Sosyal Diyalog

Sosyal Diyalog

Sosyal Diyalog

Çağdaş toplumlarda demokratik sistemin daha etkin işlemesinin herhalde en önemli unsuru, “sosyal diyalog”dur diye düşünmekteyim.

Türkiye; senelerdir demokrasi sancısı çekmekte ve demokrasiye musallat olan demokrasi dışı güçlerin neden olduğu sorunların enkazını kaldırmaya çabalamakta.

Ülkemizde demokrasi bilinci ve geçmişi eskiye dayanmaktadır. Her ne kadar Cumhuriyet Türkiye’si bürokrat ve asker kadroları tarafından kurularak “demokrasi denemeleri” yapılmış ise de, ülkemizde çoğu ülkeye göre daha fazla demokrasi kültürü olduğundan dem vurulabilinir.

Yalnız ülkemizin en büyük açmazı, siyasal tarafların bir araya gelerek, ülkenin menfaatlerine yönelik ortak aklı oluşturamamalarıdır.

“Sosyal Diyalog”; ekonomik ve sosyal konularda, işçi ve işveren üst örgütleriyle toplumun diğer çıkar gruplarının örgütlenmiş kesimlerini bir araya getiren, kararlaştırılacak “planlar ve politikalarda” asgari müştereki bulmayı hedefleyen demokratik toplum sürecinin önemli vasıtalarındandır.

Esasında daha çok çalışma hayatının barış ve düzen içinde işlemesi adına ortaya sürülen bu sosyal diyalog olgusu, bence, sosyopolitik hayatımız içinde kullanılabilinir.

Bu bağlamda, devlet ve devletin kamusal alanda yansıması olan, belirli bir dönem için işbaşına gelen hükümetlerin, yukarıda bahsi geçen demokratik toplum sürecinin etkinliğini arttıracak vasıtayı aktif hâle getirmesi, varolan sorunların çözümlenmesini sağladığı gibi bloklaşmaları da azaltabilir.

Sosyal diyaloğun etkileşimde bulunacağı duygu durumlarına baktığımızda: Hoşgörü, empati yetisi, konuşabildiğin kadar “dinleme” olgunluğu, müzakere kültürü, çokseslilik, iletişim ve ilişki kanallarının çoğunluğu göz önünde tutulmalıdır.

Bence… Bizim bugünlerde en çok gereksinim duyduğumuz husus, diyalog girişiminde bulunmaktır. SOSYAL DİYALOG, kapitalist toplumun kendi çıkarlarına aykırı gördüğü SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN de önemini arttırabilir.

kooplogger

Yazar: Erhan Salman

Ben, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ mezunuyum...

Yıllardır çeşitli mecralarda, dilimiz döndüğü kadar bir şeyler karalamaya çabalayan biriyim...

Yazma sevdasına ilk önce politikadergisi.com sitesinde başladım, sonra sırasıyla radikal blog ve milliyet blog mecralarında sürdürdüm...

Hâlen milliyet blog mecrasında yazmaya devam etmekteyim...

Elimden geldiği ve dilim döndüğü ve kalemim yazmaya devam ettiği sürece, siz kooplog ailesi ile paydaş olmaya devam edeceğim...

Yazma serüvenimde bana paydaş/yaren olmanız dileğiyle,

Esen kalın...

Blog YazarBlog Okurkooplogger

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.