Sıla-i Rahim

Sıla-i Rahim Nedir? 

Silatü’r rahimi ve husnü’l hulük ve husnü’l-civari yuammirne’d -diyâra ve yezidne fi’l a’mâr.*

Peygamber Efendimiz( s.a.v) bir hadis-i şerifinde Sıla-i Rahim olmaktan, Sıla-i Rahim’e sadakatle bağlı kalmaktan bahsetmiştir. Güzel huy, güzel komşuluk, en önemlisi ise güzel akrabalık anlamına gelmektedir. Kelime etimolojisine baktığımız zaman; sıla “vasıl olma, kavuşma, hasret giderme” demektir. Rahim ise “akraba” anlamındadır. Rahim kelimesi aynı zamanda Esma’ül Hüsnalardan biridir. Birbirleri ile aralarında akraba bağı bulunanlar ebediyen bu bağı koparmamalıdır. Nitekim akrabalık çok geniş bir kişiye tekâmül etmektedir. Akrabaları gözetmek, eksiklerini gidermede yardımcı olmak, bayramlarda ziyarette bulunmak, ellerini öpmek, muhabbeti koparmamak aile dediğimiz müessesinin

ömrünü uzattır. Eski toplumuzdaki insanlara baktığımız zaman düğün, cenaze, veya önemli bir şey olduğunda en yakın birincil kısımdaki akrabalara haber vermezmiş. Nedeni ise gayet açık alalen bir şekilde bellidir. Yakın akraba birbirlerini takip etmeli, olup bitenlerden haberdar

olmalı, arasındaki muhabbeti soğutmayacak şekilde tazelemeliymiş. Nitekim akrabaya haber verildiğini öğrenilirse o aile kınanırmış. Aile bağlarının güçlü olmadığı sezilirmiş. Eski insanlara baktığımız zaman aile içi ziyaretleşmeler ve muhabbetler daha yaygındı. 21. yüzyılla geldiğimizde bu gibi en önemli bir vukuunun gitgide daha da azaldığını sezmekteyiz. Bayramlarda büyüğe hürmet gittikçe azalmakta. Eski bayramlarımız, eski düğünlerimiz, eski örf ve ananelerimiz gittikçe yok olmakta. Bizleri dimdik ayakta tutan bu geleneklerimiz gittikçe maziye karışmaktadır. Şimdilerde düğünler ne düğün, bayramalar ne bayram. Tadı tuzu yok diyecek kadar sadeleştirdik, içlerini boşalttık. Zaman ilerledikçe gelecek nesillere hiçbir güzel anı, hiçbir örf ve âdet bırakamayacağız. Gelecek nesillerini kültürleri ile beslemeyen ulusların sonu nicedir. Nitekim gençlerimiz, gelecek nesillerimizi bu gibi güzel anlardan feragat eylersek işte o zaman bizler unutuluruz.

Bizler öncelikli olarak Sıla-i Rahim’e uyarak akraba ve eş, dost ziyaretlerimizi sık sık tekrarlayarak aile bağlarımızı koparmamaya gayret göstermeliyiz. Onlarla olan muhabbetimizi artırmalıyız ki var olan ailelerimizin ömürleri uzasın. Çünkü biliyoruz ki aile toplumun en küçük temel yapı taşıdır. Temelleri sağlam olan bir toplum ilelebet payidar kalır. Ailelerin yapıları yani temelleri sağlam olması için Sıla-i Rahim’i (akrabalarla bağları koparmamak) sık sık tekrarlamak gerekir. Ve bizden sonraki gelecek nesillerimize bunu güzel bir şekilde Peygamber hadisine en güzel şekilde kulak vererek anlatmalıyız. Ardımızdaki nesil’i bu gibi güzel tutum ve davranışlardan yoksun ve mahrum bırakmamalıyız. Millet olarak bizi ayakta tutan ve bizi yaşatan örf, anane, din, dil ve kültürümüzü gelecek nesillere en sağlam, en düzgün ve en doğru bir şekilde aktarmalıyız. Gerçek şu ki gelecek nesillerine kültürünü aktarmayan bir milletin sonu nicedir.

*Hadis-i Şerif 

Furkan Dilekci

okur

Yazar: Furkandlkci

Blog OkurBlog Yazar

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.