Aristoteles Metafizik Tanrı Hakkındaki Düşünceleri

Aristotelesin, tanrı hakında çıkardığı bir düşünce kitabı yoktur .Sadece tanrı hakında sunduğu düşünce ve fikirleri vardır.

Tanrının  varlığı  fizik  kitaplarında, maddeyi hareket ettiren, bir sistem olarak  düşünülmüştür. Metafizik, görünen  maddenin   arkasındaki  bilinmeyen  gerçek. Tanrının özünün ne olabileceği gerçeğini düşünmüştür.

Fizik kitaplarında  ana  düşünce, Evrende bazı hareket  sisteminin olduğu, Evrenin bu  hareket sistemi dahilinde varlığın bir sistem dahilinde, vuku bulduğu kaanati vardır.

Bu sistemin hareket döngüsünün kendiliğiyle mümkün olmayacağına göre, evrende bu döngüyü hareket  ettiren bir  sistemin  olduğu  belirtilmiştir. Evrende zaman kavramının yok olduğunu düşündüğümüzde, bu hareket sisteminin ezeli olarak bilmemiz lazım.

Bu da beraberinde sonsuzluğu getirir. O sebebten evrende zaman ilkesi yoktur. Zaman ilkesi sadece, dunyamız ve onun etrafında gerçekleşen olaylar sisteminden mevcuttur.

Bundan dolayı tanrının varlığını reddetmek bir nevi kendini reddetmektir. Ben yoksam  tanrıda  yoktur. Ben varsam  tanrının varlığı mecburidir. Çünkü ben yaratılanım. Örneğin, bir makine  var   diyebilir misin, bu makine kendini oluşturdu.

Aristoteles’in tanrı hakkında düşündüğü, Tanrı evrendeki tüm akıl sisteminin en üstünüdür.

Bu yaratılmış olanın , düşünce  sistemi  gibi değildir. Bizim düşünce  sistemimizin  duyu ve gördüklerimi yorumlamakken , tanrının düşünce  sistemi bi bilgi  sistemidir. Aristoteles’e  göre   tanrının akıl  sistemi  nesnenin zaman  kavramının dışında  gerçekleşen, tüm varlıkları sezgisel olarak  kavrayan  düşünen bir  sistemdir. Yani tanrı tüm canlıların ortak sahibidir. Tanrının akıl sistemi tüm canlılara  yaşam sunmaktır. Yaratılmış canlılar  gibi duyu hayal gücü ile düşünen bir  düşünce  değildir.

Aristoteles, tanrının  varlığını  düşüncenin  kendisi olarak  görür.Tanrı  hem düşünen  hem düşünmeye  sevk edendir  Zaten  her şeyi  düşünce   sistemiyle  öğrenmez miyiz. Bu da bilgi kaynağını  önümüze  koyar . Eğer tanrı ben yerin göğün  tüm sırlarını  biliyorum  demiş ise  insan oğlunuda bu konuda düşünmeye bazı  kavramları  düşünce  yolu ile öğrenebileceğine  işaret etmiştir.

Tanrı düşüncede gizli olduğuna  göre o halde yaşamdada gizlidir. Örneğin  ateşin  var olmadığı zamanlarda  ateş  diye  bir  maddenin var olduğunu bilebilirmiydik .Düşünce  sistemimiz bizi onu  var etmeye  yöneltti. Bu şekilde düşününce, Tanrı hiristiyan veya müslümanların  Sadece  bir ilahı değildir. Tüm hayatın ve sistemin ilahıdır.

Tanrı evrenin amacı olarak  bilmemiz lazım. Bunun dahilinde  tanrının hareket sistemiyle bütün sistem hareket bulur. Bunun dahilinde  yergök  ay güneş dunya tanrının itaatıla hareket eder. Bu da yeryuzundeki yaşamı , o yaşam dahilindeki canlıları etkiler.

okur

Yazar: Nevra-Nalan

Blog OkurBlog Yazar

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir Yorum