Kadın hakları

Kadınlara yönelik gereken iyileştirmeler

Ülkemizde sıkça görülen fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet, başta olmak üzere birçok şiddet görülmektedir.aynı şekilde dünyada devam eden şiddet, ve şiddeti önlemeye yönelik çıkan kanunlar kapsamında en önemli kanunlardan biride cedav’dır. 1979 yılında kabul edildiği halde kadına yönelik açık olarak bir düzenleme olmamıştır. BM Genel kurulunca kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kabul edilen ilk belge 20 aralık 1993’tedir bu bildirge oylamaya başvurulmadan kabul edilmiştir. Bildirgede failin bulunması şiddet gösterenin cezalandırılması gibi maddeler yer almaktadır. ama bu kanunlar yetersiz kalıp halen Türkiye’de ve dünyada kadına yönelik şiddetler hız kesmeden devam etmektedir.1975’lerden beri devam eden yasalar şiddeti önlemek için yetersiz kalmış ve hala günümüzde de çok sayıda devam eden kadın cinayetleri tecavüzleri istismarı sürmektedir. kanunlar yetersiz kalmakla birlikte caydırmamaktadır. Buna ilişkin hususlar göz önünde bulundurduğunda şiddeti önlemek için bireylerin, grupların eğitilmesi, erken  yaşta evliliği sonlandırması, töre gibi ataerkil toplumların değiştirilmesini sağlanılması,ve buna yönelik teşvik verilmesi,toplumun yoksulluğa maruz bırakmamak,toplumu psikolojik olarak eğitmek, toplumu ruhsal ve zihinsel olarak modern topluma hazırlamak, toplumun tüm kesimimine yönelik  eğitici programlar düzenlemek, Kadınların iş alanlarına teşvik etmek ve kadınların iş gücüne ihtiyacı olan istihdamı sağlamak ve buna yönelik teşvik primleri sağlamak. Şiddet olaylarının ülkelere olan maliyetleri göz önünde bulundurduğunda,şiddeten önce bu maliyeti kadınlara teşvik olarak sağlanılması kadının bireysel olarak kendi kedine yetebilme güçlülüğü kazandıracaktır. Tek uluslar arası sözleşme niteliği taşıyan cedav durumun kritik bir noktada olduğunu ve bunun önlemlerini alınması gerektiğini hem hukuksal olarak hemde toplumsal olarak bize göstermektedir. Toplumun kadına bir obje olarak bakmaması gerektiği kadınların bizim hayatımızdaki önemi ve hepimizin bir anneye sahip olduğumuzu ve toplumun her kadına baktığında annesini hatırlaması gerektiğini belirtmek isterim.Bu noktada l sürekli olarak eğitim verilmesi gerekmektedir. Kadınları sosyal hayata kazandırmak amacıyla kadınlara aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanının aylık gelir sağlanmasını ve kadınların bir birey olarak kendi kendine maddi olarak bağımsızlık kazanılmasını. Ve bu sebeple maddi yoksunluğunu  kazanamadığı için şiddeti gizlemek zorunda kalan kadınlarımızın daha fazla toplumda kendi benliğini kazanmış ve öz güveni sağlamış kadınlar olacaktır.sosyal cinsiyetçiliği ortadan kaldırmak amacıyla topluma gereken psikolojik destek sağlanmalı ve toplumun her kesimine hitap edecek uzmanlar tarafından eğitilmesi gerekmektedir.Sosyal cinsiyetçiliği ortadan kaldırmak amacıyla topluma gereken psikolojik destek sağlanmalı ve toplumun her kesimine hitap edecek uzmanlar tarafından eğitilmesi gerekmektedir.

kooplogger

Yazar: İshak Demirtaş

Sosyal hizmet uzmanı

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

42 Yorum

  1. Türkiyede iyiki sizin gibi adamlar var dedim bu makaleyi okuyunca. 👏
    Duygularımın tercümanı olmuş gibisiniz. Mükemmel bir yazı. 👍😌
    Biz kadınların sesi olduğun ve kadın haklarını savunduğun için teşekkür ederiz. 👏
    🌼🌿