Enok Kitabı

ENOK’UN KİTABI 

Nuh tufanı, cennetten kovulma, 7sembolizmi, kıyamet ve bunlar gibi bir çok hikaye hemen her dinde ufak farklılıklar la anlatılır. Mitolojilerin ortak bir kültürden beslenmiş olması gayet doğaldır.

Fakat Hristiyan lığın ön ayağı olduğu halde tamamen unutulan bir isim var. Kimi kaynaklara göre adı Hanok, bazı kaynaklarda Toth, Kur’an a göre ise bu kişinin adı İdris A.s dir. Hanok ile ilgili el yazmaları yakın bir zamanda ortaya çıkatıldığında dinler tarihini açısından büyük bir şok yaşandı. Bilinen en eski dini metinlerden olan ve bir çok dini efsanenin de esas kaynağı sayılabilecek bu yazmalar dinleri temelsen sarsacak bir takım farklı bilgileri içinde barındıran bir metin.

   Enok (Hąnok) bir çok kültürde yer etmiş ve farklı isimlerle anılmıştır

Enok ismi ilk olarak karşımıza Tevrat ta Adem Soyu sayılırken çıkıyor. Ve bilindiği gibi Kur’an da Yaratıcı tarafından göğe çıkarılmış Üç kişi vardır. Bunlardan İlki Hz İdris yani Enok ikincisi Hz İsa ve Sonuncusu Hz Muhammed dir. Bü üç kişinin göğe çıkması olayında üç farklı sonuç mevcut. HZ Muhammed gökyüzü ne çıkıp yaratan ile görüştükten sonra geri gelmiştir. HZ İsa halen gök yüzünde olup son zamanda geri gelecektir, Hz İdris in ise geri geleceği hakkında hiçbir kutsal metinde söz konusu değildir.

ENOK KİTABININ TARİHİ, BULUNUŞU ve GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞMA SÜRECİ 

   Henok Kitabı dinler tarihinin en ilginç metinlerindendir ve Yahudi mistisizmininde temel taşlarından biridir. Bu kitap Eski Ahit (Tevrat) in apokrif kitaplarınında en önemlisidir. Ms IV. yy da 1.Konstantin hükümeti tarafından saptırıcı olduğuna karar verilmesi ile kutsal kitap olma vasfını yitirmiştir. Ms 321 yılında 1.İznik konsülünde Henok Kitabı nın da içinde bulunduğu bir çok sapkın görülen kitap vardı. Bunlardan bazıları Meryem İncili, Thomas İncili, Barnabas İncili gibi günümüze kadar ulaşabilmiş olsada Henok Kitabı 1500 yıl gibi bir süre mağaralarda unutulmuştur.

Enok Kitabının parçalarının en yenisi Mö 300, en eskisi Mö 68 yılına ait. Elbetteki kitaptaki hikayelerin ve efsanelerin tarihi çok daha eskilere dayanıyor. Enok Kitabı muhteva olarak diğer semavi kitaplara nazaran daha çok Peygamberlerin hayatları, mucizeleri, Melekler, Meleklerin Çeşitleri Görevleri, Göklerden Kovulan Melekler ve Yer Yüzünde Yaptıkları İyi ve Kötü işlerden bahsedilir. Diğer Kutsal Kitaplardaki gibi Örnek Ahlak ve Tanrının İstediği Toplum Düzeni Gibi Öğretilerden Pekde Bahsetmez.

     Ms 68 Tarihi aynı zamanda Kudüs’e giden roma ordularının Kumruan şehrini yakıp yıktıları yıldır. Enok Kitabı yazmalarının o dönemde Essenî ler adı verilen bir Dinî topluluk tarafından saklandığı düşünülüyor(Hz İsa nın da Essenî ler Tarikatına mensup olduğu yönünde bazı iddialarda mevcuttur). Enok Kitabı nın en ilginç özellikleri arasında Nuh Tufanı, Adem ve Havva, Düşmüş Melekler gibi mevcut Kutsal Kitaplarda bulunan bilgiler ile çelişiyor olmasıdır. Bu sebeple Ms IV yüzyılda derlenmiş olan Kitâbı Mukaddese eklenmeyip yakılmıştır. Ancak tamamı ile yakılamamış yada başka bir nüshası saklanmış olacakki 1773 yılında İSKOÇYALI ARAŞTIRMACI VE MASON OLAN JAMES BRUCESS Hebeşistana(Etiyopya) gitti ve Enok Kitabının Manastırlarda saklanmış üç nüshasını buldu. Enok Kitabı nın varlığının asıl kanıtı ölü deniz yazmalarının bulunması ile olmuştur.

Bu yazmalar 1947 yılında bir çoban tarafından Ölü Deniz kıyısında Kumruan Antik Kentin de bir mağarada bulunmuştur. Bu yazmaların Kudüs Üniversitesi Profesörleri tarafından incelenmesi ile Kumruan An Kenti ve çevresinde başlatılan kazı çalışmalarında 1958 yılına kadar 11 mağaralarda yapılan kazı çalışmaları sonucu 800 kadar yazma ve Enok Kitabına ait bir çok parça gün yüzüne çıkarılmıştır.

Enok Kitabı bilinen diğer Semavi Kitaplara nazaran daha çok Ezoterizm, Mistisizim ve Okült Öğretilerin Kökenleri Hakkında Bilgiler barındırmaktadır.

Enok Kitabı Günyüz Keskin inin çevirisi ve Erhan Altunbayın editörlüğünde Hermes Yayınları tarafından ülkemizde basılmıştır. 

KAYNAKÇA

*Dünya Dinleri Web *Havassite Files Web *Diogestu Web *Gnoksisis Web

*Peygamber Enokun Kitabı Günyüz Keskin Hermes Yayınları Ön Söz Erhan Altunay Sayfa 21-44.

*Mustafa Sönmez Araştırmaları Web *Gizemli Gerçekler Web *Kara Kütüphane Web *Sosyal Araştırmalar Web 

*Peygamber Enokun Kitabı Günyüz Keskin Hermes Yayınları Dip Notlar Erhan Altunay Sayfa 229-339

*Peygamber Enokun Kitabı Günyüz Keskin Hermes Yayınları Erhan Altunay Kaynakçalar Sayfa 40 – 43

yazar

Yazar: Mastaura

Blog OkurBlog Yazar

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.