• kooplog.com, pek çok farklı konuda içerik ve hizmet sunan; kullanıcısı ile interaktif bir ortamda iletişim halinde olan ve bu amaçlar doğrultusunda, belirli yayın ilkelerini benimsemiş, sosyal farkındalık platformudur.
  • Sitede yer alan içeriklerin amaçları, içeriklere ulaşan kitleye belirli bir farkındalık  yaratmayı hedefler. Bu doğrultuda, kullanıcıların bu bilinçle hareket etmesi ve içeriklerini buna göre oluşturmaları beklenir.  Sitenin kurulma amacı da budur, insanları farkındalığa yönlendirecek içeriklerle siteyi zenginleştirmek hedeflenir. Kullanıcıların farkındalık yaratmayı amaçlayan fikirlere saygı göstermesi beklenir.
  • Kooplog’un da temel değerlerinden birisi olan saygı ise şu şekilde ifade edilebilir; içeriklerimizde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz. Düşünce ve vicdan özgürlüğünü kısıtlayıcı içerik oluşturulmasına izin vermeyiz.
  • Bilginin en büyük güç olduğuna inanan bizler, yeni bir fikre her koşulda destek çıkar, gelecekte yararlı yerlere ulaşması için üstümüze düşeni yaparız.
  • İçeriklerimizi, sağladığımız hizmetleri ve işlediğimiz konuları tek bir bakış açısından değil, pek çok bakış açısını katarak üretmeye dikkat ederiz. Bu sebeple, bireysel görüşlerden ziyade, nesnel davranmaya çalışırız. Her ne kadar site editörleri sitenin içerik bağlamında ana kabuğunu oluştursa da, kullanıcılarımız da siteye katkı sağlayabilmektedir. Bu yüzden fikir çeşitliliği, farklı düşüncelerin temsili, bizim için olmazsa olmaz unsurlardan biridir.
  • Çok sesliliğin kulağa daha hoş geldiğine inanırız, şairin de dediği gibi; ‘benden başka bir şey söyle ki, iki kişi olduğumuzu bileyim’ fikrine inanırız.
  • İçeriklerimizin yayımlanmasında özgür düşünceye, tarafsızlığa ve farkındalığa önem veririz, insanları yanıltacak ve suça ve şiddete teşvik edecek içerikler haricinde gizliliğe önem veririz.
  • Öncelikli hedeflerimizden biri, yaptığımız içeriklerin farkındalık oluşturmasıdır. Bu sebeple, içeriklerin ana hatlarını kaybetmeden yaratıcı unsurlardan oluşmasına önem veririz.
  • kooplog içerik editörleri hiçbir şekilde siteyi kişisel çıkarları için ve ahlaka aykırı biçimde kullanamaz.