Kurtarıcı Kızıl Anne: Lilith

Yehadut inanışında  ve İsevilik inanışlarında yer alan birçok efsaneye göre, ilk feminist ve yaratılan ilk kadın; uzun dalgalı güneş kızılı gür saçlara, kehribar rengi gözlere, kar beyazı ten rengine ve zarif baştan çıkarıcı bedene sahip olan  Adam’ın Eve’den önce yaratılan eşidir.

O, Adam’ın ilk karısı Lilith… onun için, günah çıkarmak özgürlüğün vücut bulmuş hâli olabilir. Lilith, efsanenin onunla ilişkilendirdiği kötülük yerine bir kurtarıcıydı. Tozdan ve topraktan doğan Lilith ataerkilliğe aldanmadı onun manipülasyonuna tanık olarak doğdu, yaşadı lâkin etkilenmedi. Koşul ve şartlara rağmen eşit olduklarını, Tanrı tarafından aynı şekilde yaratıldıklarını ve doğal olarak Lilith Adam ile denk olduklarını sonuna kadar savundu. Zıtlaşmalar sonucunda Lilith daha fazla dayanamadı ve Tanrı’nın yasak ismini söyleyerek Aden’den kovuldu… Lilith daha sonra Eve’nin yardımına geldi. Ona, özgür iradesi olan bir seçim sundu. Dogmatik uygulamalar, fikir farklılığı ve birbiriyle çatışan sesler kolaylıkla aldanabilir. Lilith Eve’nin önüne bir sınav(yasak meyve) kurdu. Sınavı bilen Lilith olayları kendi alehine çevirdi ve kemikten doğana özgürlük verdi. Kırmızı Anne karanlıkta aydınlıktır, aydınlıkta karanlıktır. O bilgedir…

Lilith feminist ideolojinin sembolü ve bir kurtarıcıdır… Güzelliği, hırçınlığı, asi oluşu ile lilith tam olarak özgürlüğün vücut bulmuş hâlini temsil eder… Kurtarıcı kızıl anne…

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.