Yeni Dünya Düzeni

Yeni Dünya Düzeni

Koronavirüs sonrası nasıl bir dünyanın bizleri beklediğine yönelik çıkarımlar okumaktayım.

Bir başka ifadeyle bizleri yeni bir çağın beklediği dillendirilmekte. Evet, nasıl bir yaşam düzeni bizleri bekliyor, tabii ki herkesin merakına neden olmakta.

Tabii siyasal ve ekonomik sistemler tartışılmakta, halihazırdaki sistemlerin eksikleri ve gedikleri değerlendirilmekte.

Benim takıldığım husus şu: Şimdi öyle bir analiz ve değerlendirme yapılıyor ki, sanırsınız bir sürprizle karşılaşacağız.

Dünyadaki adaletsizlikler giderilmeden, daha güzel bir gezegen düşleyebilmemiz pek olanaklı değil. Mesela, neyi şimdi çok kötü/iyi yapıyorduk da, gelecekte daha iyisini yapabileceğiz?

Gelir ve servetin adil dağılmadığı dünya düzeninde, aşırılıkların çok fazla yüceltildiği bir sistemde; ülkelerin, özellikle güçlü ülkelerin/devletlerin başına buyruk hareket ettikleri gerçekliğinde, evet bazı şeylerin değişmesini ümit etmek durumundayız!

* * *

Mesela… Devletler üstü örgütlerin gelecekteki işlevleri nasıl olacak? İşte bu koronavirüs sürecinde gördük, pek çok ulusötesi organizasyonlar, üyelerini kurtarmak bağlamında bence çok iyi bir sınav veremedi. Birleşmiş Milletler Örgütü, yine bu örgütün bir organı olan Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, NATO, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü, tüm bu saydığımız organizasyonlar, dünya beşten büyüktür misyonuna gelebilecekler mi?

Gerçekten de sorgulanması gereken çok şey var. Özellikle, küresel ölçekte yapılmalı bu değerlendirmeler. Dünyanın zenginlikleri, kaynakları, varlıkları, yine küçük bir azınlık tarafından sahiplenir ve yönlendirilirken… Sessiz çoğunlukların kaderlerine, meçhule terk edilmeleri, bu kurulacak yeni dünya düzeninde nasıl bir etki-tepkiye neden olacaktır.

Ülkelerin içe kapanmalarından ve sınırların yani gerçekten de sanal sınırlardan değil de duvarlarla örülmüş sınırlardan bahsedilmekte. Bu paralellikte ulus devletlerin kendi iç yapılarında değişime gidebilecekleri, demokratik rejimlerden uzaklaşmalar olabileceği dillendirilmekte.

Evet önümüzdeki dönemde, hem yerel bazda hem de küresel bazda değişimler yaşayacağız. Sanki bu değişimlerin kaçarı yok gibi. Mesele, bu dönemde nasıl tepkiler vereceğimizdir. Sudan çıkmış balık misali.

kooplogger

Yazar: Erhan Salman

Ben, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ mezunuyum...

Yıllardır çeşitli mecralarda, dilimiz döndüğü kadar bir şeyler karalamaya çabalayan biriyim...

Yazma sevdasına ilk önce politikadergisi.com sitesinde başladım, sonra sırasıyla radikal blog ve milliyet blog mecralarında sürdürdüm...

Hâlen milliyet blog mecrasında yazmaya devam etmekteyim...

Elimden geldiği ve dilim döndüğü ve kalemim yazmaya devam ettiği sürece, siz kooplog ailesi ile paydaş olmaya devam edeceğim...

Yazma serüvenimde bana paydaş/yaren olmanız dileğiyle,

Esen kalın...

Blog YazarBlog Okurkooplogger

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.