Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

Din derslerinde Gök Tanrı inancı ile İslam’ın benzediği, Türklerin bu benzeşmenin sonucunda İslama geçtiği düşüncesi işleniyor iken, Türklerin gerçekte nasıl Müslüman olduğu konusunu daha iyi anlatmanın gerektiğini görüyoruz. İslam öncesindeki inancımız Gök Tanrıcılık, büyük bir aktöre aşılayarak tüm var olanlara saygı duyulması gerektiğini kişilerin içine işliyordu. Büyük bir aktöre veren, bir yandan da çeşitli tapınma biçimleriyle yaşamı zorlaştırmayan güzel bir inancı bırakmamızın normal koşullar altında gerçekleşmeyeceği açıktır.

Türkler arasında yönetimsel birliğin bulunmayışı, dış güçlere karşı savunmasız kalmalarına neden olmuştur. Yezid ibni Muhelleb’in savaşçılarının Harzem’de ele geçirdiği Türklerin boyunlarına damga burup köle pazarında satması gibi çok sayıda örnekle nasıl din değiştirdiğimizi anlatmak olanaklıdır. Söz gelimi, Türk kenti Buharayı ele geçiren Araplar, Kuteybe yönetiminde büyük İslamlaştırma (Araplaştırma) politikaları uyguladılar. Kuteybe’nin, Türklere evlerini bir arapla paylaşma zorunluluğu getirmesi gibi gerçekler vardır.

Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

Türklere yapılan soykırımların en büyüğü Talkan Katliamı’dır. Barış dini İslam’ın yayıcısı Araplar tarafından gerçekleştirilen bu katliamda on binlerce Türk öldürülüp ağaçlara asılmıştır. Talkan yolu üzerinde ”yirmi dört kilometre” boyunca, öldürülen Türklerin cesetleri asılmıştır. Türk kadını cariye olmuştur. Bir diğer büyük katliam Curcan Katliamı’dır. Enderiz vadisinde öldürülen Türklerin kanları ırmağa karışmış, ırmak kan akmıştır. Katliamların sonucunda yüz bin Türk öldürüldü, geride kalanlar ise vahşi yönetimde Müslüman edildi. Türklere İslam’ın girişi bu biçimde gerçekleşti.

Çeşitli nedenlerden dolayı İslama geçen Türklerde kendi kültürünü yozlaştırma davranışı görünmektedir. Örneğin Saltuk Buğra Han İslam’a geçince adını ”Abd-ul Kerim” biçiminde değiştirip diğer ”kafir” kalan Türklere karşı durmuştur. Sonuç olarak İslam ”Arap kültür yayılmacılığı” için eşsiz bir araç olmuş, kişileri kendi kültürüne yabancılaştırmıştır.

okur

Yazar: yazarbey

Blogger

Blog YazarBlog Okur

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

7 yorum

Yorum Yazın
   • Türkler zorla müslüman oldu pis Araplar bizi müslümanlaştırdı gibi söylemler önce Türk Irkına hakarettir. Ayrıca ehli beyt katili emevileri ne akıl ile İslam’ın yayıcısı ilan ettiniz bu da akla ziyandır! Talkan ve Cürcan katliamları emevilerin yaptığı Medine katliamı yanında hiçtir. Harre vakası

    • “Türkler zorla müslüman oldu pis Araplar bizi müslümanlaştırdı gibi söylemler önce Türk Irkına hakarettir” neden hakaret olsun? gerçek neyse o, Her ulusun Tarih boyunca zayıf zamanları olmuştur, Doğal olarak Türklerin de oldu. bunu fırsata çeviren Katil, İlkel, Vahşi, Yağmacı Araplar Türk yurdunu Talan ettiler.
     Ayrıca Emevilerin yaptığı Medine katliamı gibi olaylar Türk ulusunu sadece İnsani yönden ilgilendirir, kaldı ki Araplar birbirlerini süreli katlederler.
     Ayrıca tüm katliamlar, Muhammedin Medinede yaptığı “Beni Kureyza” katliamının trajedisi yanında hafif kalır.

    • Talkan ve curcan i katliam olarak kabul edip sonra bunu arapların kendi içind e yaptığı katliamla karşılaştırıp onemsizlestirmeye çalışman beyninin yandığını bize gösteren bir ayna gibi olmuş..bize ne arabın kendi içinde yaptığı cahillikler den ..Türklere yapılan katliamla kalmamış kadınları köle ve cariye olarak almışlar…islam miş..arabın yayılmacı ve istilacı kimliğini ilahi bir gücüñ arkasına saklanarak devam ettirme yöntemidir…çelişkilerle dolu ayetler , peygamberinin sex hayatına göre inen vahiyler …bir sürü saçmalık…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.