

Uygur vatanına boyun eğdirme ve asimilasyonda Çin’in politikaları Batı sömürgeciliğinin antitezi değil, aynadaki yansımasıdır. Çin’in kendi Dışişleri Bakanı Uygurlara karşı yürüttüğü “teröre karşı savaş” uygulamalarının “İngiltere, Fransa ve ABD’dekilerden farklı olmadığını” belirtti. Haliburton, Exxon, McKinsey, Microsoft, Amazon ve Blackwater’ın kurucusu Erik Prince gibi Amerikan emperyalizminin ganimetlerini toplayan aynı kurumsal vurguncuların çoğu, Doğu Türkistanın  Çince versiyonundan da yararlandı.

Çin’in acımasız asimilasyonculuğundan, Amerikan siyasi oportünizmi ve sol kanat inkarcılığı arasında sıkışıp kalan Uygurlar acı çekiyor. Onları terk etmek anti-emperyalizm değil, başka bir isimle emperyal harcanabilirlik siyasetidir.

Yücel Tanay
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
HES KODU NASIL ALINIR (SORUSUNA YANIT)
Sonraki
PANDEMİ İLE FİYATLARI ARTAN DİREKSİYON SETLERİ

PANDEMİ İLE FİYATLARI ARTAN DİREKSİYON SETLERİ

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.