istek ve ihtiyaç kitap okumak

Modern Çağın En Büyük İhtiyacı Okumak!

ÇAĞLARIN İHTİYAÇ DEĞİŞİMİ

TDK‘ya göre ihtiyaç ‘eksikliği duyulan şey, gereksinim’ olarak adlandırılmaktadır. Bireylerin etkin bir şekilde yaşayabilmeleri için ihtiyaçlar minimum düzeyde karşılanmalıdır. Bu ihtiyaçlar zamansal değişimlere uğramıştır ve yaş moda gibi değişken verilerin etkisi altındadır. İhtiyaçlar sosyal çevreye bağımlıdır ve teknoloji geliştikçe gereksinimlerde ki farklılaşma belirginleşmeye başlar. 

Tarihte toplumların yaşadığı iki önemli olay ihtiyaç stillerini değiştirmiştir. Bunlardan birincisi tarım devrimi diğeri ise endüstri devrimidir. Genel olarak bu dönemlerde ihtiyaçlar yaşamak için karşılanması zorunlu gereksinimlerdir. Bu gereksinimler barınma,beslenme , uyku , sosyal ortam ve benzeri ihtiyaçlardır. İçinde bulunduğumuz modern çağda ise ihtiyaçlar toplumun ve teknolojik çağın etkisiyle değişme göstermiştir. Bu yeni ihtiyaçları ortaya çıkaran şey gelişen teknolojik çağa ayak uydurma çabasıdır. Her ne kadar modern  çağa ayak uydurmak teknolojiyi kullanabilme , yeni teknolojik aletlere sahip olabilme , fenomen olmak , gibi şeyler olarak düşünülse de aslında günümüz modern çağa ayak uydurmak bilgiden ve bilgiye sahip olmaktan geçer.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi üzerinden açıklanan insana özgü ihtiyaçlar, insanların davranışlarını yönlendirmekte yani ihtiyaçlar davranışları etkilemektedir.

TEKNOLOJİ ÇAĞININ EN BÜYÜK İHTİYACI OKUMAK !!!

Teknoloji çağında, okumak; ihtiyaçlar piramidinde en zirvede olması gereken bir gereksinim. 

Teknoloji çağında yaşayan bizler için diğer dönemlere nazaran ortaya çıkan en büyük ihtiyaç okumaktır. Günümüzde okumak mecburi bir ihtiyaç halini almıştır. Teknolojik çağın getirdiği yükümlülükleri kaldırabilmek için çokça okumak bilgilenmek gerekir.  Araştıran sorgulayan bireyler olmak lazım.  

TÜİK verilerine göre, kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sırada. Kitap okumaya ayırdığımız süre günde ortalama sadece 1 dakika. Teknoloji çağında yaşayan bireyler olmamıza rağmen en büyük ihtiyaçlarımızdan biri olan okuma ihtiyacını göz ardı ediyoruz.  Bu göz ardı etme eylemi  bizim ve gelecek nesillerin gelişimlerini engelleyen büyük bir duvar haline geliyor. Daha çok okuyan, araştıran, sorgulayan bireyler olmak dileğiyle…

okur

Yazar: defne nisan

Acıbadem üniversitesi elektronörofizyoloji bölümü mezunu

Beslenme ve Diyetetik öğrencisi

Blog Yazar

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.