LOCALAR, İNÖNÜ VE TRUMAN

“ Ülkenin birinde  çok  eski bir  aşiret varmış. O  ülke  beylik iken de, imparatorluk iken de, imparatorluk yıkılıp da cumhuriyet ilan edildikten sonra bile aşiret  varlığını sürdüredurmuş  . Aşiretin bir kısım üyeleri sağcı, bir kısmı solcu, bir kısmı da futbolcu partiye üyeymiş.  Yani hangi parti iktidara gelirse gelsin aşiret her zaman iktidardaymış.” ( Uçrak Masallar, Gadré Urud)

Türkiye öyle bir hale geldi ki elini  sallasan ya bir tarikata, ya masonik bir örgüte, ya da mafyatik bir yapıya değiyor. Atatürk döneminde 1935 yılında kapatılan tarikatların ve Locaların bugün   pervasızca ortalıkta       cirit atması “bir karabasanda mıyız, yoksa Harikalar Ülkesi mi, yoksa Olmayan Ülke’de miyiz  ?” sorularını sormaya sevk ediyor insanı.

Siyaset, medya ve iş dünyasının yanı sıra üniversiteler, eğitim kurumları, dernekler, vakıflar, kurumlar, kulüpler bunlarla tepeleme dolu. Bunlar su başlarını tutmuş, ülkeye tepeden tırnağa çöreklenmiş ve çökmüşler.  Bir yağma ve yıkım düzeni vur patlasın çal oynasın tam gaz gidiyor. Her yapının belirgin bir alanı var ve kayıkçı kavgası dışında aralarında bir uzlaşma, denge ve “barış içinde yaşama”  arzusu  olduğu seziliyor. Bu tür yapılanmaların  rüşvet, adam kayırma, torpil,  baskı, şantaj, tehdit, yıldırma, saldırı hatta gerektiğinde     suikast veya  kıya gibi yöntemler kullandıkları ve  kirli işlerini alt taşeron birimlere  ihale ettikleri  bilinmektedir.

Bu yapılarda son tahlilde geçerli olan  örgütsel  hiyerarşidir.    Hiyerarşiye göre  üstlerin   emir ve  isteklerine  astlar   itaat etmek zorundadır.  İtaatsizliğin bedeli ağır olabilir. Sıradan insanlar  hariç, herkes bu  gidişattan son derecede memnun görünüyor. Tamamen varsayımlar ve kişisel  gözlemlere dayanan   bu  araştırmamda     özellikle  masonik yapıları irdelemeyi amaçladım.   Masonik yapı derken Locaları, Lions, Rotary ve benzer kuruluşları kastediyorum.

CHP’NİN ATATÜRK’E İHANETİ

Atatürk’ün tarikatları ve Locaları kapatmadaki    gerekçesi        bunların     Batı çıkarlarına ve emperyalizme hizmet eden  zararlı ve bozguncu yapılanmalar olduğunu  bilmesiydi. Atatürk bu  nedenle tarikatları ve Locaları aynı sepete koyarak kapanmalarını sağlamıştır. Faydalı olsalardı zaten kapatmazdı. 1935 yılında kapatılan ve    uykuda   bekleyen Locaların yeniden açılışı Atatürk’ün ölümünden   sonra gerçekleşir.

Atatürk’ün 1938’de kuşkulu ölümünden sonra  İnönü “Milli Şef”   ünvanıyla başa geçer.   II. Dünya Savaşı sırasında (1939-1945) Nazi Almanyasına ve “Führer” e sıcak bakan   İnönü savaşın seyrinin değişmesi üzerine hemen ABD eksenine doğru kaymaya başlar.  12 Eylül 1945’te ABD Başkanı seçilen Truman’ın hedefinde zaten Türkiye vardır.  Truman’ın oluru ile Türkiye  14 Şubat 1947  Dünya Bankası’na, 11 Mart 1947’de IMF’ye üye olur.      Truman, 12 Mart 1947’de  ünlü Truman Doktrinini açıklar:  SSCB ve komünizmin yayılmasını önlemek amacıyla Yunanistan ve Türkiye’ye  ekonomik ve askeri destek sağlanacaktır.

Bu arada   1925’ten beri Maliye   ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürüten “Büyük Üstat” Hasan Saka    10 Eylül 1947  günü   Başbakan seçilir.  Hasan Saka’nın Başbakan olmasıyla Localar hazırlıklara başlar,   5 Şubat 1948’de    TBMM kararıyla   “Türkiye Mason Derneği” adıyla yeniden faaliyete geçerler.       14 Mayıs 1948’de İsrail devleti kurulur.     8 Ekim 1948 tarihinde  Truman’ın Marshall Yardımı imzalanır ve CHP  hükümeti   Dünya Bankası’ndan 50 milyon dolar borç alır.   O  tarihte 1  Dolar 1  TL   değerindeydi.

 TRUMAN – İNÖNÜ İTTİFAKI

İnönü Truman’dan aldığı direktifler gereği öncelikle     özel sektör ve devlete ait uçak ve ağır sanayi fabrikalarının çalışmasını   Meclisten çeşitli karar ve yasalar çıkartarak, ithalat-ihracat yasakları  koyarak engeller.  Fabrikalar arka arkaya kapanmaya başlar. 1950 yıllına gelindiğinde      Türk uçak sanayi tamamen yok edilmiştir.   Zira   Türkiye’nin uçak üretmesine artık gerek yoktu.     Zaten  Marshall yardımıyla   verilen dünya savaşından kalma askeri malzeme ve döküntü Amerikan uçakları   Türkiye’ye uçak üretimi yapılmaması    koşuluyla gönderilmişti.      Türk askerinin 1950’de Kore’ye gönderilmesi karşılığında Türkiye 1952’de NATO’ya kabul edilir.

Bu arada Hasan Saka’nın yerine 16 Ocak 1949’da Başbakan   olan CHP’li  ilahiyatçı Şemsettin Günaltay Kılıçdaroğlu’nun ünlü Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin gibi sıkı bir ilahiyatçıydı. Günaltay’ın   Localarla iyi ilişkileri vardı ve  bazı kaynaklara göre   Masondu.  [1]  Günaltay ilk iş olarak Siyonistlerle uzlaşır. 1 Nisan 1949 tarihinde   Türkiye  İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke olur. Günaltay   Siyonizm ile işbirliği yapar görünmemek için  “İmam Hatip Kursları” düzenler.   Ayrıca  bir yasa tasarısı hazırlayarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açılması için kolları sıvar. Tasarı 9 Mayıs 1949 tarihinde meclise sunulur ve kabul edilir.  Ancak,  tüm bunlar CHP’nin iktidarı kaybetmesi engelleyemez. 1950 seçimlerinden sonra iktidara geçen Demokrat Parti de     İmam Hatip Okullarını açmaya başlar. Yani aslında her şey    emperyalizm ve Siyonizm’in çıkarlarına göre kurgulanır.

Prof. Yalçın Küçük’ün “Türkiye’deki İsrail, İsrail’den daha güçlüdür” sözü işte bu noktada bir anlam kazanıyor. Türkiye’de gerek sağ, gerek sol medya ve   siyaset ABD maşası tarikatlar ile  masonik yapıların denetim ve gözetimindedir.

TRUMAN KİMDİR ?

ABD Başkanı H. S Truman        saygın, zarif, birleştirici, kültürlü, prezantabl ve zeki bir Masondu. İyi de bu nitelikler onun ellerinin kanla dolu olmasını, acımasız bir sömürgeci ve emperyalist  olduğunu ve milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olduğu gerçeğini kamufle etmeye yetmiyor. Truman 6 Ağustos 1945 Hiroşima’ya ve  9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye  atom bombalarının atılması emrini vermiştir. Büyük Missouri Locası Büyük Üstadı görevini sürdürmüş olan  Truman’a 19 Ekim 1945’te    İskoç Riti Yüksek Konseyi’nin en yüksek 33. dereceden “Genel Müfettiş” ünvanı verildi.  Masonluk kariyerinin doruk noktası olarak  kıvançla kabul ettiği bu  ünvanı alan tek ABD Başkanıdır.   Truman bir mektubunda “Masonluk, ister anlasınlar ister anlamasınlar, diğer insanlarla birlikte yaşamayı kolaylaştıran bir ahlak sistemidir” diye yazmıştı. [2]  Hiroşima ve Nagazaki soykırımlarından sorumlu olan     Truman,  Hitler ve Mussolini gibi dünyanın en acımasız katillerinden biridir.

AMERİKAN ULUSAL GÜVENLİK DAİRESİ

Dünya tarihinde ilk kez   emperyalizme direnerek Bağımsızlık Savaşı vermiş  ve savaşı kazanmış Türkiye gibi bir ülkenin bu kadar kolay yutulur bir lokma haline gelmesi ve ağır sanayisinin kolayca   yok edilmesi ABD Başkanı Truman için hem şaşırtıcı, hem de teşvik edici bir zafer olmuştur. Bu cesaret ve teşvikle ABD’nin çıkarlarını korumak ve anti-Amerikan tehditleri bertaraf etmek  amacıyla Truman 20 Mayıs 1949’da “Silahlı Kuvvetler Güvenlik Servisi” ni kurar.   Daha sonra  Amerikan “Ulusal Güvenlik Dairesi” (National Security Agency – NSA)  adını alacak  bu örgütün karanlık bir    amacı vardı: Bilim, teknik, teknoloji, sanayi, keşifler,  buluşlar, ARGE ve bilimsel konularda hiçbir ülkenin Amerika Birleşik Devletlerinden daha  üstün olmasını veya geçmesini -her ne pahasına olursa olsun- engellemek. Bu amaç uğruna gerektiğinde  her tür yasal veya yasa dışı yola başvurulacaktı. Örgüt     Türkiye gibi dost ve kardeş ülkelerde ABD çıkarlarına hizmet eden kuruluşları kullanmayı hedeflemekteydi ki bunlar    tarikatlar ve Localardı.

Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi   zamanla neredeyse her tür haberleşmeyi ve data aktarımını izleyebilen   bir altyapı oluşturdu. Böylece tüzel ve  bireysel iletişimlerin büyük bir bölümü ayırım yapılmadan otomatik olarak taranır ve izlenmeye başlandı. Edward Snowden “e-postalarınızı veya eşinizin telefonunu görmek istersem, tek yapmam gereken yol kesme   aygıtları (INTERCEPTS) kullanmaktır.  Şifrelerinizi, telefon kayıtlarınızı, kredi kartlarınızı ele geçirebilirim. ‘Seni almak istiyorlarsa, zamanı geldiğinde alacaklardır” der.  [3]

2006-2017 yılları arasında  Türk savunma ve silah sanayinin en büyük  kuruluşu olan Aselsan’da çalışan 8 değerli yüksek mühendisinin  peş peşe kuşkulu ölümlerinin perde arkasında bu örgütün olması yüksek bir olasılıktır.

1960larda Türkiye’nin bu hale geleceği söylenseydi buna kim inanırdı ? Tüm bu tarihsel olayların arka arkaya gelmesi tesadüf olabilir mi ? Ancak işte görüldüğü gibi Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Batılı ülkeler tarafından kolaylıkla manipüle edilebilir  bir kıvama  gelmiş  ve toplum her çeşit naneyi gözü kapalı yutar bir hale getirilmiştir.       Atatürk’ün yolundan ve devrim ilkelerinden  sapmanın ilk adımlarına öncülük etmiş olan CHP’nin ihanetiyle Türkiye  sanayi ve teknolojik gelişimi engellenen, kör topal dış borca mahkum yarı sömürge bir ülke olmuştur. Oysa, Türkiye’nin kuruluşundan 16 sene sonra 1949’da kurulan   Çin Halk Cumhuriyeti   imparatorluk ve sömürge döneminden kalma misyoner kurumları ve masonik yapılanmaları temizleyerek bir dünya devi  olmayı başarmıştır.    

[1] Timaş Yayınları‘ndan   “Dindar Bir Doktor Hanım” isimli eserde Cumhuriyet‘in yakın tarihinde yaşanan olayların perde arkasına ilişkin çarpıcı anlatımlara yer veriliyor. Türkiye‘nin ilk kadın doktorlarından Dr. Ayşe Hümeyra Ökten‘le yapılan söyleşiyi konu alan eserde, Ökten Şemsettin Günaltay’ın Mason olduğunu iddia ediyor.

[2] Frank P. Briggs’e mektup, 13 Aralık 1939. ABD Senatörü ve Başkan Yardımcısı olarak Makaleler, www.trumanlibrary.gov

[3] E. Snowden, The Guardian, 10 Haziran 2013

Erdağ Duru
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
Ayrılamayanlar

Ayrılamayanlar

Sonraki
Evrimin Kanıtlanabilirliği

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.