Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Hayatımızda birçok alanda yardıma ihtiyaç duyarız. Yardım demek başkasına ihtiyacımız var demektir. Özellikle bir şirket içerisinde çalışırken en önemli etken dış kaynak kullanımıdır. Bu da bizi şu soruya getiriyor:

Outsourcing Yani Dış Kaynak Kullanımı Nedir?

Outsourcing, en kısa haliyle daha önce şirket (örnekleri şirket açısından vereceğim) içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir. 

Basit bir örneklendirme gerekirse; Bir ofis çalışanısınız, hemen yan koridorunuzdaki ışıklandırma arıza yaptı veya iç ampulü patladı diyelim. Sizin beceri alanınıza girmeyen veya yaptığınız işin elektrikli bir sistemle ilişkilendirilmediğini varsayalım. Işıklandırma sistemi için bir elektrikçi çağırmak zorunda kalacaksınız. Elektrikçinin gelip ışıklandırmadaki arızayı gidermesi en basit hali ile dış kaynak kullanımına girmektedir.

Peki Bu Outsourcing Nereden Gelmekte?

Outsourcing ilk olarak 80’li yıllarda kullanılmaya başlanmış olsa da 90’lı yıllarda yaygınlaşmıştır. 

“Dış Kaynak Kullanmak” kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğü’nde ilk kez 1979 yılında “to outsource” ismiyle yer almıştır.

“Dış Kaynak Kullanımı” ifadesi ise 1981 yılında Business Week‘te çıkan bir makalede “Outsourcing” ismiyle ilk kez literatürde kullanılmıştır.

Oxford English Dictionary DKK’nı “Bazı mal ya da hizmetleri, bir sözleşme kapsamında organizasyonun dışındaki bir kaynaktan sağlama” olarak tanımlamaktadır.

Konuya giriş; 

C.K. Prahalad ve Gary Hamel’ın yazmış olduğu “Gelecek için Rekabet” kitabında şöyle der; 

“Gelecekte çok az firma dünya çapında beş ya da daha fazla temel yeteneğe sahip olacaktır.” diyerek, firmaların kendi öz ya da temel yeteneklerine odaklanmak zorunda kalacaklarına vurgu yapmışlardır.

Prahalad ve Hamel, temel yetenek alanlarını ortaya çıkarmak için üç kriter ortaya koymaktadırlar. Bunlar;

 • Çok karlı pazarlara açılma konusunda potansiyel teşkil etmelidir.
 • Müşterinin son ürüne karşı olan beklentilerini karşılamada gözle görülür katkılar sağlamalıdır.
 • Rakipler tarafından taklit edilmeleri güç olmalıdır.

Bunları öğrendikten sonra tekrar sorulması gereken bir soru var;

Peki Outsourcing Nedir?

Öz veya temel yeteneklerin kullanılmadığı işlerin, işletme dışından kendi alanlarında uzmanlaşmış başka işletmelerden almasına dış kaynak kullanımı(outsourcing) denir.

Bu noktada dış kaynak kullanımının iki önemli ayağı vardır;

 • Rekabet avantajı sağlayan temel yeteneklere odaklanmak.
 • Temel yeteneklerin dışında kalan faaliyetlerde ise, bu konularda uzmanlaşmış diğer işletmeler aracılığıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde malzeme ya da hizmet girdisi sağlamak.

Outsourcing - Dış Kaynak Kullanımı

Dünyada Yaygın DKK Alanları

 • İş yerleri 
 • Evrensel İşlerde
 • Yönetim Alanında 
 • Strateji Alanlarında
 • Finansal Alanlarda
 • Şirket İçi ve Dışı İlişkilerde
 • Planlamada 
 • Satış Alanında
 • Kayıt yönetimi ve arşiv depolama
 • İnsan kaynakları yönetimi (Şeçme – Yerleştirme, eğitim, ücretlendirme, performans değerlendirme, danışmanlık, kariyer yönetimi, insan kaynakları, bilgi sistemi vb.)
 • Bilgi teknolojisi (Bakım, onarım, eğitim, uygulama, yazılım geliştirme vb.)
 • Müşteri hizmetleri (bilgi sistemleri, saha hizmetleri, telefonla müşteri hizmetleri vb.)
 • Muhasebe – Finans (vergilendirme, satın alma ve genel muhasebe işlemleri vb.)
 • Lojistik – Nakliye (Ambarlama, postalama-dağıtım, bilgi sistemleri ve operasyonlar)
 • İdari İşler (yazılı dökümanlar, dosyalar, fotokopi vb.)
 • Satış – Pazarlama (tele-pazarlama, reklam vb.)
 • Yemek, personel taşımacılığı, güvenlik, temizlik ve otomobil kiralama hizmetleri
 • Üretim ve emlak yönetimleri
 • Tesis Yönetimi (İşletme, Bakım, Onarım vb.)

Dış Kaynak Kullanımı Uygulamaları 

 • Maliyetleri Azaltmak
 • Daha İyi Yönetim
 • Ana İşe Odaklanmak
 • Yatırım Maliyetlerinden Kurtulmak
 • Yeni Deneyim Kazanmak
 • Riski Paylaşmak
 • Sabitten Değişkene Geçmek

Outsourcing’in Başlıca Faydaları

 • Sabit maliyetlerin değişken maliyetlere dönüşmesi
 • Temel işe odaklanmaya olanak sağlaması
 • Maliyetlerin önceden bilinmesi
 • Maliyet ve risklerin azalması
 • Önceden belirlenmiş hizmet düzeyi
 • Bilişim teknolojilerini etkin ve doğru kullanma
 • Kaynak esnekliği
 • Süreç ve prosedürlerin azalması

Outsourcing’in Olası Dezavantajları

 • İşletmeye özel bilgilerin sızması
 • Tedarikçi ile ortak bir kültürün  oluşturulmaması
 • Dış kaynağa bağımlılık ve denetimin kaybedilmesi
 • Sektöre giriş maliyetlerinin düşmesi, kolay rakipler yaratılması
 • İşletmenin yeteneklerinden bazılarını yitirmesi

Dış Kaynak Kullanımında Olası Riskler

 • Kontrolün kaybedilmesi
 • Yüksek çıkış engelleri
 • Beklenmeyen veya ek kullanım ücretleri 
 • Tedarik sınırlaması
 • Eski teknolojiye bağlanıp kalma olasılığı
 • Dönüştürme maliyetleri
 • Ekonomileri sayısallaştırma güçlüğü
 • Yavaş uygulama ve gecikmeler
 • Tedarikçi firmanın işlerinin bozulması
 • Dış kaynak verimliliği

Tedarikçinin Dış Kaynak Hizmeti Sebebiyle Olası Riskleri

 • İstenen Hizmet ve/veya ürünün tam tanımlanmaması
 • Maliyetlerin tam olarak hesaplanamaması
 • Dış kaynak etkinliğinin ölçülememesi
 • Yöneticilerin yetkileri devretmek istememeleri

Sonuç Olarak

Zamanımızda, şirketlerin ana faaliyetleri dışındaki işleri tedarikçilere aktarması, teknoloji sayesinde iletişim ve maliyetlerinin düşmesi ile her zamankinden daha kolaydır. Bunlarla bir de gittikçe kısalan ürün ömrünü ve esnekliğin sağladığı faydayı eklediğinizde, şirketlerin neden her geçen gün daha yalınlaştığını anlamak mümkündür. Bununla birlikte şirketler temel yetenek ya da kritik kaynak olabilecek şeyleri dışarıya yaptırma hatasına düşmemelidir. Temel yeteneklerini kaybeden içi boşalmış şirketler sonunda yok olma tehlikesiyle karşılaşacaklardır.

Dış kaynak kullanımının yukarıda sayıldığı gibi birçok avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Başka şirketler dış kaynak kullanıyor. “Niye bizim şirkette kullanmasın?” yaklaşımı ciddi sorunlar yaşamanıza sebep olabilir. Her işletme kendi gerçekleri doğrultusunda operasyonel etkinliğini arttıracak, maliyetlerin düşmesini sağlayacak ve şirkete değer katacak dış kaynak kullanımına yönelmelidir.

Önerilen İçerik: Geleceğin Pazarlama Stratejisi: Neuromarketing

Rapor Et

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor...

0

Facebook Yorumları