Dijital Ayak İzi

İnternetin 10 yıl içerisinde Dünya’daki sera gazının yaklaşık %20’sini ürettiğini öne sürülüyor.

Yaşadığımız dijital çağın günlük hayatta sağladığı avantajların yanı sıra bu teknolojik ilerlemeler ve oluşumlar farklı götürülere de neden olmaktadır. Dijital kirlilik bu götürülerin başında sayılabilir. Dijital cihazların üretimi, kullanımı ve veri aktarımı, beklenenden daha fazla CO emisyonuna neden olur. Bu emisyonlar dijital karbon ayak izi olarak adlandırılmaktadır.

Sanal dünyanın beraberinde getirdiği ve ardında bıraktıklarının dünyamız üzerinde fiziksel bir yıkım haline gelmesine izin vermemeliyiz. Bilinç her durum karşısında kuşanılacak en güçlü silahtır. Bu bilinç ve farkındalık günümüzde dijital yaka olarak adlandırılan teknolojiyi hayatının çok büyük bir kısmına entegre etmiş bireylerin yanı sıra teknolojiyi minimum seviyede kullanan bireyler tarafından da özümsenmelidir. Böyle bir durumda fayda global olarak elde edilecektir.

Karbon ayak izinin, dijital olsun ya da olmasın, öneminin farkında olunmaması bilinçlendirme ve farkındalık yaratma süreçlerine gem vuracak olan en büyük problemdir. Yine bu süreç beraberinde kişisel deneyimler ve kullanımları kısıtlama, yeni normaller oluşturma ve kişileri konfor alanından çıkarma gibi farklı çözümler gerektirmektedir. 

Tarih tekrar eder. Sanayileşmenin popülaritesinin arttığı dönemlerde yalnızca çıktılar üzerine kafa yoruluyordu. Üretim kapasitesi, ürün miktarı, kar marjı ancak ilerleyen süreçte görüldü ki yaşayabileceğimiz tek gezegen olan dünyayı refah seviyemizi arttırmak adına geliştirdiğimiz sanayimizle yaşanamaz hale getiriyorduk. Yeni sanayi devrimi diye adlandırdığımız endüstri 4.0; esneklik, verimlilik ve reaktiviteyi hedefleyen dijitalizasyon; yeni iş tanımları, dijital bazlı yetkinlikler.. Şu an içinde bulunduğumuz teknolojik çağın bilinçli insanları olarak geçmişte yaptığımız hatadan ders alarak data’nın beraberinde getirdiği yıkımın şimdiden farkında olmalıyız. Dijital temizlik böyle bir durumda bir ihtiyaç değil bir felsefe bir ideoloji olarak ele alınmalıdır. Dijital karbon ayak izini azaltmaya dair alternatif her fikir aslında çözümü oluşturan bir parçadır. Dijital temizlik büyük resimdir.

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.