İnsan Rabb Olur mu??

Uçtum, yine.

Her neyse.

Râbb ne demektir?

“Elestü bi râbbiküm?”

Râbbin kim?

Türkçesi;

Hangi Râbblık Yetisi ile Donanımlısın?

Râ’B: İbranice bir kelimedir. Terbiye eden. Eğiten. Eğitimci. “B” harf evreni.

Kimi eğitiyor?

Neler kazandırıyor?

Eğitim = Evrim. Evrilmek. Donanmak. Gelişmek. Kalkınmak. Yeti, yetenek, yeterli, yetkili hâle gelmek. Yetmek.

Ability.

KaBiliYet.

Beceri.

YapaBilirlik.

İrâde.

Power.

Meleke.

Faculty.

Kürsü.

Fors.

Faith.

Fetih.

İfade.

Beyan.

Bilmek.

Bildirmek.

Vb.

Erişkinlik yaşı, 18 ile başlıyor.

Akıl bali olmak.

Rüşt.

21, 33 ve 40 yaşları.

Bu yaş dönemleri, bilinçlenme evrelerinin köşeleridirler.

Genel hatlarıyla level atlama çağlarımız..

18 yaşına gelmiş kişi, RaB Yetisi ile donanmaya başlar.

Eğitimcilik Sertifikasını, Diplomasını alabilir.

‘Ben, kendimi Yeterli bulmuyorum’, der ise, 40 yaşına kadar yine RâB yetileriyle donanabilmektedir.

40 yaşı, bu yetinin Profluk evresidir. Son. eN. Top. Hit. eHâD. Zirve. Doruk.

Bir kişi, 40 yaşına kadar Donanımlarına ne kadar RâB Yetisi yükleyebilirse, bu dönem sonrası yaşantısında o yeti kazanımları oranında yararlı bir Eğitimci = RâB olabilir.

Türkçesi;

Ne kadar RâB Yetisi, o kadar DeM, âDem, adam olabilme üstünlüğü..

Kişisel Gelişim Evrelerinde son aşama, Yedinci ‘7.’ Sâfhadır. Nirvana. Fenâfillah. Babacanlık. eN.

Bunun yanısıra;

Yedinci ‘7.’ Çakra, Evre, Sâfha, RâB Yetisi ile donanabilmek için yeterli değildir. “Formasyona da ihtiyaç vardır.”. Eğitimcinin Eğitimi Sertifikası da zorunludur.

Zirve Evreden sonrası ne olabilir ki?

Ve de nasıl olacak?

ANAÇLIK. 

” Ana başta Tâç imiş,

Her derde ilâç imiş,

Bir evlât Pîr olsa,

Anaya Muhtaç imiş.”

Pîr; Prof. eN.

İnsân RâB olabilir. Olmalıdır. Beklenti, Murâdullâh da budur, zaten.

Annesini Memnun edebildiği ölçüde.

Annesinin Rızasını kazanabildiği oranda.

Anaçlık Yetisi ile Donanabildiği kadarıyla..

Râ’B Yetisi = ANAÇLIK

okur

Yazar: Kemal-Alkan

Blog Yazar

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.