FARKINDALIĞIN İNSAN HAYATINDAKİ ROLÜ

Biz insanlar, duygularımızın esiri oluruz. Esir dediğim, yaşanılması en ulaşılmaz şeyleri farkında olarak hayal eder ama farkında olmadan yaşarız bazen. Sonuçları ve getirilerinin ne olduğunu bilmediğimiz bir son da farkındalık aramak ne kadar doğrudur bilemem. Bildiğim tek şey; farkındalık özünde önemli bazen de planlanan herşeye uygulanabilecek kadar da monoton bir aktivitedir insan için. Ama araya şöyle bir kavram geliyor “denge”. Duygularımızı, eylemlerimizi en iyi şekilde dengelememiz gerekiyor. O zaman kişi şüphe duymadan farkındalığı yüksek bir birey olmak için çabalayacak, farkındalığın kendi hayatındaki rolünün ne olduğunu anlamak için düşünerek, duyarlı davranarak hareket edecektir böylece farkındalığı yüksek bir birey olma yolunda ilerleyecektir.

İlişkilerde farkındalığın rolü nedir ? Bu konuda hakkında biraz konuşalım. Örneğin; birisini sevdiğinizde dengeli davranmak kimi insan için zor, kimi insan için kolaydır. Farkında olmakta bazen zor, bazen kolaydır. Örnek olarak; kişinin hiç sevilmemiş olması durumunda bir anda sevildiğini hissedip “farkında olmadan” karşısındaki insana aşırı sevgi gösterip, onu bunaltması ve içten içe kaybetme korkusu yaşamaya başlaması sorunları oluşabilir fakat dengeli kişi, bu deneyime sahip olmasa da çevresinden, ailesi tarafından yetiştirilme tarzından, arkadaşlarının anlatılarında öğütlerinden, anne ve babasının nasihatlarından,  okuduğu kitaplardan neden ve sonuçlar  çıkarıp, önsezisini kullanarak karşısındaki kişiye dengeli yani aşırı davranmayarak onunla ilişkisini devam ettirebilir. Farkındalık ayrımı ilişkilerde bu şekilde “algı etkisi” yaratabilir. Ama farkındalık sadece algı ve duygu üstünde ve etkilenme alanı içinde etkili olduğunu düşünmüyorum. Bireyin karar verme ve duyarlı olması ve karakterinde bu kavramları ne kadar taşıdığı ve çaba harcadığı ile doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.

İkinci olarak; Farkındalık; doğayı,insanları gözlemleme yeteneği ile de doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Toplumda insanları gözlemleyen, hareket ve davranışlara göre iyi ve kötü sonuçları ayırt edebilen birey kendisine bakış açıları oluşturabilir, dersler çıkarabilir. Bu noktada; kişinin merak duygusu ortaya çıkıyor kişi çevresine iyi bir gözlem merakı koyduğu takdirde kendisini yönlendirmesi de kolay olabilir. Başkalarının da yönlendirmesine de soru işaretleri ile yaklaşıp sorgulama yetisini kullanarak karar mekanizması da oluşturabilir.

Farkındalık ayrıca tanık olduğumuz olaylara verdiğimiz tepkilerinde bir bütünüdür. Örneğin; toplumdan örnek verecek olursak, bir çocuğa anneye veya bir babaya şiddet olduğunda kişinin kendi farkındalığını kullanıp polisi araması, engel olma eylemini gerçekleştirmesi ve “kendi farkındalık eylemini” gerçekleştirmesi oldukça önemlidir.Kötü olabilecek sonuçlara karşı savunma mekanizması oluşturması da bireyin farkında olma eyleminden gelir.

Sonuç olarak; kişi farkındalık eylemini farkında olarak veya olmayarak bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanacaktır. Umuyoruz ki dengeli insanlar; farkındalığı yüksek bir nesil olarak her olaya bilinçli, duyarlı olarak yaklaşabiliriz.

okur

Yazar: Nihan Zeren

Blog OkurBlog Yazar

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

5 yorum

Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.