Haksız Tutuklama Sebebiyle Başka Mahkumiyetten Mahsup Edilme ve Tazminat

Fotoğraf sahibi: Pixabay (@Pixabay on Pexels)

Özet:

  • Haksız tutuklama tazminatı talep eden davacının, beraat ettiği dosyada tutuklu kaldığı günlerin, başka bir dosyadaki mahkumiyetinden mahsup edilmesi, maddi ve manevi tazminat haklarını ortadan kaldırmaz.
Fotoğraf sahibi: Ichigo121212 (@Ichigo121212 on Pixabay)

Mahkemesi :Ceza Dairesi

Dava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat

Hüküm : İlk derece mahkemesi hükmünün kaldırılarak, davacınınmaddi tazminat talebinin reddine, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 500 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine

Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hükme yönelik, … Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda 13.09.2018 tarihli, 2018/916 Esas, 2018/2552 Karar sayılı ” … Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 29.01.2018 tarih, 2017/215 Esas, 2018/23 Karar sayılı kararının kaldırılarak, davacının maddi tazminat talebinin reddine, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 500 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine ” ilişkin karar davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Davalı vekilinin, yokluğunda verilen kararın ve davacı vekilinin temyiz dilekçesinin 09/10/2018 tarihinde tebliği üzerine 10/10/2018 tarihinde verdiği dilekçesinde hükme ilişkin itirazlarını bildirerek katılma yoluyla temyiz isteminde bulunduğu anlaşıldığından, tebliğnamedeki davalı vekilinin temyiz isteminin miktar itibariyle reddine karar verilmesi gerektiğine ilişkin görüşe iştirak edilmemiştir.

Tazminat talebinin dayanağı olan … 20. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/198 Esas – 20161617 Karar sayılı ceza dosyası kapsamında, davacının uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 15.09.2008 – 14.12.2010 tarihleri arasında 2 yıl 3 ay gözaltında ve tutuklu kaldığı, yapılan yargılama sonunda beraatine hükmedildiği, beraat hükmünün 29.07.2016 tarihinde kesinleştiği, tutuklama tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5271 sayılı CMK’nın 142. maddesinde öngörülen süre içinde yetkili ve görevli mahkemeye davanın açıldığı ve kanunda öngörülen yasal şartların oluştuğu anlaşılmakla;

Davacının 50.000 TL maddi, 75.000 TL manevi tazminatın gözaltına alınma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile ödenmesi talebine ilişkin söz konusu davada, yerel mahkemece davacı hakkındaki gözaltı ve tutukluluk süresinin tamamının … Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.09.2013 tarihli ek kararı ile 2007/765 Esas, 2007/487 Karar sayılı ceza dava dosyasındaki mahkumiyetinden mahsubuna karar verilmesi nedeniyle davacının tazminat koşullarının oluşmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi üzerine davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince duruşma açılıp, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılarak, maddi tazminat talebinin reddine, 500 TL manevi tazminatın gözaltına alınma tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine hükmedilmiş olup;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davalı vekilinin davanın reddi gerektiğine ilişkin tüm, davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Davacının gözaltında ve tutuklu kaldığı sürelerin tamamının … Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.09.2013 tarihli ek kararı ile 2007/765 Esas, 2007/487 Karar sayılı ceza dava dosyasındaki mahkumiyetinden mahsubuna karar verildiğinin anlaşılması karşısında, CMK’nın 144/1-a maddesinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle mahsup durumu tazminata engel oluşturmayacak ise de, haklarında mahsup işlemi yapılmayan kişilerle tutukluluğu başka mahkumiyetinden mahsup edilenler arasındaki dengenin, hak ve nesafetin sağlanması gerektiği göz önünde bulundurularak davacı lehine makul bir miktar maddi ve manevi tazminata hükmolunması gerektiği gözetilmeden, maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi ve davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında makul sayılamayacak miktarda eksik manevi tazminata hükmolunması,

Kanuna aykırı olup, davacı vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak, … Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda 13.09.2018 tarihli, 2018/916 Esas, 2018/2552 Karar sayılı “davacının maddi tazminat talebinin reddine, manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne” dair hükmünün 5271 sayılı CMK’nın 302/2. madde ve fıkrası uyarınca BOZULMASINA; bozma kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere 5271 sayılı CMK’nın 7165 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile değişik 304/2. maddesi uyarınca, dosyanın gereği için … Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesine iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE; 13.12.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki karara benzer bir probleminiz mi var?

Kararmatik
Haklarınızı öğrenmek ve yargısal alanda en güncel bilgilere sahip olmak istiyorsanız takipte kalın😊
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Önceki
VİTAMİN C NEDİR VE NİÇİN KULLANILIR ?
Sonraki
NOVALGİN NEDİR VE NİÇİN KULLANILIR ?

İlginizi Çekebilir

kooplog'dan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerez (cookie) kullanıyoruz.