Aidiyet

Aidiyet

Aidiyet

Düşünüyorum da… Neden, futbola bu kadar bağlıyız? Futbol denen spor aktivitesi, neden belli başlı insanların yaşamlarını “işgal” etmiş durumda? Gerçekten de çok ilginç bir vakıa! Dünyada yaşamanın birçok nedeni vardır, varoluşumuzun birden fazla sebepleri vardır… Yaşam bizlere armağan, ve bizler de varolduğumuz müddetçe kendimizi “gerçekleştirmenin” peşinden gideceğiz.

Türkiye’de ve dünyada insanları ve insanlığı oyalayacak o kadar fazla konu, gelişme, sorun olmasına rağmen… Yaşamları ellerinden alınmış, umutları ve yaşam enerjileri çekilmiş, kısıtlı bir “varolabilme” alanı ve imkânı verilmiş insan yığınlarının, neredeyse futbol ile yatıp kalkmaları “normal” de acaba bana mı bu durum garip gelmekte? Gerçekten de kapitalist ekonomik sistemin gittikçe “tüketmeye” odaklandığı, insanı “meta” gibi gördüğü bir düzende, unutulmuş, “hayat savaşımı” veren yığınların kendilerini tek anlamlandırdıkları faaliyetin “futbol” olması ne acı!!! Gerçekten de futbolun toplumların “eğlendirilmesinde” ve “afyonlanmasındaki” yeri yadsınamaz. Esasında, vahşi kapitalist ekonomik düzenin dişlileri arasında varolabilme çabası içindeki halk yığınlarının, üstelik kırdan kente göç ile bir sarsılma döneminde yine hiçte gözardı edilemeyecek bir “kimlik bunalımında” eller tutulur bir şeye bağlanması, aslına bakılırsa sosyo-kültürel olarak normal kabul edilebilinir.

Evet, insanların bir darboğazdan geçtiği söylenebilir. Herkesin yaşadığı sıkıntı ve elem, yine bu marazaları duyumsayanlarda gerçek ederini bulabilmekte. İnsanlar, çağlar boyunca ve “bilinçlendikçe” kendilerini ve çevrelerini sorgulamaya ve anlamlandırmaya çabalamışlardır. İşte bu bağlamda, insanların zihni çaba ve çalışmalarının nihayetinde modern toplumun “kimlik” ve “aidiyet” hususları, yaşamlarımızda bizleri etkilemeye veya diğerlerini ortadan kaldırmaya kadar götürecek durumlara neden olmuştur. Bu bağlamda, eğitim düzeyi olarak, sosyoekonomik sınıf olarak, yaşamın idame edildiği yer olarak kimlik arayışı ve bunalımı, insanları kendilerini “varedebilecekleri” ya da “gerçekleştirebilecekleri” aidiyete/kimliğe yönlendirilmektedir. Son tahlilde, politika yapıcıların, yaşamlarını anlamlandırma telaşı içinde olan toplum kesimine farklı bir yaşamın da olabileceği umudunu aşılaması gerekir. Futbol aidiyetliği ve kulüp kimliğinin dışında, bu evrende, farklı ve “değer” katıcı eylemler olduğu, bir boşluk deryasında bir o yana bir bu yana savrulan insanlara anlatılmalıdır.

kooplogger

Yazar: Erhan Salman

Ben, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ mezunuyum...

Yıllardır çeşitli mecralarda, dilimiz döndüğü kadar bir şeyler karalamaya çabalayan biriyim...

Yazma sevdasına ilk önce politikadergisi.com sitesinde başladım, sonra sırasıyla radikal blog ve milliyet blog mecralarında sürdürdüm...

Hâlen milliyet blog mecrasında yazmaya devam etmekteyim...

Elimden geldiği ve dilim döndüğü ve kalemim yazmaya devam ettiği sürece, siz kooplog ailesi ile paydaş olmaya devam edeceğim...

Yazma serüvenimde bana paydaş/yaren olmanız dileğiyle,

Esen kalın...

Blog YazarBlog Okurkooplogger

Bu yazıyı nasıl buldunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.