ETKİLİ İLETİŞİMDE ROLLER

     İnsanoğlu kendini ifade edebilmek, aktarım yapabilmek için sürekli iletiler yollar ve alır. İletişim kendimize, diğer insanlara, kültürlere ve dünyaya bakış açımızı değiştirerek kendi başarımızın da artmasında rol oynar. Hedef kişi/kişilerle yapılan etkili iletişim, sorunların çözümünde en etkili yoldur. Sözlü ya da sözsüz olarak sağlanan iletişim, algılamalar ve değerlendirmeler sonrasında yansımalarla dönüşümlü olarak birbirini takip eder.          

Dilimizde iletişim olarak kullandığımız, Communication kelimesinin kökenine inildiğinde, birçok kişiye ve nesneye ait ortaklaşa gerçekleştirilen anlamında Latince communis sözcüğü bulunur. Yani iletişim, paylaşımı ve etkileşim edimlerini içerisinde bulundurur diyebiliriz. 

İletişim: geçmiş, şimdi ve gelecek arasında sürekliliği, değişimi ve gelişimi arz eden süreçtir. Bu süreç içerisinde iletinin sembollenmesi ile kaynak ve alıcı arasında aktarım sağlanır. Kurulan her iletişim diğer iletişime olumlu-olumsuz, kişi odaklı-mesaj odaklı, anında-gecikmeli, kontrollü-kontrolsüz, destekleyici-eleştirel bir geri dönüttür. Mesajın hitap edilecek kişi ya da gruba özel kodlarla aktarılması sağlıklı bir iletişimi sağlar. İleti ne kadar duyuya hitap ederse  etkililiği de o oranda artar. Burada önemli olan hususlardan biri de iletinin kime, ne için hangi kanal aracılığıyla aktarıldığıdır. Bir annenin, çocuğu ile arasındaki kodlama ile bir edebiyat söyleşisi çerçevesinde gerçekleştirdiği kodlama farklıdır çünkü burada roller farklıdır. Bütün bunlar dahilinde etkili iletişime engel olan gürültüler mekana, kişilere ve kaynağın kendisine bağlı olarak değişebilir. Kişi iletisini isteksiz ve konuşma hızı yüksek, anlaşılırlığı düşük bir şekilde aktarmaya çalışıyorsa birçok bilgi alıcıya ulaşmaz. Aktarılmak istenen mesaj eksik kalır. Fiziksel gürültü kaynakları, fizyo-nörolojik gürültü kaynakları, psikolojik gürültü kaynakları ve toplumsal-kültürel olarak  gürültü kaynakları sınıflandırılabilir. Bu sorunların en aza indirilmesi iletişimin etkisini arttırır.        

İnsanların birbirini anlaması daha sağlıklı bir ortam sunulması açısından iletişim her dönemde ve mekanda önemli olmuştur ve olmaya da devam ediyor. İçinde bulunduğumuz roller iyi bir konuşmanın temelini oluşturduğu gibi tersine de çevirebilir iletişimi. Konuşmanın durumuna göre statülerimizi, mevkimizi bir kenara bırakmalıyız. Yukarıda değindiğimiz en basit anne çocuk ilişkisinde verdiğimiz gibi anne rolünde bir konuşma sağlanmaz ise çocukla aralarında iletişim bozukluğu oluşur. 

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.